Митна справа

Ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією

19.02.2018 / 14:15

Незважаючи на численні роз’яснення про порядок ввезення та умови перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією, від громадян продовжують надходити запитання щодо транспортних засобів, зареєстрованих відповідними органами іноземних держав. Запитання надходять від тих осіб, які вже мають проблеми з такими авто або передбачають їх настання та шукають вихід. Розглянемо, як потрібно діяти згідно із законодавством.

Транспортні засоби, зареєстровані відповідними органами іноземних держав, можуть бути ввезені громадянами в Україну у двох режимах: тимчасового ввезення і транзиту.

При цьому слід звернути увагу, що такі транспортні засоби в розумінні Митного кодексу належать до транспортних засобів особистого користування (далі — ТЗОК).

Відповідно до п. 60 ст. 4 цього Кодексу ТЗОК — це наземні транспортні засоби товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, плавучі засоби та повітряні судна, що зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію винятково для особистого користування, а не для промислового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплатно.

Правом на тимчасове ввезення відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення
користуються транспортні засоби комерційного чи приватного використання

Відповідно до частини (b) ст. 5 додатка ­­ «С» до зазначеної Конвенції транспортні засоби приватного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які постійно проживають на такій території. Тобто правом тимчасового ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією можуть користуватися громадяни-нерезиденти.

Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, регламентуються розділом XII Митного кодексу.

Правила тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту громадянами ТЗОК установлено статтями 380 і 381 цього Кодексу.

Тимчасове ввезення

Відповідно до ст. 380 Митного кодексу:

 • тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України ТЗОК дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено органами доходів і зборів з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів. Обов’язковою умовою допуску зазначених ТЗОК до тимчасового ввезення на митну територію України є їх реєстрація в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом;
 • ТЗОК, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від подання документів, що видаються державними органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у ст. 319 цього Кодексу. Пропуск таких ТЗОК через митний кордон України здійснюється без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом X Кодексу. Пальне, що міститься у звичайних (установлених заводом-виробником) баках зазначених транспортних засобів, не підлягає письмовому декларуванню та не є об’єктом оподаткування митними платежами;
 • тимчасове ввезення громадянами-резидентами ТЗОК дозволяється на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які згідно із законом підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Передбачений строк може бути продовжено органом доходів і зборів з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів;
 • громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, один ТЗОК, що класифікується за товарною позицією 8703 (крім товарної підпозиції 8703 10) згідно з УКТ ЗЕД, та причіп до нього, що класифікується за товарною підпозицією 8716 10 згідно з УКТ ЗЕД (за умови ввезення разом із транспортним засобом), на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами), без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання органу доходів і зборів документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни;
 • тимчасово ввезені ТЗОК повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених згідно з вимогами цього Кодексу, або поміщені у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування чи можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів;
 • у разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених ТЗОК внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється за умови надання органам доходів і зборів власниками таких транспортних засобів достатніх доказів їх втрати чи зіпсування. Дозволяється поміщення таких транспортних засобів у митний режим відмови на користь держави чи знищення або руйнування;
 • порядок державної реєстрації ТЗОК, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Окремо слід звернути увагу на встановлені Митним кодексом обмеження щодо використання в Україні тимчасово ввезених ТЗОК:

 • тимчасово ввезені ТЗОК можуть використовуватися на митній території України винятково громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб;
 • такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Головна теза, що випливає з вищезазначеного, полягає в такому: якщо громадянин-нерезидент тимчасово ввіз в Україну зареєстрований за кордоном ТЗОК, то лише цей громадянин може користуватися цим ТЗОК в Україні. Митним кодексом для такого громадянина встановлено заборону на:

 • використання ТЗОК для підприємницької діяльності;
 • розкомплектування;
 • передання у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Громадянам України (резидентам) не слід також забувати, що відповідальність за порушення встановлених правил може наставати не тільки для громадян-нерезидентів, а й для громадян-резидентів, які використовують товари (ТЗОК також є товаром у розумінні Митного кодексу), стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано ці пільги. Відповідальність за такі порушення передбачено ст. 485 цього Кодексу, згідно з якою сума штрафу за порушення митних правил може значно перевищувати вартість самого транспортного засобу, оскільки накладення штрафу передбачено в розмірі 300 % несплаченої суми митних платежів.

Транзит

Щодо ввезення ТЗОК з метою транзиту, то згідно зі ст. 381 Митного кодексу:

 • громадянам дозволяється ввозити ТЗОК з метою транзиту через митну територію України за умови їх письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення на рахунок органу доходів і зборів, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного обігу. Зазначені вимоги не поширюються на транспортні засоби, постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземної держави, що підтверджується відповідним документом;
 • у разі порушення зобов’язання про транзит через митну територію України ТЗОК, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, внесена грошова застава використовується в порядку, визначеному ст. 313 цього Кодексу.

Загальні вимоги щодо транзитного переміщення товарів (ТЗОК) встановлено главою ­ 17 Митного кодексу. Наприклад, ст. 93 Кодексу передбачено вимоги до переміщення товарів у митному режимі транзиту, згідно з якими товари (ТЗОК), що переміщуються у митному режимі транзиту, повинні:

 • перебувати у незмінному стані, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування і зберігання;
 • не використовуватися з жодною іншою метою, крім транзиту;
 • бути доставленими до митниці призначення до закінчення строку, визначеного ст. 95 Кодексу;
 • мати неушкоджені засоби забезпечення ідентифікації у разі їх застосування.

Крім того, як і при тимчасовому ввезенні ТЗОК, при ввезенні у митному режимі транзиту ці засоби повинні бути вивезені за межі митної території України чи поміщені в інший митний режим за дотримання вимог, установлених Митним кодексом.

Інші нормативно-правові акти, що регулюють перебування ТЗОК в Україні, — це, зокрема, накази № 1118, № 657, постанова № 1388.

Узагальнимо інформацію щодо строків тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту.

Строки тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту громадянами ТЗОК
установлено статтями 380 і 95 Митного кодексу

Зокрема, як зазначалося раніше, ст. 380 Митного кодексу передбачено, що тимчасове ввезення на митну територію України ТЗОК громадянами дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів.

Статтею 95 цього Кодексу для автомобільного транспорту встановлено строк транзитних перевезень у кількості  10 діб, а в разі переміщення в зоні діяльності одні­­­­­єї митниці — п’яти діб. При цьому до зазначених строків не включається час дії обставин непереборної сили чи аварії.

Отже, правила ввезення ТЗОК зрозумілі і не дуже складні, але, на жаль, громадяни наполегливо шукають шляхи їх порушення.

Порушення правил ввезення ТЗОК

На цей час переважна більшість громадян-резидентів здійснює регулярні переміщення через митний кордон України ТЗОК у митному режимі транзиту. Надання переваги такому митному режиму ґрунтується винятково на тому, що в цьому випадку ТЗОК з іноземною реєстрацією не підлягають письмовому декларуванню, грошова застава в розмірі митних платежів ними не вноситься.

Оскільки тимчасове ввезення громадянами-резидентами зареєстрованих за кор­доном ТЗОК повинно здійснюватися на строк до одного року за умови письмового декларування, надання зобов’яза­ння про зворотне вивезення та після сплати всіх митних платежів, які підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів, тимчасове ввезення ТЗОК найчастіше здійснюється громадянами-нерезидентами з подальшою передачею цих транспортних засобів громадянам-резидентам.

Довідково
У разі переміщення через митний кордон України у митному режимі транзиту ТЗОК з іноземною реєстрацією не підлягають письмовому декларуванню, грошова застава в розмірі митних платежів за них не вноситься.

Таким чином, порушення митного законодавства, які допускають громадяни, умовно можна згрупувати за двома основ­ними напрямами:

 • перевищення встановлених Митним кодексом строків зворотного вивезення ТЗОК (ввезених тимчасового чи з метою транзиту);
 • порушення встановлених цим Кодексом заборон на використання транспортних засобів для цілей підприємницької діяльності в Україні, на їх розкомплектування чи передання у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Значна кількість випадків недотримання громадянами умов тимчасового ввезення та ввезення з метою транзиту ТЗОК призводить до інших порушень законодавства України та проблем у країні, зокрема:

 • черги в пунктах пропуску, особливо — на західних кордонах. Користуючись ситуацією, громадяни порушують законодавство і далі блокують пункти пропуску, дороги тощо;
 • велика кількість ТЗОК перебуває в Україні без дотримання екологічних норм, що призводить до накопичення в Україні застарілих авто;
 • зазначені транспортні засоби перебувають в Україні без реєстрації в установленому порядку, що спричиняє іншу проблему  — неможливість установити завдану громадянам шкоду при ДТП за участю таких транспортних засобів тощо;
 • значне збільшення кількості звернень (громадян, міських рад, депутатів тощо) на всіх рівнях (від Адміністрації Президента України до територіальних органів).

Для вирішення питання щодо можливості придбання та вільного використання громадянами транспортних засобів іноземного виробництва, необхідності зменшення податкового тиску на громадян у частині сплати акцизного податку та з  урахуванням складної економічної ситуації в країні було прийнято Закон № 1389, яким до 31.12.2018 р. знижено ставки акцизного податку для ввезення автомобілів фізичними або юридичними особами у 10 — 20 разів. Наприклад, ставку акцизного податку на товари за кодом 8703 23 90 33 згідно з УКТ ЗЕД знижено з 4,985 до 0,276 євро за 1  см3, а на товари за кодом 8703 22 90 30 згідно з УКТ ЗЕД — з 1,761 до 0,063 євро за 1 см3.

Водночас знижені ставки акцизного податку не застосовуються, якщо ввезені авто:

 • мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором;
 • вироблені до 01.01.2010 р.;
 • ввозяться в Україну у кількості понад одне авто за календарний рік;
 • продаються впродовж року з дня ре­єстрації.

ПОРАДИ ГРОМАДЯНАМ ДЛЯ УНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ ІЗ ТЗОК:

 • необхідно суворо дотримуватися встановлених законодавством строків тимчасового ввезення ТЗОК чи ввезення їх з метою транзиту
 • посилання громадян на те, що при ввезенні ТЗОК вони не заповнювали письмову митну декларацію, не звільняє від відповідальності, оскільки Митним кодексом запроваджено в Україні двоканальну систему митного контролю і декларування шляхом вчинення дій. Коли громадянин обирає «зелений коридор» митного контролю, він автоматично декларує (шляхом вчинення дії), що не має товарів (ТЗОК), які підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України чи вивезення за межі України. Обрання «зеленого коридору» звільняє громадянина від подання письмової митної декларації, але не звільняє від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України
 • якщо громадянин особисто ввіз ТЗОК в Україну, не слід використовувати його для будь-якої підприємницької діяльності, не слід передавати іншим особам у володіння, користування або розпорядження чи для розкомплектування
 • якщо громадянин особисто не ввозив в Україну ТЗОК, зареєстрований відповідним органом іноземної держави, не можна приймати його у володіння, користування, розпорядження чи для розкомплектування і тим більше не слід використовувати такий ТЗОК для підприємницької діяльності (використання автомобілів з іноземною реєстрацією як таксі є грубим порушенням законодавства)
 • ТЗОК, що були ввезені в Україну тимчасово чи транзитом, підлягають обов’язковому вивезенню з України чи поміщенню в інший митний режим. Такими режимами можуть бути: відмова на користь держави, знищення або руйнування чи оформлення для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Лише в останньому випадку громадянин стає належним власником транспортного засобу
 • неправильним є поширюване зацікавленими особами твердження, що складання протоколу про порушення митних правил і сплата належного штрафу позбавляють громадянина обов’язку вивезти ТЗОК із України. Як зазначалося вище, лише вивезенням ТЗОК із України чи оформленням в інший митний режим завершуються митні режими тимчасового ввезення і транзиту

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Конвенція про тимчасове ввезення — Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 р.). Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Закон № 1389 — Закон України від 31.05.2016 р. № 1389-VIII «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів». Наказ № 657 — наказ Мінфіну України від 31.05.2012 р. № 657 «Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму». Наказ № 1118 — наказ Держмитслужби України від 17.11.2005 р. № 1118 «Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України». Постанова № 1388 — постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»