Митна справа

Видача сертифікатів EUR.1

26.02.2018 / 16:37

Статтею 544 Митного кодексу до основних завдань митниці ДФС віднесено видачу у випадках, установлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження. На сьогодні митниці ДФС здійснюють видачу сертифікатів з перевезення (походження) форми EUR.1 на товари українського походження до країн ЄС та ЄАВТ (Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн), Чорногорії.
З метою адаптації законодавства України до законодавства країн — членів ЄС, підтримки експорту товарів вітчизняних виробників та спрощення процедури видачі сертифікатів з перевезення (походження) форми  EUR.1 Мінфіном України видано наказ № 950, який набрав чинності з 24.01.2018 р. Зазначеним наказом затверджено єдиний порядок видачі сертифікатів з перевезення (походження) форми EUR.1 (далі — сертифікат) до країн ЄС та ЄАВТ (правила заповнення та видачі сертифікатів є ідентичними в усіх угодах про вільну торгівлю) та визнано такими, що втратили чинність, накази Мінфіну України № 40, № 652, № 1142.

Документи для отримання сертифіката

Довідково
Сертифікат видається безоплатно у термін не більше восьми робочих годин після реєстрації заяви у структурному підрозділі митниці ДФС, на який покладено функції з видачі сертифіката.

Для отримання сертифіката експортеру або уповноваженому представнику слід подати структурному підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, такі документи:

 • заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною угодами про вільну торгівлю, та/або її електронну копію;
 • електронну копію сертифіката у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог угод про вільну торгівлю бланк сертифіката;
 • декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження, та/або декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження, 
 • та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження, 
 • та/або довгострокову декларацію постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження, що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до правил визначення преференційного походження, встановлених угодами про вільну торгівлю, та/або їх електронні копії.

Сертифікат видається безоплатно у найкоротший термін, але не більше восьми робочих годин після реєстрації заяви у структурному підрозділі митниці ДФС, на який покладено функції з видачі сертифіката.

Що зазначається в заяві

Заява, що містить декларацію від експортера (далі — заява), для видачі сертифіката складається з лицьової та зворотної сторін, її форма та текст є універсальними в усіх угодах про вільну торгівлю.

Лицьова сторона заяви складається з перших 10 граф сертифіката (усього сертифікат містить 14 граф).

До зворотної сторони вносяться відомості про товарну позицію готового товару згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів й короткий зміст виконання критерію походження (повністю вироблений в Україні або достатньо оброб­лений/перероблений або кумуляція), наведеного в преференційних правилах походження до угод про вільну торгівлю.

У заяві зазначається перелік документів, що підтверджують преференційне походження товарів з України, які подаються експортером митниці ДФС для видачі сертифіката.

Заповнення бланка сертифіката

Довідково
Рекомендації щодо заповнення декларацій постачальника (виробника) разом із практичними прикладами їх заповнення розміщено за адресою: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/vilna-torgivlya.

Бланк сертифіката складається з трьох аркушів:

 • перший аркуш сертифіката (сітка «гільйош» салатного кольору, текстова частина чорного кольору) є оригіналом та призначений для подання митним органам країни імпорту для застосування до товару тарифних преференцій зі сплати мита;
 • другий та третій аркуші сертифіката є копіями, мають текстову частину чорного кольору та зберігаються в експортера й у справах митниці ДФС.

Бланк сертифіката має такі технічні характеристики:

 • розмір 210 ´ 297 мм, допускається відхилення мінус 5 мм або плюс 8 мм по дов­жині документа;
 • папір офсетний білий, без механічних пошкоджень та вагою не менше 25 г/м2.

Сертифікат заповнюється експортером на одну партію товарів, як правило, англійською мовою або однією з мов, якими складено угоди про вільну торгівлю.

Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9 та 12 сертифіката є обов’язковими для заповнення експортером.

Графи 3 «Одержувач товару», 6 «Транспортні реквізити» та 10 «Інвойси» сертифіката заповнюються за бажанням експортера.

Для заповнення сертифіката машинописом використовується електронна копія сертифіката.

Усі аркуші сертифіката мають бути запов­нені однотипно, чітко та акуратно. Виправлення вносяться шляхом викреслення помилкових даних та написання над ними правильних. Підчистки, зафарбовування або заклеювання не допускаються. Виправлення в сертифікаті завіряються підписом експортера та печаткою посадової особи структурного підрозділу митниці ДФС, до функціональних повноважень якої віднесено видачу сертифікатів.

Сертифікат може бути виданий після експорту відповідної партії товарів, якщо експортер додатково надає митниці ДФС документи про те, що:

 • сертифікат не було видано на момент здійснення експорту товару через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі обставини; або
 • сертифікат видано, але його не прийнято з технічних причин митними органами країни імпорту.

У заяві експортера про видачу сертифіката після здійснення експорту товару зазначається номер експортної декларації, оформленої на відповідну партію товарів, та дата її оформлення в митниці ДФС.

До графи 7 «Ремарки» сертифіката, виданого після здійснення експорту товару, посадовою особою митниці вноситься запис «ISSUED RETROSPECTIVELY».

Дублікат сертифіката

У разі викрадення, втрати чи знищення сертифіката митниця ДФС може видати дублікат, якщо експортер надасть:

копію раніше виданого сертифіката;

заяву про видачу дубліката сертифіката, в якій зазначаються номер митної декларації, оформленої на відповідну відправку товарів, та дата її оформлення в митниці ДФС;

за наявності заповнений відповідно до вимог угод бланк дубліката сертифіката (оригінал дубліката сертифіката, дві паперові копії дубліката сертифіката та його електронну копію у разі заповнен­ня дубліката сертифіката машинописом).

До графи 7 «Ремарки» дубліката сертифіката посадовою особою митниці ДФС вноситься запис «DUPLICATE».

Замінний сертифікат

Якщо товари, що відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених угодами, не випущені у вільний обіг та розміщуються під митним контролем митниці ДФС з метою переміщення всіх або деяких із таких товарів у межах України, то можливою є заміна оригінального підтвердження походження одним або більшою кількістю сертифікатів.

Заміну оригінального підтвердження походження одним або більше сертифікатами здійснює митниця ДФС, під митним контро­лем якої перебуває товар.

Для отримання замінного сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо (сертифікат або декларація інвойс), імпортер або його уповноважена особа має подати до митниці ДФС такі документи:

заяву про видачу сертифіката на підставі оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо за формою, визначеною у додатках до угод про вільну торгівлю;

електронну копію сертифіката у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог угод про вільну торгівлю бланк сертифіката для відправлення частини партії товару(ів) або всієї партії товару(ів).

До графи 7 «Ремарки» замінного сертифіката вносяться записи «Виданий на заміну сертифіката», «Виданий на заміну декларації інвойс» та вказуються номер і дата видачі/оформлення сертифіката/декларації інвойс, які замінюються.

Якщо в декларації інвойс не зазначено дату її складення, вихідною датою вважається дата, вказана в комерційному документі, на якому складено таку декларацію.

Заповнення декларацій

Довідково
Перелік підрозділів митниць ДФС та їх адреси розміщення, які здійснюють оформлення та видачу сертифікатів, розміщено на офіційному сайті ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/vilna-torgivlya/sertifikati-z-per/perelik-mitnits.

Для підтвердження преференційного походження товарів з України використовуються форми декларацій постачальника (виробника) товарів, затверджені наказом № 950, ідентичні формам декларацій, наведеним у додатках 22 — 15, 22 — 16, 22 — 17, 22 — 18 до Регламенту Комісії (ЄС) від 24.11.2015 р. № 2447/2015 (декларації застосовуються в ЄС для підтвердження преференційного походження товарів та видачі митними органами сертифікатів).

Декларації заповнюються українською мовою машинописом (використовується електронна копія декларації) або друкованими літерами від руки чорнилами чорного або синього кольору.

Декларації постачальника (виробника) товарів, визначені за формами у додатк­ах 1 та 2 до наказу № 950, подаються/заповнюються експортером на кожну партію товарів, що експортуються з України.

Декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 1 до наказу № 950), заповнюється на товари походженням з України, які:

 • цілком вироблені в Україні з матеріалів походженням з України, перелік яких наведено у правилах походження до угод про вільну торгівлю; та/або
 • вироблені в Україні з використанням матеріалів походженням з України 
 • та/або з країни або групи країн, які підписали угоду про вільну торгівлю за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до правил походження (на умовах двосторонньої кумуляції).

Декларація постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 2 до наказу № 950), заповнюється на товари походженням з України, які:

 • вироблені в Україні з використанням матеріалів, що не мають преференційного походження (походженням із третіх країн); та/або
 • вироблені в Україні з використанням матеріалів походженням з України та/або з країни або групи країн, які підписали угоду про вільну торгівлю за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до правил походження (на умовах двосторонньої кумуляції).

Довгострокові декларації постачальника (виробника) товарів, визначені за формами у додатках 3 та 4 до наказу № 950, запов­нюються виробниками товарів походженням з України. Період дії довгострокової декларації не повинен перевищувати 24 місяців з дати набрання нею чинності або 12 місяців з дати набрання нею чинності, якщо декларація складається після поставки товарів (ретроспективно).

Якщо при першій поставці товару було подано довгострокову декларацію, під час наступних поставок такого товару не вимагається подання декларації (у такому випадку в заяві експортера на отримання сертифіката зазначається дата й номер заяви експортера, в якій зазначено довгострокову декларацію).

Довгострокова декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження (додаток 3 до наказу № 950), заповнюється на товари походженням з України, які:

 • цілком вироблені в Україні з матеріалів походженням з України, перелік яких наведено у правилах походження до угод про вільну торгівлю; та/або
 • вироблені в Україні з використанням матеріалів походженням з України та/або з країни або групи країн, що підписали угоду про вільну торгівлю за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до правил походження (на умовах двосторонньої кумуляції).

Якщо експортер є виробником преференційних товарів, що декларуються ним у довгостроковій декларації (додаток 3 до наказу № 950), то у полі з приміткою 5 наводяться дати згідно із зовнішньо­економічним(и) договором(ами) з урахуванням вимог примітки 5, поля з примітками 3 та 6 не заповнюються.

Довгострокова декларація постачальника (виробника) товарів, що не мають преференційного статусу походження (додаток 4 до наказу № 950), заповнюється на товари походженням з України, які:

 • вироблені в Україні з використанням матеріалів, що не мають преференційного походження (походженням із третіх країн); та/або
 • вироблені в Україні з використанням матеріалів походженням з України та/або з країни або групи країн, які підписали угоду про вільну торгівлю за умови, що такі матеріали пройшли достатню обробку в Україні відповідно до правил походження (на умовах двосторонньої кумуляції).

Якщо експортер є виробником преференційних товарів, що декларуються ним у довгостроковій декларації, то у полі з приміткою 6 наводяться дати згідно із зовнішньо­економічним(и) договором(ами) з урахуванням вимог примітки 6, поля з примітками 1 та 7 не заповнюються.

Видача сертифікатів

Довідково
Інформацію про ставки ввізного мита Митного тарифу ЄС розміщено в мережі Інтернет за адресою: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp.

Сертифікат видається у разі якщо його потрібно пред’явити при ввезенні на митну територію країн ЄС та ЄАВТ, Чорногорії як доказ, що товар(и) українського походження відповідає(ють) вимогам правил визначення преференційного походження при застосуванні преференційних ставок ввізного мита. Термін дії сертифіката становить чотири місяці з дати його видачі.

Сертифікат видається посадовою особою митниці ДФС під час здійснення експорту товару(ів) за місцем здійснення його (їх) митного оформлення або після експорту товару(ів) за місцем здійснення митного оформлення товару(ів) або місцем державної реєстрації експортера.

Звертаємо увагу, що видача сертифіката не вимагається у випадках якщо:

 • загальна фактурна вартість партії товарів походженням з України не перевищує 6 000 євро (для отримання тарифних преференцій у країнах ЄС та ЄАВТ, Чорно­горії експортер самостійно декларує походження товарів з України в декларації інвойс, текст якої наведено в додатках до угод про вільну торгівлю;
 • експортером отримано статус уповноваженого (затвердженого) експортера у порядку, встановленому наказом № 1013;
 • у країнах ЄС, ЄАВТ, Чорногорії товари оподатковуються за нульовою ставкою ввізного мита Митного тарифу (за винятком положень Правил походження щодо кумуляції та квот).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Угоди про вільну торгівлю — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VI «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»; Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікована Законом України від 07.12.2011 р. № 4091-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ»; Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії від 18.11.2011 р., ратифікована Законом України від 16.10.2012 р. № 5445-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії». Наказ № 40 — наказ Мінфіну України від 29.01.2013 р. № 40 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митним органом сертифіката походження товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії». Наказ № 652 — наказ Мінфіну України від 29.05.2014 р. № 652 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ». Наказ № 950 — наказ Мінфіну України від 20.11.2017 р. № 950 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1». Наказ № 1013 — наказ Мінфіну України від 07.10.2014 р. № 1013 «Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера». Наказ № 1142 — наказ Мінфіну України від 18.11.2014 р. № 1142 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»