Інші податки

Взяття на облік «незалежника»

18.12.2017 / 17:24

Взяттю на облік у контролюючих органах підлягають усі суб’єкти господарювання, і особи, які провадять незалежну професійну діяльність, — не виняток. Про те, які документи їм потрібно подати для взяття на облік, що може бути підставою для відмови у їх розгляді, а також які документи видаються платникам після взяття на облік, йтиметься далі.

Загальні аспекти

Відповідно до ст. 63 Податкового кодексу та ст. 5 Закону про ЄСВ фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, є платниками податків та платниками єдиного внеску. Такі платники зобов’язані стати на облік у контролюючих органах у порядку, встановленому законодавством України.

Порядок взяття на облік у контролюючих органах фізичних осіб, які мають намір провадити незалежну професійну діяльність, як платників податків визначено ст. 65 Податкового кодексу та розділом VІ Порядку № 1588, а як платників єдиного внеску — ст. 5 Закону про ЄСВ і розділом ІІІ Порядку № 1162.

У фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, обов’язки платників єдиного внеску виникають з початку провадження відповідної діяльності (частина четверта ст. 5 Закону про ЄСВ).

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина 12 ст. 9 зазначеного Закону).

Для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, у строк 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, має подати такі документи та відповідні заяви до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання.

Які документи потрібні

Перелік документів, які подаються для взяття на облік осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, наведено в таблиці.

Особи, які провадять незалежну
професійну діяльність

Документи, що подаються
для взяття на облік

Адвокат

Заява за формою № 5-ОПП;

заява про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ;

копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є адвокатом, який провадить адвокатську діяльність індивідуально

Нотаріус

Заява за формою № 5-ОПП;

заява про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ;

копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.

Якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого місця. У такому випадку у розділі 6 заяви за формою № 5-ОПП проставляється відмітка щодо обліку за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця

Судовий експерт

Заява за формою № 5-ОПП;

заява про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ;

копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Мін'юсті України за формою, що відповідає додатку 9 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом № 86/5, якщо заявник не є працівником державної спеціалізованої установи та отримав право самостійно провадити судово-експертну діяльність

Приватний виконавець

Заява за формою № 5-ОПП;

заява про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ;

копія посвідчення приватного виконавця

Арбітражний керуючий
(розпорядник майна,
керуючий санацією, ліквідатор)

 

Заява за формою № 5-ОПП;

заява про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ;

копія свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Документи для взяття на облік може бути подано до контролюючого органу одним із таких способів:

  • особисто;
  • надіслано рекомендованим листом з описом вкладення;
  • через уповноважену особу.

Слід зауважити, що при поданні документів пред’являються оригінали зазначених документів. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. У разі подання документів поштовим відправленням копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності.

Коли документи не розглядатимуться

Контролюючий орган може відмовити у розгляді документів, поданих для взяття на облік особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у разі:

  • наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених законодавством;
  • коли документи подано за неналежним місцем обліку;
  • коли документи не відповідають встановленим вимогам, подано не в повному обсязі або коли зазначені в різних документах відомості є взаємно невідповідними;
  • коли фізичну особу вже взято на облік як самозайняту особу;
  • неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті на облік такої самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати документи для взяття на облік.

Що видається після взяття на облік

Після взяття на облік у контролюючих органах фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, контролю­ючий орган не пізніше наступного робочого дня направляє:

  • довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, за формою № 34-ОПП (далі — довідка за формою № 34-ОПП).

Для фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім’ям та по батькові обов’язково вказується вид професійної діяльності, наприклад, «Приватний нотаріус», «Адвокат» тощо, та зазначається строк, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (пп. 3 п. 1, пп. 1 п. 4 Пам’ятки для заповнення полів довідки за формою № 34-ОПП (додаток 2 до Порядку № 1588)).

За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику чи уповноваженій особі платника у контролюючому органі;

  • повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 2-ЄСВ (п. 3 розділу ІІІ Порядку № 1162).

З метою постійного забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб інформацією ДФС України оприлюднює на своєму офіційному порталі дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлені підрозділи, самозайнятих осіб і дані з реєстру страхувальників про взяття на облік страхувальника.

Як обліковуються ФОП-«незалежники»

Слід зауважити, що у разі якщо фізичну особу зареєстровано як підприємця та при цьому вона здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючих органах як фізична особа — підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності (пп. 4 п. 6.7 Порядку № 1588).

У такому разі фізична особа зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за формою № 5-ОПП з позначкою «Зміни» та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Для фізичної особи, яка зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, у довідці за формою № 34-ОПП перед прізвищем, ім’ям та по батькові обов’язково вказується «Фізична особа — підприємець» та зазначається вид професійної діяльності, наприклад, «Фізична особа — підприємець, адвокат» (пп. 4 п. 1 Пам’ятки для заповнення полів довідки за формою № 34-ОПП (додаток 2 до Порядку № 1588)).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про ЄСВ —Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наказ № 86/5 — наказ Мін’юсту України від 09.08.2005 р. № 86/5 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» (втратив чинність). Порядок № 1162 — Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588