Податок на прибуток

Звіт про вивільнені кошти

30.01.2018 / 17:01

Порядок здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств — суб’єктів літакобудування, на які поширюється дія норм ст. 2 Закону № 2660 та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них, затверд­жено постановою № 476 (далі — Порядок).

Цей Порядок застосовується суб’єктами літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки, перелік яких затверджено постановою № 405.

Відповідно до п. 4 Порядку суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних ПБО бухгалтерського обліку або МСФЗ та відображаються в бухгалтерському обліку підприємств в установленому порядку на окремому рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надход­ження».

Платники податку ведуть окремий облік та визначають окремо прибуток, отриманий від діяльності за кодом виду економічної діяльності ДК 009:2010,
на рівні класів 30.30, 51.21, 71.12, 71.20, 72.19 та 85.59

При цьому використання таких коштів має бути пов’язане з діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування.

Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) використовуються на:

  • науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з літакобудування;
  • створення чи переоснащення матеріально-технічної бази;
  • збільшення обсягу виробництва;
  • запровадження новітніх технологій.

Детальніше напрями використання вивільнених коштів та розрахунок показників ефективності використання вивільнених коштів наведено у п. 6 Порядку.

У разі порушення напрямів цільового використання, порядку використання вивільнених коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення. Штрафні санкції та пеня визначаються відповідно до Податкового кодексу.

Платник податку зобов’язаний збільшити податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств:

  • на суму вивільнених коштів, які залишилися не використаними платником на цілі, визначені Порядком, за результатами звітного (податкового) періоду, в якому спливає 1095 днів з дати закінчення звітного (податкового) періоду, за результатами якого платник податку залишив такі кошти у своєму розпорядженні, а також нарахувати пеню відповідно до Податкового кодексу;
  • у разі виключення платника податку з переліку суб’єктів літакобудування, щодо яких запроваджувалася пільга з податку на прибуток підприємств, такий платник зобов’язаний нараховувати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств з першого календарного дня звітного (податкового) періоду, у якому сталося таке виключення;
  • у разі порушення напрямів цільового використання вивільнених коштів, визначених у Порядку, штрафні санкції та пеня застосовуються відповідно до Податкового кодексу.

Згідно з п. 9 Порядку платники податку подають звіт про цільове використання вивільнених коштів за формою та порядком, що затверджуються спільним наказом Мінфіну України та Мінекономрозвитку України.

Слід зауважити, що наразі не затверджено нову форму звіту про цільове використання вивільнених коштів, пов’язаних із звільненням від оподаткування прибутку підприємств — суб’єктів літакобудування.

Водночас відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу у разі якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Податкового кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до неї, які складені у довільній формі, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання (п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу).

Враховуючи вищезазначене, підприємства — суб’єкти літакобудування, визначені ст. 2 Закону № 2660, які скористались у 2017 р. пільгою з податку на прибуток підприємств, передбаченою п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу, можуть скористатися чинною на сьогодні формою Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів, що затверджена наказом № 1685 (далі — Звіт).

Звіт подається разом із податковою декларацією з податку на прибуток за 2017 р. у строки, передбачені для подання декларації, а це означає, що граничний строк його подання за підсумками 2017 р. — 01.03.2018 р.

У полі 5 заголовної частини форми Звіту зазначається код пільги 11020365 згідно з Довідником № 85/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 31.12.2017 р.

У податковій декларації платником робиться відмітка у полі «Наявність доповнення» та пояснюються причини подання Звіту.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2660 — Закон України від 12.07.2001 р. № 2660-ІІІ «Про розвиток літакобудівної промисловості». Постанова № 405 — постанова Кабінету Міністрів України від 09.06. 2010 р. № 405 «Про затвердження Порядку застосовується суб’єктами літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки». Постанова № 476 — постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. № 476 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств — суб’єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них». Наказ № 1685 — наказ Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1685 «Про затвердження форми Звіту при використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів»