Оплата праці

Перенесення робочих днів у 2018 році

30.01.2018 / 17:28

З метою створення сприятливих умов для відзначення святкових і неробочих днів та раціонального використання робочого часу розпорядженням № 1-р рекомендовано перенесення у 2018 р. робочих днів. Дізнаємося, що потрібно врахувати роботодавцю.

Які дні переносяться

Відповідно до розпорядження № 1-р з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування 8 березня — Міжнародного жіночого дня, 1 травня — Дня праці, 28 червня — Дня Конституції України, 25 грудня — Різдва Христового та у 2019 р. 1 січня — Нового року рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу і неділю, перенести у 2018 р. в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні:

з п’ятниці 9 березня — на суботу 3 березня;

з понеділка 30 квітня — на суботу 5 травня;

з п’ятниці 29 червня — на суботу 23 червня;

з понеділка 24 грудня — на суботу 22 грудня;

з понеділка 31 грудня — на суботу 29 грудня.

Спеціальний режим роботи банків і їх установ у зазначені дні встановлює Нацбанк України.

Як оформити

Частиною п’ятою ст. 67 КЗпП встановлено, що роботодавець у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Відповідно з цим наказом мають бути ознайомлені працівники підприємства.

Зазначені розпорядження мають рекомендаційний характер, вони дають можливість відповідним чином змінювати дні роботи, однак остаточне рішення щодо їх виконання чи невиконання приймає безпосередньо керівник підприємства, установи, організації.

Отже, всі питання щодо перенесення робочих днів повинні вирішуватися роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа. Роботодавців не позбавлено права з урахуванням думки трудового колективу приймати рішення про перенесення інших робочих днів, ніж рекомендовані для перенесення Кабінетом Міністрів України, або не переносити взагалі. У зв’язку з особливістю організації праці на підприємстві перенесення робочих днів можливо також встановити не для всіх його працівників, а лише для окремих структурних підрозділів.

Зверніть увагу, що видати наказ (розпорядження) про перенесення робочого дня з п’ятниці 9 березня — на суботу 3 березня у термін не пізніше ніж за два місяці неможливо. У зв’язку з тим, що Кабінетом Міністрів України розпорядження № 1-р було прийнято лише 11.01.2018 р., не буде порушенням недодержання роботодавцем термінів, визначених частиною п’ятою ст. 67 КЗпП.

На що вплине таке перенесення

Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів.

Проте зазначене рішення не спричиняє зменшення тривалості робочого часу впродовж року, фонду заробітної плати, обсягів виробництва, надходжень бюджетних коштів тощо.

Враховуючи зазначене, всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися за зміненим у зв’язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства.

При цьому тривалість встановленого робочого дня у суботу має дорівнювати тривалості робочого дня, за який проводиться відпрацювання.

Якщо працівник був відсутній на роботі у встановлений робочий день без поважної причини, то це може кваліфікуватися як прогул. Відсутність працівника на роботі у робочі дні з поважної причини має підтверджуватись відповідним документом (листок непрацездатності, наказ про надання відпустки тощо).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 332-VIII. Розпорядження № 1-р —розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 1-р «Про перенесення робочих днів у 2018 році»