Юридична практика

Податкова знижка за іпотеку

19.02.2018 / 15:05

Суть справи

ГУ ДФС проведено камеральну перевірку податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи «К» за 2016 р., за результатами якої складено акт перевірки.

Як свідчать обставини справи, фізичною особою «К» у рядку 14 податкової декларації про майновий стан і доходи за 2016 р. задекларовано суму витрат у розмірі 40 000 грн, понесених у звітному році, а саме частина суми відсотків, сплачених платником за користування іпотечним житловим кредитом для включення до податкової знижки, а в рядку 17 «Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку» задекларовано суму в розмірі 7 500 грн. Як наслідок, платником за результатами декларування за 2016 р. самостійно визначено суму податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету у розмірі 7 500 грн.

До перевірки платником надано платіжні документи, які не давали змоги чітко визначити суми відсотків, сплачених за користування іпотечним кредитом.

Таким чином, перевіркою встановлено, що у фізичної особи «К» відсутні законодавчі підстави для включення до податкової знижки у зменшення оподаткованого доходу за наслідками звітного податкового року частини суми відсотків, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом.

За висновками перевірки ГУ ДФС сформовано та вручено фізичній особі «К» податкове повідомлення-рішення про зменшення суми податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування на 7 500 грн за основним платежем.

Позиція платника

Платник податків не погоджується з прийнятим податковим повідомленням-рішенням, із висновками акта перевірки, вважає їх безпідставними та неправомірними і просить скасувати. У скарзі платник зазначає, що оплата кредиту проводилася через інтернет-банкінг, тому платник запросив в АТ «Банк П» підтвердні документи про сплату відсотків за іпотечним житловим кредитом за 2016 р. Документи, які було видано, не відповідали вимогам чинного законодавства України, у результаті чого було відмовлено в поверненні податку на зменшення відсотків за іпотечним житловим кредитом. Після цього платник запросив і отримав від АТ «Банк П» інші документи, які відповідали вимогам законодавства України, що підтверджують сплату відсотків, та просить врахувати їх при розгляді скарги.

Витяг з рішення

Згідно з пп. 166.1.1 п. 166.1 ст. 166 Податкового кодексу платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (пп. 166.1.2 цього пункту).

Відповідно до пп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Податкового кодексу до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Підпунктом 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 вище­зазначеного Кодексу передбачено, що платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподаткованого доходу платника податку за наслідками звітного податкового року витрати у вигляді частини суми відсотків, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 Кодексу.

Згідно з п. 175.1 ст. 175 Податкового кодексу платник податку — резидент має право включити до податкової знижки частину суми відсотків за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

Відповідно до п. 175.2 цієї статті у разі якщо будинок (квартира, кімната) купується за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми відсотків, що включається до податкової знижки платника податку — позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми відсотків, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року в рахунок його погашення, і коефіцієнта, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки, розрахованого відповідно до п. 175.3 цієї статті.

Як свідчать обставини справи, відповідно до кредитного договору від АТ «Банк П» надано кредит фізичній особі «К» для інвестування в об’єкт будівництва, яким є однокімнатна квартира.

Під час розгляду обставин справи платником надано копії 12 меморіальних ордерів, які свідчать про погашення платником відсотків у 2016 р., відповідно до кредитного договору на загальну суму 40 000 грн.

Згідно з Законом № 2346 меморіальний ордер — це розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Нацбанку України.

Враховуючи вищезазначене, фізичною особою «К» у 2016 р. погашалися відсотки за користування іпотечним житловим кредитом, що підтверджується такими меморіальними ордерами, що є підставою для включення до податкової знижки, на яку зменшується сума оподаткованого доходу за 2016 р. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить 7 500 грн.

Під час процедури адміністративного оскарження відповідно до п. 56.4 ст. 56 Податкового кодексу обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є право­мірним, покладається на контролюючий орган.

Відповідно до п. 55.1 ст. 55 Податкового кодексу щодо скасування рішень конт­ролюючих органів податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Враховуючи вищевикладене, рішенням, прийнятим за розглядом скарги, скасовано податкове повідомлення-рішення про зменшення суми податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування, а скаргу фізичної особи «К» — задоволено.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2346 — Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»