Митна справа

Митна справа

16.01.2018 / 12:52

Транзитні переміщення за новим порядком

Удосконалення технологій митного контролю та оформлення, спрямоване на прискорення та спрощення митного оформлення товарів, що перетинають митний кордон України, при одночасному здійсненні ефективного контролю за дотриманням юридичними, фізичними особами та перевізниками чинного законодавства України є важливим напрямом здійснення державної митної справи.

У зв’язку із набранням чинності положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та із змінами до положень Конвенції МДП виникла необхідність в актуалізації та приведенні у відповідність із вимогами європейського законодавства наказу № 755, яким було затверджено порядок реалізації положень зазначеної Конвенції.

З цією метою розроблено наказ № 953, яким затверджено нову редакцію порядку реалізації положень Конвенції МДП (далі — Порядок № 935) та Інструкції про заповнен­ня книжки МДП (далі — Інструкція). Відповідно до п. 4 зазначеного наказу він набрав чинності з дня офіційного опублікування — 05.01.2018 р.

Необхідність видання цього наказу викли­кана потребою врегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням застосування ефективного механізму відшкодування до державного бюджету належних грошових коштів у разі недоставлення товарів в митницю призначення, спрощення митних процедур при транзитних перемі­щеннях.

Крім того, у наказі враховано пропозиції щодо вирішення проблемних питань, які надходили від юридичних, фізичних осіб, перевізників, та митниць ДФС, у тому числі тих, що були тимчасово врегульовані листами ДФС України, виписано чітку регламентацію прав і обов’язків перевізників у процесі здійснення операцій, зокрема, з переміщенням товарів під час здійснення прохідного транзиту через митну територію України товарів на умовах виконання міжнародних дорожніх перевезень.

Порядок № 935 визначає умови виконання міжнародних дорожніх перевезень, правила допущення суб’єктів господарювання України до системи МДП, порядок оформлення книжки МДП на товари, що перевозяться між митницями ДФС з дотриманням вимог Конвенції МДП, відповідальність держателя книжки МДП та гарантійного об’єднання за порушення МДП.

Інструкцією визначено порядок заповнен­ня граф книжки МДП на митній території України під час перевезення товарів між митницями ДФС з дотриманням умов зазначеної Конвенції.

Крім того, наказом затверджено форми:

 • ваучера TIR+;
 • переліку перевізників — суб’єктів господарської діяльності, допущених до перевезення вантажів автотранспортом на умовах Конвенції МДП;
 • повідомлення про порушення умов перевезення товарів під час виконання операції МДП;
 • претензії держателю книжки МДП;
 • претензії гарантійному об’єднанню.

Також Порядком № 935 установлено процедуру оформлення ваучера TIR+, та запроваджено критерії проведення перевірки перевізників на предмет дотримання ними вимог митного законодавства для вирішення питання щодо допуску їх до процедури міжнародних дорожніх перевезень. Крім того, затверджено процедуру перевезення вантажів з використанням книжки МДП на умовах договору субпідряду.

Ваучер TIR+ — це комп’ютеризована підвищена фінансова гарантія сплати митних платежів під час транзитних перевезень територією України товарів, що перебувають під митним контролем, у розмірі 100 000 євро за кожним ваучером, використаним разом з книжкою МДП (100 000 євро за одним ваучером та сума діючого покриття на кожну книжку МДП).

Тобто оформлення ваучера TIR+ — це додаткова фінансова гарантія сплати митних платежів під час транзитних перевезень товарів по території України у розмірі 100 тис. євро по кожному ваучеру, використаному разом з книжкою МДП, завдяки якому сума гарантії за книжкою МДП (60 тис. євро) збільшується додатково на 100 тис. євро.

Оформлення ваучера TIR+

Ваучер TIR+ може використовуватись у разі перевищення суми гарантії за Конвенцією МДП (форму наведено у додатку 2 до цього Порядку).

Процедура оформлення ваучера TIR+ здійснюється у такому порядку:

 • до моменту подання митниці відправлення книжки МДП перевізник реєструє ваучер TIR+ на інформаційному веб-порталі (www.tirplus.net) разом із дійсним номером книжки МДП, за якою проводиться операція МДП. Веб-портал закріплює ваучер TIR+ за відповідною книжкою МДП у базі МСАТ;
 • ваучер TIR+ подається проміжній митниці разом з книжкою МДП, за якою проводиться операція МДП;
 • посадова особа проміжної митниці за допомогою автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» перевіряє статус книжки МДП та наявність інформації про закріплення ваучера TIR+ за вищезазначеною книжкою МДП. Позитивний результат перевірки статусу книжки МДП та номера ваучера TIR+ підтверджує дійсність гарантії для книжки МДП, за якою проводиться операція МДП;
 • після отримання позитивних результатів перевірки статусу книжки МДП посадовою особою проміжної митниці проставляється відбиток штампа «Під митним контролем» (далі — ПМК) на титульній сторінці ваучера TIR+ ліворуч від його порядкового номера, копія ваучера TIR+ залишається у справах митниці ДФС.

Оригінал ваучера TIR+ разом з книжкою МДП має бути доставлений перевізником до митниці призначення.

Після завершення операції МДП посадовою особою митниці призначення проставляється відбиток ОНП на титульній сторінці ваучера TIR+ під відбитком штампа ПМК, проставленим у митниці відправлення.

Копія ваучера TIR+ залишається у справах митниці призначення разом із відповідним аркушем книжки МДП, а оригінал разом із книжкою МДП передається до гарантійного об’єднання.

Митниця відправлення може відмовити перевізнику в оформленні ваучера TIR+ у разі якщо:

 • сума митних платежів перевищує суми гарантій за ваучером TIR+ та гарантії за книжкою МДП;
 • книжку МДП не прийнято до оформлення;
 • ваучер TIR+ не зареєстровано на інформаційному веб-порталі (www.tirplus.net);
 • не виконуються умови Конвенції МДП та/або законодавства України.

Допуск до перевезення

Допуск перевізників — суб’єктів господарської діяльності України до процедури МДП здійснюється комісією ДФС України та гарантійного об’єднання (далі — Комісія), склад якої затверджується спільним наказом ДФС України та гарантійного об’єднання.

Гарантійне об’єднання повідомляє ДФС про бажання перевізників — суб’єктів господарської діяльності України отримати допуск до перевезень на умовах Конвенції МДП листом, в якому обов’язково зазначаються такі відомості:

 • наявність у кожного з перевізників досвіду в міжнародних автомобільних перевезеннях або можливість здійснення кожним з перевізників регулярних міжнародних перевезень;
 • стабільне фінансове становище кожного з перевізників;
 • взяття кожним з перевізників письмового зобов’язання перед гарантійним об’єднанням про дотримання ним усіх митних формальностей, встановлених Конвенцією МДП у митницях відправлення, призначення та проміжних митницях договірних країн — учасниць Конвенції МДП;
 • взяття кожним з перевізників письмового зобов’язання перед гарантійним об’єднанням сплачувати грошові кошти, зазначені у пунктах 1 та 2 ст. 8 Конвенції МДП, якщо цього відповідно до п. 7 ст. 8 Конвенції МДП вимагатимуть компетентні органи країн — учасниць Конвенції МДП;
 • взяття кожним з перевізників письмового зобов’язання перед гарантійним об’єднанням про надання йому інформації та безперешкодного доступу до документації, наявної у перевізника, що може бути доказом відповідності (невідповідності) перевізника мінімальним умовам та вимогам, визначеним у п. 1 частини другої додатка 9 до Конвенції МДП.

Крім того, до листа додаються завірені гарантійним об’єднанням:

 • копії заяв перевізників на ім’я керівника гарантійного об’єднання за встановленою гарантійним об’єднанням формою на отримання допуску до перевезень на умовах Конвенції МДП;
 • оригінал переліку перевізників — суб’єктів господарської діяльності України, що надали гарантійному об’єднанню заяви на отримання допуску до перевезення на умовах Конвенції МДП, із зазначенням даних та за формою, що визначені у типовому бланку видачі дозволу згідно з частиною другою додатка 9 до Конвенції МДП.

ДФС протягом трьох тижнів з дня отримання від гарантійного об’єднання документів здійснює перевірку наявності даних про перевізника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань; фактів притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та стану розрахунків платника з бюджетом, після проведення якої Комісією приймається іспит у перевізників на предмет наявності необхідного рівня знань у сфері застосування Конвенції МДП.

За результатами іспиту та перевірок, Комісією приймається рішення про допуск перевізників — суб’єктів господарської діяльності до процедури МДП.

ДФС протягом тижня з дня прийняття Комісією рішення про допуск перевізників — суб’єктів господарської діяльності України до процедури МДП надає таким перевізникам, допущеним до процедури МДП, дозвіл використовувати книжки МДП.

Підставами для відмови у наданні допуску до перевезень на умовах Конвенції МДП є:

 • неподання гарантійним об’єднанням документів, зазначених у частині другій цього розділу;
 • відсутність у поданих документах відомостей, які мають бути зазначені відповідно до вимог частини третьої розділу IX цього Порядку;
 • наявність у поданих документах неправдивих відомостей;
 • встановлення під час розгляду заяви невідповідності перевізника мінімальним умовам та вимогам, визначеним у частині другій додатка 9 до Конвенції МДП;
 • заява гарантійного об’єднання.

Перевезення вантажів на умовах договору субпідряду

Згідно з частиною п’ятою ст. 96 та частиною першою ст. 325 Митного кодексу для виконання перевезення держатель книжки МДП може залучати іншого перевізника. Крім того, держатель книжки МДП або уповноважена ним особа може самостійно замінювати механічний дорожній транспортний засіб на інший механічний дорожній транспортний засіб, що не належить попередньому держателю книжки МДП.

Такі перевезення, а також заміна можливі у разі перевезення вантажів на умовах договору субпідряду. Механічний дорожній транспортний засіб, що замінює попередній, має належати власнику, який входить до складу гарантійного об’єднання своєї країни — учасниці Конвенції МДП, і між ним та держателем книжки МДП за встановленими нормами міжнародного права має бути укладено угоду про надання зазначеної транспортної послуги. Угода має містити положення про відповідальність сторін у разі порушення ними умов виконання перевезень та перелік осіб, уповноважених сторонами на внесення змін до відомостей, зазначених у книжці МДП, під час проведення заміни механічних дорожніх транспортних засобів.

Під час здійснення такого перевезення після прибуття до проміжної митниці у присутності посадової особи митниці ДФС держатель книжки МДП або уповноважена ним особа у разі необхідності особисто змінює відомості про державний номерний знак механічного дорожнього транспортного засобу у графі 8 першої (титульної) сторінки обкладинки книжки МДП та у графі 7 вантажного маніфесту відривних листків книжки МДП, перекреслює попередні дані та вносить відомості про інший механічний дорожній транспортний засіб, яким здійснюватиметься подальше переміщення товарів. Ці зміни завіряються відбитком ОНП посадової особи митниці. Дані про державний реєстраційний номер нового механічного дорожнього транспортного засобу одразу вносяться до ­ЄАІС.

Оформлення книжки МДП під час переміщення товарів за договором субпідряду здійснюється у митницях відправлення та призначення відповідно до розділів IV — VI Порядку.