ПДФО

Повторне подання звіту без позначки «звітний новий»

05.03.2018 / 18:07

Підприємством своєчасно подано податковий розрахунок за формою № 1ДФ за IV квартал 2017 р. на сімох працівників. Пізніше (без порушення термінів подання) було подано ще раз цей розрахунок з позначкою «звітний» замість «звітний новий», у якому стосовно одного з працівників було зазначено інші дані. Як правильно відкоригувати суми в такій ситуації, читайте далі.

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Податковим кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу).

Заповнюється та подається такий розрахунок відповідно до Порядку № 4, п. 4.1 розділу IV якого визначено, що коригування поданого і прийнятого податкових розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок (п. 4.2 розділу IV Порядку № 4).

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний, так і за попередні періоди. При цьому порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим

У зазначеній ситуації для виправлення помилки підприємству потрібно було подати звітний новий податковий розрахунок та зазначити лише дані працівника,  стосовно якого їх було заповнено неправильно.

Якщо підприємством — податковим агентом подано ще один податковий розрахунок з позначкою «звітний» і він не є ідентичним поданому раніше звітному податковому розрахунку за формою  № 1ДФ (про що свідчить будь-яка зміна у такому поданому звіті), то такий розрахунок також вважається як звітний і формується в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (додатки 1, 2).

Тобто для того щоб правильно відкоригувати суми в такій ситуації, потрібно подати уточнюючий податковий розрахунок за формою № 1ДФ (додаток 3).

Податковий агент зазначає в цьому уточнюючому розрахунку дані, які потрібно відкоригувати, а також вилучає зайві дані стосовно працівників.

Отже, для виключення помилкових даних потрібно повністю заповнити всі рядки попередньо внесеної інформації, яку треба відкоригувати, і в графі 9 вказати «1» — рядок на виключення. Тобто зайву інформацію за IV квартал 2017 р. слід вилучити.

Крім того, потрібно провести коригування у підрозділі «Військовий збір». Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» необхідно повторити всі графи помилкового рядка.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 4 — Порядок заповнення  та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42