Податок на прибуток

Декларування прибутку

30.01.2018 / 16:04

Насамперед зазначимо, що для всіх платників податку на прибуток установлено єдиний строк подання річної декларації. Розглянемо важливі моменти її складання.

Строки подання декларації

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому декларація розраховується наростаючим підсумком (п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу).

Для окремих категорій платників податку встановлено річний податковий (звітний) період, а саме для:            

 платників податку, зареєстрованих протягом звітного (податкового) року (новостворених), що сплачують податок на прибуток на підставі річної декларації за період діяльності у звітному (податковому) році

 виробників сільськогосподарської продукції

 платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн

Граничні строки подання декларації до контролюючих органів визначено ст. 49 Податкового кодексу.

З урахуванням змін, внесених Законом № 2245 до Податкового кодексу, встановлено єдиний строк подання річної декларації.

Так, п 49.18 ст. 49 цього Кодексу доповнено пп. 49.18.6 та визначено, що для платників податку на прибуток декларація, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Також внесено зміни до п. 49.19 ст. 49 Податкового кодексу щодо непоширення на декларацію, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, положення цього пункту в частині визначеного для базового звітного (податкового) періоду строку подання декларації.

Для декларації, що складається за звітний (податковий) рік, визначено єдиний строк її подання — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, незалежно від того, за який базовий звітний (податковий) період складалася декларація — квартал чи рік

Враховуючи те, що складання та подання податкової звітності за результатами діяльності за 2017 р. відбуваються після закінчення звітного періоду, положення пп. 49.18.6 п. 49.18 та п. 49.19 ст. 49 Податкового кодексу застосовуватимуться для подання декларації за звітний (податковий) 2017 р. з граничним строком подання 01.03.2018 р.

Заповнення основної частини декларації

Для ідентифікації платників, на яких поширюються особливості декларування та оподаткування податком на прибуток підприємств, установлені Податковим кодексом, при складанні декларації у полі 9 декларації «Особливі відмітки» платником проставляється позначка щодо його належності до відповідної категорії.

9

Особливі відмітки
Податкова декларація платника податку на прибуток підприємств:

 

виробника сільськогосподарської продукції

 

банку

 

страховика

 

суб’єкта, який здійснює випуск та проведення лотерей

 

суб’єкта, який провадить азартні ігри з використанням гральних автоматів

 

суб’єкта, який провадить букмекерську діяльність та азартні ігри (у тому числі казино), крім азартних ігор з використанням гральних автоматів

 

постійного представництва нерезидента

 

підприємства (організації) громадської організації інвалідів, яке отримало дозвіл на користування пільгою

 

платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації

Нагадуємо, що з урахуванням змін в оподаткуванні діяльності з випуску та проведення лотерей, що набрали чинності з 01.01.2017 р., в окремі категорії розмежовано суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, і суб’єктів, які провадять азартні ігри з використанням гральних автоматів. При заповненні декларації слід звернути увагу на правильність проставляння позначки у полі 9 декларації «Особливі відмітки» щодо належності до відповідної категорії.

Підпунктом 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу передбачено, що виробники сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 Кодексу, можуть обрати річний податковий (звітний) період, що починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року, так званий особливий звітний період.

Такі виробники сільськогосподарської продукції проставляють позначку у відповідній графі поля 9 декларації лише у разі обрання особливого звітного періоду.

Водночас нагадуємо, що з 01.01.2017 р. втратила чинність ст. 209 Податкового кодексу, яка регламентувала дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, внаслідок чого не визначено поняття сільськогосподарської продукції для цілей оподаткування податком на прибуток.

Враховуючи зазначене, у 2017 р. особливий звітний період для виробників сільськогосподарської продукції застосовувався за звітний (податковий) період, що починався з 01.07.2016 р. і закінчувався 30.06.2017 р.

З 01.07.2017 р. такі сільгоспвиробники вже не можуть застосовувати звітний період, передбачений пп. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу, і звітують з податку на прибуток у загальному порядку.

Для повного відображення результатів діяльності такі платники повинні подати річну декларацію за 2017 р. з показниками, обрахованими за результатами діяльності за період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р., з граничним строком подання річної декларації протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто 01.03.2018 р. При цьому у такій декларації у полі 9 особливі примітки не проставляються, а до декларації платник може додати відповідні пояснення у формі доповнення, передбаченого п. 46.4 ст. 46 Кодексу, зазначивши про цей факт у спеціально відведеному місці в декларації.

Показники декларації

Для обрахунку об’єкта оподаткування платники податку на прибуток використовують дані бухобліку та фін­звітності щодо доходів, витрат і фінансового результату до оподаткування.

Платники податку, які згідно із Законом про бухоблік застосовують МСФЗ, ведуть облік доходів і витрат та визначають об’єкт оподаткування з податку на прибуток за такими стандартами з урахуванням положень Податкового кодексу (п. 44.2 ст. 44 Кодексу).

Розглянемо основні показники декларації.

Код рядка

Назва показників

Примітки щодо заповнення

01

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

Відображається дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку.

Показник дорівнює сумі показників, відображених у фінансовій звітності:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою № 2:

р. 2000 + р. 2120 + р. 2200 + р. 2220 + р. 2240;

Звіт про фінансові результати за формою № 2-м Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

р. 2000 + р. 2120 + р. 2240;

Звіт про фінансові результати за формою № 2-мс Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва: р. 2000 + р. 2160  

До річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухобліку, включаються дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Рядок 01 є інформаційним та заповнюється з метою визначення, чи досягнув дохід платника 20 млн грн за звітний рік.

Об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до НПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями цього Кодексу.

Код рядка

Назва показників

Примітки щодо заповнення

02

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до НПБО або МСФЗ (+, –)

Відображається показник «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності», відповідно позитивне (+) або від’ємне значення (–): 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою № 2:

р. 2290 — прибуток (+);

р. 2295 — збиток (–);

Звіт про фінансові результати за формою № 2-м Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

р. 2290 — прибуток (+) або збиток (–);

Звіт про фінансові результати за формою № 2-мс Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва:

р. 2290 — прибуток (+) або збиток (–)

03 РІ

Різниці, які виникають згідно з Податковим кодексом

(+, –)

Відображається сумарне (позитивне (+) або від’ємне (–) значення різниць, які виникають згідно з Податковим кодексом, — до декларації переноситься значення р. 03 додатка РІ  

04

Об’єкт оподаткування
(р. 02 + р. 03 РІ)

(+, –)

Об’єкт оподаткування обраховується як сума показників рядків 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» та 03 «Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу».

Показник може мати позитивне (+) або від’ємне (–) значення 

05 ПЗ

Прибуток, звільнений від оподаткування,
або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування
(+, –)

Зазначається прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування, — показник переноситься з додатка ПЗ та може мати позитивне (+) або від’ємне (–) значення 

06

Податок на прибуток
((позитивне значення)
(р. 04 – р. 05 ПЗ) ×
× __2 / 100)

Сума податку на прибуток визначається при позитивному значенні різниці між рядками 04 «Об’єкт оподаткування» та 05 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування», помножене на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену п. 136.1 ст. 136 розділу ІІІ Податкового кодексу

Рядки 07 — 15 декларації заповнюються платниками, які здійснюють окремі види діяльності та операції, на які поширюються особливості оподаткування, передбачені ст. 141 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування також є:

 • дохід за договорами страхування;
 • дохід (прибуток) нерезидента з джерелом походження з України;
 • дохід суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей;
 • дохід операторів, отриманий від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю.

Страховики

Згідно з пп. 141.1.1 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу страховики сплачують:                                                     

 податок на прибуток — за ставкою 18 %, визначеною відповідно до п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу;

 податок на дохід за ставками:

 • 3 % від доходу за договорами страхування
 • 0 % за договорами довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, визначеними підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 п. 14.1 ст. 14 Кодексу

Нарахований страховиком податок на дохід за ставкою 3 % є різницею, що зменшує фінансовий результат до оподаткування такого страховика (така різниця відображається у 
р. 4.2.3 додатка РІ).

Дохід за договорами страхування розраховується як сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за договорами страхування і співстрахування.

При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування включаються до складу об’єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування.

Водночас страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування до об’єкта оподаткування, до якого застосовується ставка, визначена відповідно до підпунктів 136.2.1 і 136.2.2 п. 136.2 ст. 136 Податкового кодексу, не включаються.

Код
рядка

Назва
показників

Примітки
щодо заповнення

07

Дохід за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, визначений пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141
роз­ділу III Податкового кодексу, у тому числі:

Відображається загальна сума доходу за договорами страхування, співстрахування і перестрахування, визначеного згідно з пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 розділу ІІІ Податкового кодексу

07.1

за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 п. 14.1 ст. 14 розділу I цього Кодексу

Відображається сума доходу за договорами довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, та виплати, визначені підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 п. 14.1 ст. 14
розділу І Податкового кодексу.

Показник р. 07.1 декларації є складовою показника р. 07 декларації

07.2

страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами перестрахування

Відображається сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премії за договорами перестрахування

08

Податок на дохід за договорами страхування

((р. 07 – р. 07.1 – р. 07.2) × ____3 / 100)

Податок на дохід за договорами страхування обраховується як різниця між показниками рядків 07, 07.1, 07.2, помножена на ставку податку на прибуток (3 %), встановлену пп. 136.2.1 п. 136.2 ст. 136 розділу ІІІ Податкового кодексу

Слід нагадати, що страховики застосовують різниці, визначені підпунктами 141.1.3 та 141.1.4 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу для коригування фінансового результату до оподаткування, а саме:

фінансовий результат до оподаткування збільшується (відображається у р. 4.1.1 додатка РІ)  на позитивну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді згідно з ПСБО та/або МСФЗ страховими резервами (технічними, математичними, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, що не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах);

фінансовий результат до оподаткування зменшується (відображається у р. 4.2.1 додатка РІ)  на від’ємну різницю між приростом (убутком) сформованих у відповідному звітному періоді згідно з ПСБО та/або МСФЗ страховими резервами (технічними, математичними, належних виплат страхових сум та іншими, формування яких передбачено законодавством у сфері страхування, крім тих, які не впливають на формування фінансового результату до оподаткування страховика) (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах) та приростом (убутком) відповідних резервів, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (за вирахуванням частки участі перестраховика в страхових резервах).

«Лотерейники»

Для суб’єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, дохід від операцій з випуску та проведення лотерей оподатковується за ставкою, визначеною у п. 136.6 ст. 136 Податкового кодексу у розмірі 30 % з урахуванням положень п. 48 підрозділу 4
роз­ді­лу ­ХХ цього Кодексу, яким передбачено поступове підвищення розміру ставки.

Дохід від операцій з випуску та проведення лотерей оподатковується за ставкою:                                        

 з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. включно — 18 %

 з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. включно — 24 %

 з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. включно — 26 %

 з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. включно — 28 %

 з 01.01.2021 року — 30 %

Дохід від операцій з випуску та проведення лотерей складається з доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду, та суми залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року (пп. 14.1.271 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Код
рядка

Назва показників

Примітки щодо заповнення

09

Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей (р. 09.1 +
+ р. 09.2), у тому числі:

Сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей, дорівнює сумі показників рядків 09.1 та 09.2 декларації та відповідно складається з доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду, та суми залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року

09.1

сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду (позитивне значення (р. 09.1.1 – р. 09.1.2)):

Сума доходу, що залишився після формування призового (виграшного) фонду, дорівнює позитивному значенню різниці показників (р. 09.1.1 – р. 09.1.2)

09.1.1

загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотереї

Відображається загальна сума доходів, отриманих від прийняття ставок у лотерею 

09.1.2

сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення

Відображається сума сформованого призового (виграшного) фонду лотереї відповідно до умов її проведення

09.2

сума безнадійної заборгованості, визначеної пп. «е» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 розділу I Податкового кодексу

Відображається сума безнадійної заборгованості, визначеної пп. «е» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, тобто сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року

10

Податок на дохід, отриманий від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період (р. 09 × ____4 / 100)

Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період розраховується шляхом множення показника р. 09 на ставку податку на прибуток у відсотках, установлену п. 136.6 ст. 136 розділу ІІІ Податкового кодексу.

У 2017 р. застосовувалася ставка 18 % 

Податок на дохід від операцій з випуску та проведення лотерей не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування.

Прибуток суб’єктів, що здійснюють випуск та проведення лотерей, від здійснення іншої діяльності, не пов’язаної з випуском та проведенням лотерей, нараховується та сплачується за правилами ІІІ розділу Податкового кодексу за базовою (основною) ставкою податку, тобто у розмірі 18 %.

Гральний бізнес

Суб’єкти, які здійснюють букмекерську діяльність, діяльність, Пов'язану з азартними іграми (у тому числі казино), сплачують:    

➤ податок на прибуток — за ставкою 18 %
➤ податок на дохід — за ставками:         

10 % від доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів (пп. 136.4.1 п. 136. 4 ст. 136 Кодексу)

18 % від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю

Код
рядка

Назва показників

Примітки щодо заповнення

11

Сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

Відображається сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

 

12

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період
(р. 11 × ____5 / 100)

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період розраховується шляхом множення показника р. 11 декларації на ставку податку на прибуток (10 %), встановлену пп. 136.4.1 п. 136.4 ст. 136 розділу ІІІ Податкового кодексу 

13

Сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

Відображається сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів 

14

Сума виплачених гравцю виплат

Відображається сума виплачених гравцю виплат

15

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого
від азартних ігор з використанням
гральних автоматів, за звітний (податковий) період (позитивне значення

(р. 13 – р. 14) × ____6 / 100)

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, розраховується як позитивне значення різниці між показниками рядків 13 та 14, помноженої на ставку податку на прибуток (18 %), встановлену пп. 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 розділу ІІІ Податкового кодексу

Податок на дохід, нарахований суб’єктом, що здійснює букмекерську діяльність, організацію та проведення азартних ігор (у тому числі казино), не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб’єкта.

Рядки 16 — 19 декларації заповнюються платниками за результатами усіх видів діяльності та операцій:

Код
рядка

Назва показників

Примітки щодо заповнення

16 ЗП

Зменшення нарахованої суми податку

Відображається зменшення нарахованої суми податку — показник переноситься з р. 16 додатка ЗП

17

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (р. 06 + р. 08 + р. 10 +
+ р. 12 + р.15 – р. 16 ЗП)

Податок на прибуток за звітний (податковий) період визначається як сума показників рядків 06 (податок на прибуток), 08 (податок на дохід за договорами страхування), 10 (податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період), 12 (податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період), 15 (податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період), зменшена на показник р. 16 ЗП (зменшення нарахованої суми податку) декларації 

18

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (р. 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

Зазначається сума податку на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень — показник переноситься з р. 17 декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року.

Рядок 18 заповнюють платники, які подають звітність поквартально

 

19

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (р. 17 – р. 18) (+, –)8

Зазначається податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між показниками рядків 17 та 18 декларації.

Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, р. 19 дорівнює р. 17 декларації

Авансові внески при виплаті дивідендів

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів передбачено п. 57.1 1 ст. 57 Податкового кодексу.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання цей внесок розраховується з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

Авансовий внесок обчислюється за ставкою 18 %, встановленою п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Такий авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Код
рядка

Назва показників

Примітки щодо заповнення

20 АВ

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді

Зазначається сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді, — показник переноситься з р. 6 додатка АВ до декларації

21

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього
звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень
(р. 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

Зазначається сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень — переноситься показник р. 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року.

 Рядок 21 заповнюють платники, які подають звітність поквартально

22

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду
(р. 20 АВ – р. 21)8

Зазначається сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між рядками 20 АВ та 21 декларації.

Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, р. 22 дорівнює р. 20 декларації 

Нерезиденти

До доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, установлених п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу, застосовуються ставки податку у розмірах 0, 4, 6, 12, 15 і 20 % (п. 136.3  ст. 136 Кодексу).

Код
рядка

Назва показників

Примітки щодо заповнення

23 ПН

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

Відображається сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період — до р. 23 переноситься сумарне значення показників р. 28 додатків ПН до декларації.

Додатки ПН до декларації заповнюється окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачуються доходи

24

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (р. 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)7

Зазначається сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень — переноситься показник з р. 23 ПН декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року.

 Рядок 24 заповнюють платники, які подають звітність поквартально  

25

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду
(р. 23 ПН – р. 24)8

Зазначається сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між рядками 23 ПН та 24 декларації.

Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, р. 25 дорівнює р. 23 ПН декларації 

Самостійне виправлення помилок

Самостійне виправлення помилок здійснюється шляхом уточнення показників декларації згідно зі ст. 50 розділу ІІ Податкового кодексу, а саме: в уточнюючій декларації або у складі декларації за поточний звітний (податковий) період з поданням додатка ВП до декларації.

Код
рядка

Назва показників

Виправлення помилок9

26

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (р. 19 – р. 19 декларації, яка уточнюється)) або р. 26 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 — 29, 31 — 33 декларації (+, –)

27

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду з авансового внеску при виплаті дивідендів, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (р. 22 – р. 22 декларації, яка уточнюється)) або р. 27 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 — 29, 31 — 33 декларації (+,–)

28

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі декларації, що подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (р. 28 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 — 29, 31 — 33 декларації)

29

Пеня, нарахована на виконання вимог пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 розділу II Податкового кодексу, або р. 29 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 — 29, 31 — 33 декларації

30

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій декларації

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується
при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів9

31

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (р. 25 – р. 25 декларації, яка уточнюється)), або р. 30 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 — 29, 31 — 33 декларації (+,–)

32

Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі декларації, що подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (р. 31 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 — 29, 31 — 33 декларації)

33

Пеня, нарахована на виконання вимог пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 розділу II Податкового кодексу, або р. 32 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26 — 29, 31 — 33 декларації

34

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючій декларації

Показники розділу «Виправлення помилок» зазначаються у рядках 26 — 30 декларації.

Уточнення сум податкового зобов’язання з податку на прибуток відображається
у р. 26 декларації, податкового зобов’язання з авансового внеску при виплаті дивідендів — у  р. 27, сума штрафу (5 %) — у р. 28, нарахування пені — у р. 29, сума штрафу (3 %) — у р. 30.

Показники розділу «Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів» зазначаються у рядках 31 — 34 декларації.

У цьому розділі уточнення сум податкового зобов’язання відображається у р. 31 декларації, сума штрафу (5 %) — у р. 32, нарахування пені — у р. 33, сума штрафу (3 %) — у 
р. 34.

Виправлення помилок в уточнюючій декларації відображається:

у рядках 26, 27 та 29, 30 — при уточненні показника (збільшенні або зменшенні) задекларованого податкового зобов’язання, авансового внеску при виплаті дивідендів звітного (податкового) періоду, що уточнюється;

у рядках 31 та 33, 34 — при виправленні помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів.

При виправленні помилок у складі декларації за поточний звітний (податковий) період платником складається І подається додаток ВП до декларації.

Звертаємо увагу, що до декларації за поточний звітний (податковий) період подається лише один додаток ВП, тобто можна уточнити показники тільки за один звітний (податковий) період.

Нарахування пені

Нарахування пені здійснюється згідно з пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, та розпочинається після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення у сплаті грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 100 % річних облікової ставки Нацбанку України, що діє на кожний такий день (п. 129.4 ст. 129 Кодексу).

У разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником помилок відповідно до ст. 50 Податкового кодексу пеня, передбачена ст. 129 Кодексу, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесено протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного цим Кодексом (п. 129.9
ст. 129 Кодексу).

Заключна частина декларації

Згідно з п. 48.1 ст. 48 Податкового кодексу форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам і змісту відповідних податку і збору.

Обов’язкові реквізити — це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений Податковим кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (п. 48.2 ст. 48 Кодексу). Зокрема, обов’язковим реквізитом, який повинна містити декларація, є інформація про додатки до декларації, яка є її невід’ємною частиною (п. 48.3 ст. 48 Кодексу).

Тому у заключній частині декларації обов’язково заповнюється таблиця «Наявність додатків»:

Наявність додатків10

АВ

ЗП

ПН

ТЦ11

ВП

РІ

ПЗ

АМ

ЦП

ФЗ12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У відповідних клітинках таблиці проставляється позначка «+», що підтверджує наявність поданих у складі декларації відповідних додатків.

У клітинці під літерами «ПН» таблиці проставляється кількість поданих додатків ПН до декларації.

Клітинка «ТЦ» заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до ст. 39 Податкового кодексу.

Пунктом 46.2 ст. 46 Кодексу визначено, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу.

Враховуючи, що фінансова звітність є додатком до декларації та її невід’ємною частиною, у таблиці «Наявність додатків» слід проставляти позначку «+» у клітинці «ФЗ12» щодо підтвердження подання фінансової звітності.

Статтею 11 Закону про бухоблік визначено:

 • склад і форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та звіту про управління банків — установлюються Нацбанком України;
 • склад і форми фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави підприємств (крім банків), фінансової звітності про виконання бюджетів — установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати.

ПБО 1 визначено, що фінансова звітність складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Розшифровка поданих форм фінансової звітності наводиться у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності12».

Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності12

Баланс (Звіт про фінансовий стан)13

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)13

 

Звіт про рух грошових коштів13

 

Звіт про власний капітал13

 

Примітки до річної фінансової звітності13

 

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Баланс

 

Звіт про фінансові результати

Баланс

 

Звіт про фінансові результати

                   

У таблиці платники проставляють позначку у графах, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої з декларацією.

Таблиця «Наявність доповнення14» заповнюється у разі подання разом з декларацією доповнення.

Наявність доповнення14

Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України)

№  з/п

Зміст доповнення

 

 

У примітці «Додатки на _____арк.» зазначається загальна кількість аркушів усіх доданих до декларації додатків.

Таблиця «Наявність рішення15» заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 розділу III Податкового кодексу.

Наявність рішення15

Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці

 

 

З метою попередження допущення помилок при складанні декларації платникам рекомендовано звертати увагу на наявність приміток, якими позначено окремі показники декларації або додатків до неї. Розшифровка та коментарі до таких приміток наведено у заключній частині декларації або додатків до неї.

Заповнення додатків до декларації

Додаток РІ

Цей додаток до р. 03 РІ декларації «Різниці» передбачено для відображення різниць, які виникають відповідно до Податкового кодексу.

У додатку усі різниці розподілено на дві групи коригувань: які збільшують фінансовий результат та які зменшують фінансовий результат. Також різниці систематизовано за типами  залежно від видів здійснених операцій та норм Податкового кодексу, які передбачають відповідне коригування фінансового результату на чотири основні розділи:

1) різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (ст. 138 розділу ІІІ Податкового кодексу).

Для заповнення цього розділу використовуються дані додатка АМ — підсумковий результат з графи 5 р. 1.2.1 додатка АМ переноситься до р. 1.2.1 додатка  РІ до декларації та відображає загальну суму амортизації, розраховану за звітний (податковий) період відповідно до 
п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу;

2) різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) (статті 139, 141 розділу ІІІ Кодексу), які в свою чергу систематизовано також за видами резервів:

 • забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат;
 • резерв сумнівних боргів;
 • резерви банків та небанківських установ;

3) різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 розділу ІІІ Податкового кодексу).

У складі різниць цього розділу передбачено також різниці, які розраховуються при здійсненні контрольованих операцій.

Для заповнення цього розділу використовуються, зокрема, дані додатка ТЦ, який складається у разі проведення платником податку самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 розділу  І Податкового кодексу, — до рядків 3.1.3 та 3.1.4 додатка РІ показники переносяться з граф 15 та 17 відповідно підсумкового рядка розділу «Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП» додатка ТЦ;

4) інші різниці.

До складу різниць цього розділу віднесені усі інші різниці, передбачені Податковим кодексом для коригування фінансового результату, які не увійшли до вказаних вище розділів, а саме:

 • страхові резерви страховиків (ст. 141 розділу ІІІ Кодексу);
 • різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (ст. 141 розділу ІІІ Кодексу);
 • інші різниці, передбачені розділом ІІІ Кодексу;
 • різниці, передбачені розділом І Кодексу;
 • різниці, передбачені розділом ІІ Кодексу;
 • різниці, передбачені Перехідними положеннями Кодексу (підрозділ 4 розділу ХХ Кодексу).

Слід зазначити, що у кожному рядку з різницями додатка РІ є посилання на відповідну норму Податкового кодексу, якою передбачено таку різницю.

У р. 01 додатка РІ підсумовується загальна сума різниць, на які збільшується фінансовий результат, у р. 02 відображається підсумок різниць, на які зменшується фінансовий результат. Остаточний результат для коригування фінансового результату визначається у р. 03 з відповідним знаком (+,–), що дорівнює різниці між рядками 01 та 02 додатка РІ.

Значення р. 03 додатка РІ переноситься до р. 03 РІ декларації.

Додаток ПЗ

Дані р. 05 додатка ПЗ відображають прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування.

Додаток ЗП

До декларації переносяться дані р. 16 додатка ПЗ декларації «Зменшення нарахованої суми податку»

Сума податку до зменшення розраховується як підсумок показників, відображених у рядках 16.1 та 16.4.1 додатка ЗП.

Сума податку на прибуток, визначена в декларації, зменшується на суму:

 • податку на прибуток, сплаченого суб’єктами господарювання за кордоном (р. 16.1);
 • нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді (р. 16.4.1).

Сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку з виплатою дивідендів (р. 16.4), яка може брати участь у зменшенні податку на прибуток, складається із суми авансового внеску:

 • звітного (податкового) періоду (р. 16.2) — показник має дорівнювати сумі задекларованиого авансового внеску, визначеній у р. 6 додатка АВ до р. 20 АВ декларації;
 • минулих періодів, не врахованої у зменшення податку попереднього звітного (податкового) року (р. 16.3). Ця сума переноситься з р. 16.4.2 додатка ЗП до декларації за попередній звітний (податковий) рік.

Сума авансового внеску, відображена в р. 16.4, відноситься на зменшення нарахованої суми податку:

 • поточного звітного (податкового) періоду (р. 16.4.1) — у межах нарахованої суми податку на прибуток за звітний (податковий) період, зменшену на показник р. 16.1;
 • наступного звітного (податкового) періоду (р. 16.4.2) — переноситься до р. 16.3 додатка ЗП до декларації за звітні (податкові) періоди наступного року.

Враховуючи те, що показник декларації розраховується наростаючим підсумком, при складанні декларації за квартал, півріччя, три квартали, рік у межах звітного (податкового) року показник р. 16.3 не змінюється та дорівнює показнику р. 16.4.2 додатка ЗП за попередній звітний (податковий) рік.

Додаток ЗП дає можливість платникам деталізовано відображати всі показники, що зараховуються у зменшення нарахованої суми податку у звітному періоді, та полегшує облік нарахованих та сплачених сум авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у частині тих сум, що залишаються неврахованими у минулих та звітному періодах.

Показник р. 16 додатка ЗП переноситься до р. 16 ЗП декларації.

Додаток АВ

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначено п. 57.11 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу.

У додатку АВ до р. 20 АВ декларації  «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)» відображається таке:

• у р. 1 — загальна сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів);

• у р. 4 — сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів  —
(р. 04 + р. 07 – р. 07.2 + р. 09 + р. 11 + р. 13 – р. 14 декларації));

у р. 5 додатка АВ — сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді, яка розраховується як різниця між показником р. 1 цього додатка (сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів) та показниками рядків 1.1 (сума дивідендів, виплачена фізичним особам), 1.2 (сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування), 1.3 (сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди), 2 (сума дивідендів, що отримана материнською компанією), 3 (сума перевищення отриманих над виплаченими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році). Отриманий результат не може бути більше значення р. 4 цього додатка;

у р. 6 додатка АВ — сума авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді, яка визначається шляхом множення показника р. 5 цього додатка на ставку податку (18 %), установлену п. 136.1  ст. 136 розділу ІІІ Податкового кодексу. Показник з р. 6 додатка АВ переноситься до р. 20 АВ декларації.

Додаток ПН

Додаток ПН до р. 23 ПН декларації містить розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України.

Додаток заповнюється окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачуються доходи.

До р. 23 ПН декларації переноситься сумарне значення показників р. 28 усіх додатків ПН.

Додаток ВП

Додаток до рядків 26 — 29, 31 — 33 декларації  «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)» заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників декларації відповідно до ст. 50 розділу ІІ Податкового кодексу.

Показники додатка ВП відображаються у двох таблицях:

 • у таблиці 1 «Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку» передбачено показники, які аналогічні показникам основної декларації та відображають дані виправлених показників за звітний (податковий) період, що уточнюється;
 • у таблиці 2 «Результати виправлення помилок(ки)»  відображаються результати виправлення помилок, дані з яких переносяться до рядків 26 — 29, 31 — 33 декларації.

Додатки ТЦ, ЦП та АМ

Ці додатки заповнюються з метою відображення результатів від здійснення окремих операцій, дані з яких використовуються для складання інших додатків до декларації або мають інформаційні дані.

Додаток ТЦ до декларації «Самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення» складається платниками, які здійснювали контрольовані операції, виключно у разі проведення самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 розділу І Податкового кодексу.

Звітним (податковим) періодом для подання додатка ТЦ визначено річний пе­ріод.

Сумарні значення показників граф 15 та 17 додатка ТЦ переносяться до відповідних рядків додатка РІ та додатка ЦП:

 • у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ додатка РІ до декларації  показники переносяться з граф 15 та 17 відповідно підсумкового рядка розділу «Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП»;
 • у рядках 01.12 ТЦ та 02.12 ТЦ додатка ЦП до рядків 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка РІ до декларації  показники переносяться з граф 15 та 17 відповідно підсумкового рядка розділу «Цінні папери, операції з якими відображаються у додатку ЦП».

Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка РІ до р. 03 РІ декларації складається з метою відображення показників за операціями з цінними паперами та визначення окремого фінансового результату від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (показники переносяться до рядків 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка РІ до декларації):

 • у р. 4.1.3 РІ  відображається загальний результат переоцінки цінних паперів 
 • (р. 4.1.3.1 – р. 4.1.3.2) (+,–) — показник цього рядка переноситься до р. 4.1.3 ЦП додатка РІ до р. 03 РІ декларації у разі від’ємного значення;
 • у р. 4.1.3.1  — загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування;
 • у р. 4.1.3.2 — загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування;
 • у р. 04 — від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах;
 • у р. 4.1.4. РІ — фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (р. 01 – р. 02 — р. 03 – – р. 04) (+,–) — показник цього рядка переноситься в р. 4.1.4 ЦП додатка РІ до р. 03 РІ декларації у разі позитивного значення.

Додаток АМ до р. 1.2.1 додатка РІ до р. 03 РІ декларації «Інформація щодо нарахованої амортизації» складається з метою відображення показників балансової вартості основних засобів та нематеріальних активів, сум амортизації за звітний (податковий) період відповідно до п. 138.3 ст. 138 розділу ІІІ Податкового кодексу (підсумковий результат з графи 5 р. 1.2.1 додатка АМ переноситься до р. 1.2.1 додатка РІ до декларації).

Для розрахунку амортизації вартість основних засобів та нематеріальних активів визначається без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку (пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу).

Слід нагадати, що платникам для розрахунку амортизації за прямолінійним методом надано право застосування з 01.01.2017 р. мінімально допустимого строку амортизації щодо основних засобів четвертої групи (два роки), для яких забезпечується одночасне виконання таких вимог:

 • придбані після 01.01.2017 р. та не використовувалися раніше;
 • введені в експлуатацію в межах 2017 — 2018 рр.;
 • використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не надаються в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

З метою виокремлення показників балансової вартості та розрахованої суми амортизації для основних засобів четвертої групи, щодо яких застосовується прискорена амортизація, у таблиці розділу «Основні засоби» додатка АМ передбачено заповнення р. А4.1.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». ПБО 1 —Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене накозом Мінфіну України від 07.02.2013 № 73.
Наказ № 897 — наказ Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств