Інші податки

Екологічний податок

16.01.2018 / 10:04

Ставки збільшено

З 01.01.2018 р. ставки екологічного податку зазначено у нових розмірах і збільшено на 11,2 % порівняно з тими, що діяли у 2017 р.

Так, ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення з 01.01.2018 р. мають такий розмір (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу) (табл. 1):

Таблиця 1

Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку, грн/т
 (чинна норма)

Ставка податку, грн/т   
(до 01.01.2018 р.)

Азоту оксиди

2 451,84

2 204,89

Аміак

459,85

413,53

Ангідрид сірчистий

2 451,84

2 204,89

Ацетон

919,69

827,06

Бенз(о)пірен

3 121 217,74

2 806 850,49

Бутилацетат

552,23

496,61

Ванадію п’ятиокис

9 196,93

8 270,62

Водень хлористий

92,37

83,07

Вуглецю окис

92,37

83,07

Вуглеводні

138,57

124,61

Газоподібні фтористі сполуки

6 070,39

5 458,98

Тверді речовини

92,37

83,07

Кадмію сполуки

19 405,92

17 451,37

Марганець та його сполуки

19 405,92

17 451,37

Нікель та його сполуки

9 8872,97

8 8914,54

Озон

2 451,84

2 204,89

Ртуть та її сполуки

10 3931,28

9 3463,38

Свинець та його сполуки

10 3931,28

9 3463,38

Сірководень

7 879,65

7 086,02

Сірковуглець

5 120,56

4 604,82

Спирт н-бутиловий

2 451,84

2 204,89

Стирол

17 903,89

16 100,62

Фенол

11 128,67

10 007,8

Формальдегід

6 070,39

5 458,98

Хром та його сполуки

65 822,27

59 192,69

Крім того, збільшено ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу та на які встановлено клас небезпечності (п. 243.2 цієї статті) (табл. 2).

Таблиця 2

Клас
небезпечності

Ставка податку, грн/т
(чинна норма)

Ставка податку, грн/т
(до 01.01.2018 р.)

I

17 536,42

15 770,16

II

4 016,11

3 611,61

III

598,4

538,13

IV

138,57

124,61.

Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів (п. 243.3 цієї статті) (табл. 3).

Таблиця 3

Орієнтовно безпечний
рівень впливу речовин (сполук), мг/м3

Ставка податку, грн/т (чинна норма)

Ставка податку, грн/т (до 01.01.2018 р.)

Менше ніж 0,0001

738 187,86

663 838

0,0001 — 0,001 (включно)

63 247,95

56 877,65

Понад 0,001 — 0,01 (включно)

8 737,07

7 857,08

Понад 0,01 — 0,1 (включно)

2 451,84

2 204,89

Понад 0,1

92,37

83,07

За викиди двоокису вуглецю ставку податку збільшено з 0,37 грн/т на 0,41 грн (п. 243.4 ст. 243 Податкового кодексу).

Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти у цьому році теж збільшено (п. 245.1 ст. 245 Податкового кодексу) (табл. 4).

Таблиця 4

Найменування
забруднюючої речовини

Ставка податку, грн/т  (чинна норма)

Ставка податку, грн/т  (до 01.01.2018 р.)

Азот амонійний

1 610,48

1 448,27

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))

 

644,60

579,68

Завислі речовини

46,19

41,54

Нафтопродукти

9 474,05

8 519,83

Нітрати

138,57

124,61

Нітрити

7 909,77

7 113,1

Сульфати

46,19

41,54

Фосфати

1 287,18

1 157,54

Хлориди

46,19

41,54

Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до п. 245.1 вищезазначеної статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу, встановлено у розмірі, наведеному в табл. 5 (п. 245.2 ст. 245 Податкового Кодексу).

Таблиця 5

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, мг/л

Ставка податку, грн/т  (чинна норма)

Ставка податку, грн/т  (до 01.01.2018 р.)

До 0,001 (включно)

16 8743,5

151 747,75

Понад 0,001 — 0,1 (включно)

122 347,23

110 024,49

Понад 0,1 — 1 (включно)

21 092,69

18 968,25

Понад 1 — 10 (включно)

2 146,63

1 930,42

Понад 10

429,72

386,44

Збільшено ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:

обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, — із 778,3 грн за одиницю на 865,47 грн;

люмінесцентних ламп — з 13,54 грн за одиницю на 15,06 грн (пункти 246.1.1 та 246.1.2 п. 246.1 ст. 246 Податкового кодексу).

Крім того, змінено ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів (п. 246.2 ст. 246 Кодексу) (табл. 6).

Таблиця 6

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку, грн/т (чинна норма)

Ставка податку, грн/т (до 01.01.2018 р.)

I

Надзвичайно небезпечні

1 405,65

1 264,07

II

Високонебезпечні

51,20

46,04

III

Помірно небезпечні

12,84

11,55

IV

Малонебезпечні

5

4,5

 

Малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості

 

0,49

0,44

Ставку податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії  — експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій), включаючи вже накопичені, збільшено з 0,0114 грн у розрахунку на 1 кВт-год виробленої електричної енергії  на 0,0127 грн (п. 247.1 ст. 247 Податкового кодексу).

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк встановлено у таких розмірах (п. 248.1 ст. 248 Кодексу) (табл. 7):

Таблиця 7

Категорія
відходів

Ставка податку
за тимчасове зберігання радіоактивних відходів
(крім відходів,
представлених як джерела іонізуючого випромінювання),
грн/м3

Ставка податку
за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела
іонізуючого випромінювання, 
грн/см3

Високоактивні

До 01.01.2018 р. —  541 743,45.

Чинна норма — 602 418,72

До 01.01.2018 р. — 18 058,12.

Чинна норма — 20 080,63

Середньо-  та низькоактивні

До 01.01.2018 р. — 10 112,54.

Чинна норма — 11 245,14

До 01.01.2018 р.  — 3 611,61.

Чинна норма — 4 016,11

Базовий період

Статтею 250 Податкового кодексу для екологічного податку визначено базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу.

Відповідно до п. 250.2 ст. 250 Кодексу платники податку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом  № 715, та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів і сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:

  • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
  • за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.

Застосування коефіцієнта

Податковим кодексом передбачено, що до ставок податку застосовуються коефіцієнти:

  • за скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку збільшуються у 1,5 раза;
  • за розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах збільшуються втричі.

Також передбачено застосування коефіцієнта до ставок податку, який установлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:

в межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж — 3;

на відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту — 1.

Для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів установлено коригуючий коефіцієнт до ставки податку за утворення радіоактивних відходів ядерних установок (атомних електростанцій), включаючи вже накопичені:

Категорія
відходів

Коефіцієнт

Високоактивні 

50

Середньо-  та низькоактивні 

2

Обчислення

Порядок обчислення екологічного податку визначено ст. 249 Податкового кодексу, згідно з якою суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал.

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.

Суми податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою:

             п
Пвп = Σ Мі × Нпі,
            і = 1

де Мi — фактичний обсяг викиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками.

Суми податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

           п
Пс = Σ (Млі × Нпі × Кос),
         і = 1

де Млi — обсяг скиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-того виду забруднюючої речовини у гривнях з копійками;

Кос — коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки та озера (в іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1).

Суми податку, що справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

             п
Прв = Σ  (Нпі × Млі × Кт × Ко),
            і = 1

де Нпi — ставки податку в поточному році за тонну i-того виду відходів у гривнях з копійками;

Млi — обсяг відходів i-того виду в тоннах (т);

Кт — коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у п. 246.5 ст. 246 Ко­дексу;

Ко — коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.

Суми податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислюються платниками податку — експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, включаючи експлуатуючі організації (операторів) дослідницьких реакторів, самостійно щокварталу на основі показників виробництва електричної енергії, ставки податку, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного обсягу радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, і з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 01.04.2009 р., та коригуючого коефіцієнта.

Суми податку, що справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислюються платниками податку — виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок податку і пропорційно строку зберігання таких відходів понад установлений строк.

Звітність і сплата

Граничний термін подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань:  

 

Подання

Сплата

За ІV квартал 2017 р. 

09.02.2018 р.

 19.02.2018 р.

За I квартал 2018 р.

10.05.2018 р.

18.05.2018 р.

За ІІ квартал 2018 р.

09.08.2018 р.

17.08.2018 р.

За ІІІ квартал 2018 р.

09.11.2018 р.

19.11.2018 р.

За ІV квартал 2018 р.

11.02.2019 р.

19.02.2019 р.

Платники перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом:

  • 45 % — до загального фонду державного бюджету (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк);
  • 55 % — до спеціального фонду місцевих бюджетів (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів), у тому числі:

до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, — 25 %;

обласних бюджетів та бюджету АР Крим — 30 %;

бюджетів міст Києва та Севастополя — 55 %.

Податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів, на підставі ст. 10 та п. 6. ст. 11 Закону про Держбюджет-2018 перераховується по 50 % до загального фонду державного бюджету та спеціального фонду державного бюджету. За рішенням платника податку сума податку може сплачуватися щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.

Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 01.04.2009 р.), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, погоджується органом державної санітарно-епідеміологічної служби та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Вимоги щодо строків подання та змісту зазначеної звітності встановлюються особливими умовами ліцензії. Копії звітності подаються платниками податків разом з податковою декларацією.

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина — суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів до контролюючого органу, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, то протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, подаються копії відповідних податкових декларацій (п. 250.8 ст. 250 Податкового кодексу).

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати декларації згідно з вимогами Податкового кодексу.