Податок на прибуток

Пільги для суб’єктів літакобудування

19.03.2018 / 14:18

Прибуток підприємств — суб’єктів літакобудування звільнено від оподаткування з 01.01.2017 р. У зв’язку з цим розглянемо, чи виникає у таких суб’єктів обов’язок подання уточнюючої декларації, звіту про використання вивільнених коштів та звіту про пільги, а також з'ясуємо, як повернути переплату з податку на прибуток, що виникла у зв’язку з цим, та зарахувати у рахунок інших платежів.

На кого поширюються пільги

Законом № 2245 до п. 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу внесено зміни, якими розширено коло платників, що користуються пільгами для суб’єктів літако­будування.

Звільнення від оподаткування прибутку підприємств — суб’єктів літакобудування поширюватиметься на всіх суб’єктів, установлених відповідно до норм ст. 2 Закону № 2660.

Слід зазначити, що за попередньою редакцією Податкового кодексу пільгу було запроваджено з 01.01.2017 р. лише для підприємств — суб’єктів літакобудування, які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них.

Крім того, положення п. 41 підрозділу 4 розділу XX зазначеного Кодексу з урахуванням внесених змін застосовуються до податкових періодів починаючи з 01.01.2017 р.

Отже, враховуючи, що прибуток суб’єктів літакобудування звільняється від оподаткування починаючи зі звітних податкових періодів 2017 р., суб’єкти, які не використовували пільгу протягом 2017 р., мали б подати декларацію з податку на прибуток підприємств за звітний податковий період 2017 р. з урахуванням зазначеної пільги.

Повернення переплати з податку

Щодо переплати з податку на прибуток, яка виникає при врахуванні пільг, не використаних протягом 2017 р., то згідно з п. 43.3 ст. 43 Податкового кодексу платник податку може здійснити повернення сум грошового зобов’язання на підставі заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Згідно з п. 43.4 ст. 43 цього Кодексу платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів:

  • на поточний рахунок платника податків в установі банку;
  • на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету;
  • повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

Використання вивільнених коштів

Відповідно до п. 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) використовуються на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з літакобудування, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій. Використання таких коштів має бути пов’язане з діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування.

Механізм здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств — суб’єктів літакобудування визначено Порядком № 476.

Як відзвітувати про використані кошти

Згідно з п. 9 Порядку № 476 платники податку подають звіт про цільове використання вивільнених коштів за формою та порядком, що затверджуються спільним наказом Мінфіну України і Мінекономрозвитку України.

Водночас п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу встановлено, що якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Тому, враховуючи те, що на сьогодні нову форму звіту про цільове використання вивільнених коштів не затверджено, суб’єкти літакобудування, які скористались у 2017 р. пільгою з податку на прибуток підприємств, передбаченою п. 41 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу, можуть подати Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів за формою, затвердженою наказом № 1685.

Такий Звіт подається разом із декларацією з податку на прибуток підприємств у строки, передбачені для подання декларації.

При цьому платник податків має право врахувати вимоги п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу, яким визначено, що за необхідності платник податків може подати разом із податковою декларацією доповнен­ня до неї, які складені у довільній формі, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке допов­нення подається з поясненням мотивів його подання.

Звітування щодо отримання пільг

Суб’єкти літакобудування, які не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, зобов’язані вести облік сум таких пільг та скласти Звіт про суми податкових пільг (далі — Звіт) за формою згідно з додатком до Порядку № 1233.

Пунктом 3 цього Порядку визначено, що такий Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, зазначений Звіт не подається.

Враховуючи те, що формою Звіту не передбачено подання уточнюючого звіту, суб’єкти літакобудування, на яких поширюється дія п. 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу і які не використовували пільгу протягом 2017 р., можуть відобразити суми відповідних пільг, отриманих у 2017 р., у такому Звіті за 2017 р.

При цьому відомості про отримані суб’єктами літакобудування у 2017 р. пільги, відображені у Звіті, не призводять до нарахування штрафних санкцій.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Закон № 2660 — Закон України від 12.07.2001 р. № 2660-III «Про розвиток літакобудівної промисловості». Наказ № 1685 — наказ Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1685 «Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів». Порядок № 476 — Порядок здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств — суб’єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. № 476. Порядок № 1233 — Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1233 

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42