ПДФО

Послуги відрядженому від «єдинника»

19.03.2018 / 14:25

Працівник,  перебуваючи у відрядженні, сплатив за проживання «єдиннику». Чи відображати цю суму у формі № 1ДФ, читайте далі.

Підпунктом 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу визначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, кошти, отримані на відрядження або під звіт і розраховані згідно з п. 170.9 ст. 170 цього Кодексу.

Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, затверджено постановою № 98.

Інструкцію про службові відрядження в межах України та за кордон затверджено наказом № 59 (далі — Інструкція  № 59), яка є обов’язковою для органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Пунктом 4 розділу I цієї Інструкції визначено, що підприємство, яке відряджає працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

Довідково

Витрати на найм житлового приміщення відрядженим працівникам за наявності оригіналів підтвердних документів відшкодовує підприємство.

Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи відповідно до Закону про РРО та Податкового кодексу (п. 14 розділу I Інструкції № 59).

За наявності оригіналів підтвердних документів підприємство відшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового приміщення, затверджених постановою № 98, витрати відрядженим працівникам на найм житлового приміщення з розрахунку вартості одного місця у готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат (п. 5 розділу II Інструкції № 59).

Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем прибуття до місця постійної роботи, надати згідно з положеннями Інструкції № 59 звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (п. 11 розділу II цієї Інструкції)

Таким чином, оскільки юридична особа тільки компенсує витрати працівника на відрядження, то відображати у формі № 1ДФ сплату працівником коштів фізичній особі — підприємцю за надані ним під час відрядження послуги з проживання така юридична особа не зобов’язана.

Водночас згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб — юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV Кодексу.

Тобто у разі нарахування (виплати) доходів податковим агентом на користь платників податків, у тому числі виплачених на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність), такі доходи відображаються у формі  № 1ДФ згідно з Порядком № 4 за ознакою доходу «157» — дохід, виплачений само­зайнятій особі.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
Закон про РРО — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Постанова № 98 — постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»
Наказ № 59 — наказ Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» 
Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42