Інші податки

Звітуємо до служби зайнятості

22.01.2018 / 16:09

Зверніть увагу, що 31.01.2018 р. — останній день подання інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі — Звіт) до органу Державної служби зайнятості за 2017 р. У зв’язку з цим пропонуємо роботодавцям врахувати деякі важливі моменти для подання такого Звіту.

Хто належить до «квотників»

Статтею 14 Закону про зайнятість визначено, що для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб установлюється квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік:

Документи, що підтверджують належність громадян до зазначених категорій, наведено у п. 3.2 Порядку № 271.

Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до вищеза­значених категорій (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку).

Особи, які працюють у роботодавця за сумісництвом, не зараховуються до квоти.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній рік розраховується відповідно до Інструкції № 286.

Нова квота: кого стосується

Пунктом 23 Закону № 2148 частину другу ст. 14 Закону про зайнятість доповнено нормою, відповідно до якої для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком згідно зі ст. 26 Закону про пенсійне страхування залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб установлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників, яка набирає чинності з 01.01.2018 р.

Отже, починаючи з 01.01.2018 р. підприємства, установи та організації з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб мають забезпечити працевлаштування не менше однієї особи, якій до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 10 років.

Слід зазначити, що підприємства, установи та організації з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб, як і раніше, мають забезпечувати квоту у розмірі 5 % з працевлаштування громадян, наведених у частині першій ст. 14 Закону про зайнятість. Тобто окремої квоти з працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію залишилось 10 і менше років, для них не встановлено.

Як заповнити звіт

Звіт подається щороку не пізніше 1 лютого після звітного року роботодавцями до будь-якого зручного для відвідування органу Державної служби зайнятості незалежно від місцезнаходження за формою, наведеною у додатку до Порядку № 271.

Розмір квоти, яку слід було заповнити у звітному 2017 р., обчислюється у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік (2016 р.). Розрахунок квоти, що базується на даних лише звітного 2017 р., є помилкою.

Отже, за 2017 р. Звіт про виконання квоти заповнюється таким чином:

  • у рядку 01 зазначається середньооблікова чисельність штатних працівників за календарний рік, що передує звітному (2016 р.);
  • у рядку 02 — середньооблікова чисельність працівників, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до ст. 14 Закону про зайнятість і працювали на умовах повної зайнятості у звітному році (2017 р.);
  • у рядку 03 — розрахункова чисельність працівників, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік (2016 р.);
  • у рядку 04 — чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році (у 2018 р.) у рахунок квоти, зокрема різниця між отриманим показником та рядком 02. У разі якщо за результатом розрахунку у роботодавця працює необхідна середньооблікова чисельність працівників, на яких поширюються додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, у рядку 04 ставиться «0».

Слід зазначити, що розрахована чисельність громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, не є обов’язковою до виконання у поточному році (у 2018 р.), вона має інформаційний характер, оскільки штатна чисельність роботодавця упродовж року може змінюватись, а отже, змінюватиметься і чисельність «квотників».

Довідково
Обов’язок заповнення квоти не поширюється на фізичних осіб — підприємців, а стосується винятково юридичних осіб.

Розглянемо на прикладі механізм заповнення Звіту.

Приклад

Місяць

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства
(2016 р.)

Чисельність штатних працівників, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
(2017 р.)

Січень

232

6

Лютий

237

9

Березень

230

9

Квітень

245

10

Травень

247

9

Червень

250

11

Липень

255

12

Серпень

263

15

Вересень

264

15

Жовтень

264

15

Листопад

269

17

Грудень

268

17

• розрахувати середньооблікову чисельність штатних працівників за 2016 р.
(232 + 237 + 230 + 245 + 247 + 250 + 255 + 263 +   + 264 + 264 + 269 + 268) : 12 = 252 особи;

• розрахувати середньооблікову чисельність штатних працівників пільгової категорії за 2017 р.
(6 + 9 + 9 + 10 + 9 + 11 + 12 + + 15 + 15 + 15 +17 + 17): 12 = 12 осіб;

• визначити розмір квоти: 252 × 5 % = 13 осіб;

• обчислити кількість осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, яких планується працевлаштувати у 2018 р. : 13 – 12 = 1 особа.

Отже, у 2018 р. у рахунок квоти планується працевлаштувати одну особу. Проте це не зобов’язує роботодавця одразу ж працевлаштовувати ще одного «квотника». Цей розрахунок має інформаційний характер, оскільки у продовж 2018 р. штатна чисельність працівників може змінюватись, а отже, змінюватиметься і чисельність «квотників».

Виходячи з умов прикладу заповнимо Звіт.

Якщо звіт не подано: чи буде штраф

Статтею 53 Закону про зайнятість передбачено, що у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (у 2018 р. — це 7 446 грн).

Таким чином, штраф може бути накладено, тільки якщо протягом року не виконано квоту й одночасно мала місце необґрунтована відмова у працевлаштуванні осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні.

За неподання (несвоєчасне подання) Звіту або за неправильне його складання штрафних санкцій законодавством не передбачено.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про зайнятість — Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»

Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Закон № 2148 —  Закон України від 03.10.2017 р.  № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»

Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту»

Порядок № 271 — Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики України від 16.05.2013 р. № 271

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286