Інші податки

Місцеві податки

16.01.2018 / 10:20

Встановлення ставок

Внесено зміни до порядку надання рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів до контролюючого органу. Зокрема, запроваджено порядок оприлюднення на офіційному веб-сайті ДФС зведеної інформації про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях та зведеної інформації про нормативну грошову оцінку земель.

Отже, пп. 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу викладено у такій редакції.

Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в електрон­ному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Контролюючі органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, який не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях.

Орган місцевого самоврядування у десятиденний строк з дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель направляє в електрон­ній формі до контролюючого органу інформацію про її грошову оцінку.

Зведена інформація про нормативну грошову оцінку земель складається контро­люючими органами не пізніше 10 липня поточного року.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель.

Якщо на офіційному веб-сайті помилка

Пункт 12.5 ст. 12 Податкового кодексу доповнено абзацом, згідно з яким платники місцевих податків та зборів при визначенні своїх податкових зобов’язань можуть використовувати зведену інформацію, розміщену на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. При цьому у разі якщо у зведеній інформації, розміщеній на офіційному веб-сайті, виявлено помилку, що містить розбіжності між даними контролюючих органів та даними офіційно оприлюдненого рішення про встановлення місцевих податків та зборів, то платники звільняються від відповідальності. Тобто до таких платників податку штрафні санкції та пеня, передбачені Податковим кодексом за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого пок­ладено на контролюючі органи, що спричинені такою помилкою, не застосовуються, підстав для притягнення платника податків та/або його посадових осіб до відповідальності немає.