Податок на майно

Декларування-2018

22.01.2018 / 12:36

З 01.01.2018 р. розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами — підприємцями та громадянами у 2017 р. Такі особи зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — декларація).
У цій статті — про те, які доходи необхідно декларувати, в які строки сплатити податкові зобов’язання, зазначені у декларації,
а також наведено приклади її заповнення.

Які доходи декларуються

Обов’язок щодо подання декларації виникає при отриманні протягом звітного (податкового) року доходів:

 • від провадження господарської діяльності, отриманих фізичними особами — підприємцями (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) (п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу);
 • від провадження незалежної професійної діяльності (п. 178.4 ст. 178 Кодексу);
 • від особи, яка не є податковим агентом, крім випадків, прямо передбачених Кодексом (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);
 • у вигляді окремих видів оподатковуваних доходів (прибутків), що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати податковими агентами, але не звільнені від оподаткування (пп. 168.1.3 п. 168.1 вищезазначеної статті);
 • у вигляді іноземних доходів (пп. 168.2.1 п. 168.2 вищезазначеної статті);
 • від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) у порядку, визначеному п. 170.1 ст. 170 Кодексу (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 та пп. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 Кодексу);
 • у вигляді суми заборгованості за укладеним платником податків цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 % місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II Податкового кодексу (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
 • у вигляді інвестиційного прибутку від проведення операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 та пп. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 Кодексу);
 • у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Податкового кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 та п. 174.3 ст. 174 Кодексу);
 • у вигляді частини доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 і 173 Кодексу (пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);
 • у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, у порядку, встановленому пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу;
 • від продажу власної продукції тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, якщо їх сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);
 • від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, більших, ніж установлені Земельним кодексом, та за умови реалізації такої продукції іншим фізичним особам (пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Кодексу);
 • у разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — фізичної чи юридичної особи, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу (пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу);
 • у вигляді благодійної допомоги на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, та яка надається згідно з пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Кодексу);
 • з джерелом їх походження в Україні та іноземних доходів, що отримуються іноземцем, який у звітному (податковому) році набув статусу резидента України (пп. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170 Кодексу).

Хто подає декларацію

Податкові декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація) подають дві категорії громадян: особи, які зобов’язані згідно з розділом IV Податкового кодексу подати декларацію, і особи, які мають право добровільно подати декларацію, зокрема, при застосуванні права на податкову знижку.

Коли не подається

Відповідно до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

 • від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу;
 • від операцій з продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV Кодексу;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок згідно з п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Наприклад, платником податку успадковано майно, спадкодавець якого не підпадає під визначення членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення (рідний дядько). До нотаріального оформлення спадщини, оціночна вартість якої становить 25 000 грн, платником податків сплачено 1 250 грн ПДФО та 375 грн військового збору. Інформація щодо суми доходу та сум сплаченого до бюджету податку (збору) нотаріусом надано до контролюючого органу.

Враховуючи п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу, такий платник звільнений від обов’язку щодо подання декларації.

Слід зазначити, що якщо ПДФО та військовий збір не сплачено до нотаріального оформлення об’єктів спадщини або до оформлення об’єктів спадщини уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування, платник податків зобов’язаний подати декларацію, в якій має визначити суми податкових зобов’язань і сплатити такі зобов’язання у строки, встановлені Податковим кодексом.

Декларація подається платником податків до податкової інспекції за місцем податкової адреси платника податку (місцем проживання).

Граничні строки подання

Категорія
особи

Строк
подання

Важливо
знати

Фізичні особи — підприємці (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування)

Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання податкової декларації за 2017 р. — 09.02.2018 р.

У разі якщо фізична особа  — підприємець (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, такі доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи зазначаються в річній декларації, що подається у строк, встановлений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу

Фізичні особи — підприємці, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням

Протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності

У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, що настає за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності

Громадяни і особи, які проводять незалежну професійну діяльність і які зобов’язані подати декларації

До 1 травня року, що настає за звітним.
Граничний термін подання податкової декларації за 2017 р. —  02.05.2018 р.

Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Кодексу)

Громадяни, які мають право на податкову знижку

По 31 грудня (включно) наступного за звітним податкового року

 

Платники податку — резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання

Не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду

 

Що змінилося у декларації

Зауважимо, що наказом № 556 внесено зміни до форми декларації.

З 01.01.2018 р. застосовується оновлена форма декларації, затверджена наказом № 859

Зокрема, запроваджено зміни у законодавстві щодо:

 • реалізації права фізичним особам — підприємцям (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат;
 • визначення останнього базового податкового (звітного) періоду для фізичних осіб — підприємців, якими проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;
 • реалізації права на сплату сум податкового зобов’язання, нарахованого на суму боргу, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності за кредитом, отриманим на придбання житла (іпотечний кредит), протягом трьох років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання.

Враховуючи зазначені зміни, в декларації передбачено внесення відомостей до категорії платників (рядок 8 податкової декларації) стосовно осіб, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року, шляхом проставлення позначки «Х» та визначення дати прийняття рішення про припинення. Такі декларації є ліквідаційними для цієї категорії платників податків. Слід зазначити, що цю позначку повинні вказувати лише особи, які прийняли рішення про припинення у звітному (податковому) році, тобто дата прийняття такого рішення для декларацій за 2018 р. не повинна бути менше ніж 01.01.2017 р. та більше ніж 31.12.2017 р.

Додаток Ф2 декларації допов­нено окремим розділом (розділ ІІ), у якому відображається інформація щодо амортизаційних відрахувань. При цьому відрахування відображаються окремо для кожної з груп 1 — 4, загальна сума яких відображається у розділі І додатка Ф2 декларації в даних документально понесених витрат.

Розділ ІІ декларації доповнено ряд­­ком ­10.9.1, в якому відображаються дохід та податкові зобов’язання, що розстрочуються платником податків відповідно до абзаців другого та третього пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу. Водночас платник податків разом з декларацією повинен надати заяву довільної форми, про що робиться позначка у розділі «Доповнення до податкової декларації (подається згідно з вищезазначенимпідпунктом)» декларації.

Ставки, що застосовуються за результатами 2017 р.

ПДФО, %

18

Щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 ст. 167 Податкового кодексу) у тому числі, але не виключно, у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (п. 167.1 ст. 167 Кодексу)

18

Для пасивних доходів, крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 Кодексу (пп. 167.5.1 цього пункту)

5

Для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування) (пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Кодексу)

5 та 0

Під час операцій з успадкування (дарування) та операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна (пункти 167.2 та 167.3 ст. 167 Кодексу)

Військовий збір, %

1,5

Від об’єкта оподаткування збором за доходами, визначеними ст. 163 Податкового кодексу. Водночас пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу звільнено від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою)

Граничні строки сплати зобов’язань

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання декларації, крім випадків, установлених Кодексом.

Водночас п. 179.7 ст. 179 Кодексу передбачено, що фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею декларації.

Граничні терміни сплати податкових зобов’язань, зазначених у декларації, поданої за результатами 2017 р., наведено у таблиці.

Категорія платника

Граничний термін сплати

Фізичні особи — підприємці (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування)

19.02.2018 р.

Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування)

Протягом 10 календарних днів,
що настають за останнім днем
відповідного граничного строку
подання декларації

Фізичні особи, не зареєстровані як фізичні особи — підприємці, та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність

31.07.2018 р.

Куди сплачувати

Підпунктом 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розділу IV Кодексу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету:

 • у разі коли така фізична особа є податковим агентом, зокрема фізична особа — підприємець або особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, — за місцем реєстрації у контролю­ючих органах;
 • у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам — за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);
 • в інших випадках — за її податковою адресою.

Інформацію про реквізити банківських рахунків для сплати податків відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці «Бюджетні рахунки».

Декларування доходів ФОП

Платник податку повинен самостійно правильно визначити категорію платника, оскільки різні категорії мають різні терміни подання декларації та різні терміни сплати ПДФО і військового збору. Для уникнення непорозумінь щодо штрафних санкцій за несвоєчасно подану декларацію розглянемо на окремих ситуаціях,  як правильно заповнити рядок 8 розділу І «Категорія платника» декларації.

Довідково
Платники поділяються на три категорії:
громадянин;
особа, яка провадить незалежну професійну діяльність;
підприємець (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування).

Ситуації 1 — 8

Œ1 Дохід отримано тільки як «загальник»

Якщо протягом року фізична особа — підприємець отримала дохід виключно від підприємницької діяльності (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування), то потрібно зазначати категорію платника, проставляючи позначку Х у клітинці «підприємець».
Граничний термін подання декларації для таких підприємців — 09.02.2018 р., а термін сплати ПДФО —  19.02.2018 р.

2 Дохід від незалежної  діяльності

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність і отримують дохід виключно від незалежної професійної діяльності, зазначають категорію платника, проставляючи позначку Х у клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність».
Граничний термін подання декларації для платників податку — фізичних осіб — «незалежників» — 02.05.2018 р., а термін сплати ПДФО — до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати — 31.07.2018 р.).

3 Ž«Незалежник»  та «загальник» одночасно

Платники податку — фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність і одночасно здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, зазначають категорію платника, проставляючи позначку Х у клітинці «підприємець».
Граничний термін подання декларації для таких осіб — 09.02.2018 р., а термін сплати ПДФО — 19.02.2018 р.

4 «Єдинник» та «незалежник»  одночасно

Платники податку — фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність і одночасно здійснюють підприємницьку діяльність виключно на спрощеній системі оподаткування, зазначають категорію платника, проставляючи позначку Х у клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність».
Граничний термін подання декларації для таких осіб — 02.05.2018 р., а термін сплати ПДФО — до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати —  31.07.2018 р.).

5 У «загальника» доходи ще як у громадянина

Фізичні особи — підприємці, які протягом року отримали дохід від підприємницької діяльності (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування) й інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи як громадяни (дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційний прибуток; дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна тощо), зазначають категорію платника, проставляючи позначку Х у клітинці «підприємець».
Граничний термін подання декларації для таких підприємців — 09.02.2018 р., а термін сплати ПДФО — 19.02.2018 р.

‘6 У «єдинника» доходи ще як у громадянина

Фізичні особи — підприємці, які протягом року отримали дохід від підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування та інші доходи з джерел їх походження з України й іноземні доходи як громадяни (дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційний прибуток; дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна тощо), зазначають категорію платника, проставляючи позначку Х у клітинці «громадянин».
Граничний термін подання декларації для таких осіб — 02.05.2018 р., а термін сплати ПДФО — до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати —  31.07.2018 р.).

’7 У «незалежника» доходи ще як у громадянина

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримали інші доходи з джерел їх походження з України й іноземні доходи як громадяни (дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційний прибуток; дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна тощо), зазначають категорію платника, проставляючи позначку Х у клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність».
Граничний термін подання декларації для таких осіб — 02.05.2018 р., а термін сплати ПДФО — до 1 серпня року, що настає за звітним (останній день сплати — 31.07.2018 р.).

8 “Якщо «єдинник» став «загальником»

Фізичні особи — підприємці, які протягом року здійснили перехід зі спрощеної системи оподаткування та отримали дохід виключно від підприємницької діяльності, зазначають категорію платника, проставляючи позначку Х у клітинці «підприємець».
Граничний термін подання декларації для таких підприємців — 09.02.2018 р., а термін сплати ПДФО — 19.02.2018 р.

Нагадаємо, що якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу).

Перенесення останнього дня сплати податкового зобов’язання у разі, якщо останній день сплати
припадає на вихідний або святковий день, чинним законодавством не передбачено

Звітний період у разі припинення діяльності

З’ясуємо, який звітний (податковий) період повинна зазначати у декларації фізична особа — підприємець, яка перебувала на загальній системі оподаткування, стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, подають річну декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи (п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу).

Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням, подають декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, у якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, що настає за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Форму декларації та Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом № 859, згідно з яким:

 • у рядку 2 розділу І декларації зазначається арабськими цифрами звітний (податковий) період (календарний рік). При цьому форма декларації передбачає звітний (податковий) період квартал або календарний рік;
 • додатки до декларації є її складовою частиною. Декларація подається разом з додатком Ф2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою».

Отже, фізичні особи — підприємці, які застосовували загальну систему оподаткування, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, при заповненні декларації зазначають:

 • у рядку 2 декларації звітний (податковий) період — календарний рік;
 • у рядку 8 «категорія платника: особа, яка припинила підприємницьку діяльність протягом року» — дату, що відповідає даті державної реєстрації припинення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Як заповнювати декларацію

При заповненні декларації ФОП слід врахувати деякі зміни, внесені до її форми наказом № 556.

Як заповнити декларацію в окремому випадку, розглянемо на умовному прикладі.

Фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, отримує доходи виключно від підприємницької діяльності, надаючи послуги з ремонту автотранспортних засобів. Загальна сума її доходу, отримана протягом 2017 р., становить 1 350 000 грн, а витрат понесено на суму 515 925,00 грн.

При цьому платник самостійно розрахував згідно з даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, та сплатив авансові платежі з ПДФО у розмірі 82 000,00 грн.

Крім того, у січні 2017 р. закуплено та введено в експлуатацію обладнання на суму 17 000,00 грн.

Розділ I «Загальні відомості»

У рядку 1 зазначається позначкою Х тип декларації (звітна, звітна нова чи уточнююча).

У рядку 2 — арабськими цифрами звітний податковий період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації зазначається звітний податковий період, що уточнюється.

У рядку 3 — П.І.Б платника податку (згідно з даними паспортного документа).

Зверніть увагу: у разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім’я, по батькові), у рядку 3 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках — по­переднє прізвище (ім’я, по батькові).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначаються серія та номер паспорта.

У рядку 4 зазначається податкова адреса (місце проживання) платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також за бажанням платника — контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки.

У рядку 5 — найменування контролюючого органу, до якого подається декларація.

У рядку 6 зазначається позначкою Х резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент).

У рядку 7 зазначається позначкою Х, ким заповнено декларацію (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою).

У рядку 8 платник податків самостійно визначає категорію, до якої слід віднести платника: громадянин; особа, яка провадить незалежну професійну діяльність; підприємець (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування).

Фізичні особи — підприємці зазначають категорію платника, проставляючи позначку Х в клітинці «підприємець».

Розділ ІI «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

Для заповнення розділу ІI декларації рекомендуємо спочатку заповнити додаток до неї за Ф2.

Зверніть увагу, що у розділах І, ІІ та ІІІ додатка Ф2 до декларації відображаються доходи та витрати від здійснення підприємницької діяльності, а у розділах ІV та V — доходи та витрати від провадження незалежної професійної діяльності. Тобто у наведеному випадку розділи ІV та V не заповнюються, а у відповідних рядках ставиться прочерк.

Для заповнення додатка Ф2 необхідно використовувати дані з Книги обліку доходів та витрат, затвердженої наказом № 481.

При заповненні розділу I додатка Ф2 «Доходи від провадження господарської діяльності» доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 — коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якої одержано дохід.

У вищенаведеному прикладі ФОП здійснює ремонт автотранспортних засобів, отже, у графі 3 потрібно зазначити КВЕД 45.20 «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів».

У графі 4 зазначається сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності (сума одержаного доходу — 1 350 000,00 грн.).

У графах 5 — 8 — сума документально підтверджених витрат, пов’язаних з провадженням господарської діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг), у тому числі сплачена сума єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування (вартість документально підтверджених витрат 735 000,00 грн).

Зверніть увагу, що у новій формі декларації передбачено внесення витрат на амортизаційні відрахування, які розраховуються відповідно до пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу.

У графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою: графа 4 — графа 5 — графа 6 — графа 7 — графа 8 (сума чистого доходу: 1 350 000,00 – 515 925,00 –  200 675,00 – 15 000,00 – 3 400,00 =  615 000,00 грн).

Показник рядка «Усього» графи 9 розділу І додатка Ф2 «Сума чистого оподатковуваного доходу» переноситься до графи 3 рядка 10.7 розділу ІІ декларації.

У розділі ІІ додатка Ф2 «Інформація щодо нарахованої амортизації» проводиться розрахунок амортизаційних відрахувань та зазначаються:

у графах 3 — 4 — вартість об’єкта основ­них засобів та/або нематеріальних активів;

у графі 5 — розрахунок суми амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу.

У наведеному прикладі зазначено, що у січні 2017 р. закуплено та введено в експлуатацію обладнання на суму 17 000,00 грн.

Отже, у графі 3 зазначається вартість обладнання на початок року — 17 000,00 грн.

Відповідно до таблиці, наведеної у пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу, мінімально допустимі строки корисного використання закупленого обладнання — п'ять років.

Розраховуємо амортизаційні відрахування: 17 000,00 грн : 5 років : 12 місяців (щоб визначити суму амортизаційних відрахувань в місяць) × 12 місяців (кількість місяців, протягом яких обладнання перебувало в експлуатації) = 3 400,00 грн.

Розраховуємо показник графи 4 «вартість обладнання на кінець року»: 17 000,00 грн – 3 400,00 грн = 13 600,00 грн.

Зверніть увагу, значення граф 5 — 8 мають дорівнювати значенням відповідних граф Книги обліку доходів і витрат.

Розділ ІІІ «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору»

У розділі ІІІ додатка Ф2 необхідно здійс­нити остаточний розрахунок ПДФО та військового збору з доходу, отриманого від підприємницької діяльності, за звітний податковий рік та визначити суму ПДФО та військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами звітного року.

У рядку 1.1 розділу ІІ додатка Ф2 розраховується сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року:

615 000,00 грн (додатне значення графи 8 рядка «Усього» розділу І) × на 18 % (ставка податку) = 110 700,00 грн.

У рядку 1.2 зазначається сума ПДФО, самостійно нарахована та сплачена платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами поданої декларації, відповідно до абзацу другого п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця протягом звітного (податкового) року.

У рядку 1.3 — загальна сума авансових платежів з ПДФО, що розраховані платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім четвертого) та сплачені до бюджету протягом звітного (податкового) року згідно з пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу (у наведеному прикладі сума авансових платежів з ПДФО, сплачених протягом 2017 р., становить 82 000,00 грн.).

У рядку 1.4 — сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику відповідно до пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Кодексу.

Цей рядок заповнюється виключно у разі якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядка 1.1 і рядка 1.3 отримано від’ємне значення, що зазначається без знака «–»; у разі якщо за результатами розрахунку отримано додатне значення, рядок 1.4 не заповнюється.

У рядку 1.5 — сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована так: рядок 1.1 — рядок 1.2.

Тобто зазначається сума 110 700,00 грн.

Довідково
Надміру сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому Податковим кодексом.

Значення рядка 1.5 переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації;

У рядку 2.1 — cума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року. Податкове зобов’я­зання з військового збору розраховується так:

615 000,00 грн (показник «Усього» графи 9 розділу І) × на 1.5 % (ставка військового збору) = 9 225,00 грн.

У рядку 2.2 — сума ПДФО у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця протягом звітного (податкового) року.

У рядку 2.3 — сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року: рядок 2.1 — рядок 2.2.

Тобто зазначається сума 9 225,00 грн.

Значення рядка 2.3 переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації.

Підписується додаток Ф2 ФОП або уповноваженою особою.

Тепер повертаємося до розділу ІI декларації «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» і маємо перенесені з додатка Ф2 до декларації показники:

 • у графі 3 рядка 10.7 — 615 000,00 грн;
 • у графі 6 рядка 10.7 — 110 700,00 грн;
 • у графі 7 рядка 10.7 — 9 225,00 грн.

У рядку 10 зазначається загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 10.1 — 10.9 декларації.

Розділ ІІІ «Доходи, які не включаються загального річного оподатковуваного доходу»

У розділі ІІІ декларації зазначаються доходи, які не включаються загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі:

 • доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року;
 • доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна;
 • інші доходи, що не підлягають оподаткуванню.

Зауважимо, що у рядку 11.1 розділу ІІІ декларації сума доходу проставляється довідково та не звільняє платника єдиного податку від обов’язку подання декларації платника єдиного податку.

Розділ ІV «Загальна сума річного доходу»

У рядку 12 розділу ІV декларації зазначається сумарний підсумок всіх видів доходів, отриманих платником податку протягом звітного року (загальна сума річного доходу 615 000,00 грн).

Розділ V «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з ПДФО у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно із ст. 166 розділу ІV Податкового кодексу»

Розділ V декларації заповнюється фізичною особою з метою реалізації права на податкову знижку.

Довідково
Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу.

Розділ VІ «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/ військового збору»

Для заповнення розділу VІ декларації показник із графи 6 рядка 10 розділу ІІ декларації переноситься до рядка 18 «Загальна сума податкових зобов’язань» розділу ІV декларації (загальна сума податкових зобов’язань — 110 700,00 грн) і у разі відсутності показників у рядках 19 — 21 розділу VІ декларації дублюється у рядку 22.1 «Сума податку на доходу фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету» розділу VІ декларації — 110 700,00 грн.

Показник із графи 7 рядка 10 розділу ІІ декларації переноситься до рядка 23.1 розділу VІ декларації «Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року» (сума військового збору, що підлягає сплаті, — 9 225,00 грн).

Розділ VІІ «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах»

У розділі VІІ декларації зазначаються:

 • суми податку/збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлено помилку;
 • уточнені суми податкових зобов’язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку.

Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)

У цих відомостях зазначається інформація про нерухоме/рухоме майно, що перебуває у власності або надається в оренду платником податку станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами.

У разі подання доповнення до декларації за довільною формою у випадках, визначених п. 46.4 ст. 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу, платник познач­кою Х зазначає наявність доповнень, які подаються разом із декларацією на паперовому носії, а також в графі «Зміст доповнення» зазначає стислий зміст доповнен­ня до декларації.

Розстрочення суми податкового зобов’язання

У разі подання доповнення до декларації відповідно до пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу платник податків позначкою Х зазначає наявність заяви, поданої у довільній формі з метою розстрочення суми податкового зобов’язання, нарахованої на суму боргу (кредиту та/або відсот­ків), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності, за кредитом, отриманим на придбання житла (іпотечний кредит), протягом трьох років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання.

Така заява подається разом із декларацією на паперовому носії, а також у графі «Зміст доповнення» зазначається стислий зміст такої заяви.

У кінці декларації проставляється підпис платника податку або особи, уповноваженої на її заповнення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Земельний кодекс — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
Наказ № 481 — наказ Міндоходів і зборів України від 16.09.2013 р. № 48 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення».
Наказ № 556 — наказ Мінфіну України від 06.06.2017 р. № 556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859». Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи»