Податок на майно

Плата за землю

16.01.2018 / 10:23

Оновлено форму декларації

З 01.01.2018 р. діє оновлена форма податкової декларації з плати за землю.

Нагадаємо, що зміни до форми декларації, затвердженої наказом № 560, внесено наказом № 9, яким, зокрема, передбачено:

  • зміну формату відображення в декларації дати державної реєстрації прав на земельну ділянку, а також дати документа, що засвідчує/підтверджує право оренди землі, — тепер зазначається не тільки місяць та рік, а і день;
  • можливість відображення площі земельної ділянки не лише в га, а також і в м2;
  • уточнено, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки зазначається за одиницю площі.

Крім того, спрощено порядок уточнення податкових зобов’я­зань — більше не потрібно розмежовувати суми збільшення/змен­шення податкових зобов’язань залежно від того, чи не настав за ними строк сплати, чи такий строк сплати вже минув.

Зниження ставок

Запроваджено знижені у чотири рази ставки земельного податку за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин (зміни до ст. 284 Податкового кодексу).

База оподаткування

Змінами, внесеними до підрозділу 6 розділу ХХ Податкового кодексу, передбачено, що індекс споживчих цін за 2017 р., що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 %.

Орендна плата

Змінами, внесеними до пп. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу, запроваджено нову систему визначення розміру орендної плати.

Граничний розмір річної орендної плати, як і раніше, не може бути меншим за розмір земельного податку, проте не може бути більшим:

  • для земельних ділянок, нормативно-грошову оцінку яких проведено, у розмірі не більше 3 % від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування — не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 1 % від їх нормативної грошової оцінки;
  • для земельних ділянок, нормативно-грошову оцінку яких не проведено, у розмірі не більше 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області.

Мораторій на продаж

Продовжено строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення (Закон № 2236).

Таким чином, у 2018 р. заборонено:

  • купівлю-продаж земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;
  • купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміну цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам — учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.

Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» п. 15 розділу Х Податкового кодексу, запроваджується за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 01.01.2019 р., в порядку, визначеному цим Законом.

Слід звернути увагу, що угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами «а» та «б» вищезазначеного пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

Індекс для платників четвертої групи

Змінами до підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу передбачено, що індекс споживчих цін за 2017 р., що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком, застосовується із значенням 100 %.