ЄСВ

Зміна місця обліку ФОП: звітність та сплата

19.03.2018 / 14:36

Фізична особа — підприємець (загальна система оподаткування) на початок тимчасової окупації перебувала на обліку в контролюючому органі на території АР Крим. З 09.01.2018 р. вона перереєструвалася на території, підконтрольній Україні. При цьому на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданої держреєстратором, 10.01.2018 р. такою особою припинено підприємницьку діяльність. З’ясуємо, чи потрібно такій особі сплачувати ЄСВ та подавати звітність.

У частині другій ст. 2 Закону про ЄСВ   передбачено, що виключно цим Законом визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених Законом про ЄСВ, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

Закон № 1636 є спеціальним законом, що визначає особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України згідно зі ст. 13 Закону № 1207, створює вільну економічну зону «Крим» та врегульовує інші аспекти правових відносин між фізичними і юридичними особами, які знаходяться на тимчасово окупованій території або за її межами.

Датою початку тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя є 20.02.2014 р. (частина друга ст. 1 Закону № 1207).

Згідно з п. 93 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ тимчасово, на період дії особливого правового режиму, визначеного Законом № 1207, зупиняється застосування до платників єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території України норм статей 25 і 26 Закону про ЄСВ.

Пунктом 12.3 ст. 12 розділу ІІ «Перехідні положення» Закону № 1636 передбачено, зокрема, що єдиний внесок, установлений Законом про ЄСВ, не справляється з доходів, отриманих, зокрема, фізичними особами на тимчасово окупованій території.

Особи, які перебували на обліку в контро­люючих органах або мали місцезнаходження (місце проживання) на території АР Крим та м. Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від обов’язків сплати єдиного внеску під час провадження їхньої підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території України.

Також зазначені особи звільняються від обо­в’яз­ку подання до контролюючих органів декларацій (крім митних декларацій), звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів протягом строку такої тимчасової окупації та після її завершення.

Таким чином, на період з 20.02.2014 р. і по дату зміни місцезнаходження (місця проживання) особи, які перебували на обліку в контро­люючих органах або мали місцезнаходження (місце проживання) на території АР Крим або м. Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від обов’язків сплати єдиного внеску та відповідно від застосування до таких платників єдиного внеску норм статей 25 та 26 Закону про ЄСВ.

Зобов’язання у місяці припинення діяльності

З 01.01.2018 р. фізичні особи — підприємці, що застосовують загальну систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ).

Згідно з абзацом першим п. 2 частини першої ст. 7 цього Закону базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ, та сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Фізична особа — підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою (частина восьма ст. 4 Закону № 755).

Оскільки пропорційний розрахунок бази нарахування єдиного внеску для такої категорії платників Законом про ЄСВ не передбачено, то місяць, в якому така особа припинила підприємницьку діяльність, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний внесок.

Отже, останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, враховуючи норми абзацу другого п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ, для зазначеного платника є січень 2018 р.

Крім цього, відповідно до п. 8 розділу ІІІ Порядку № 435 у разі припинення діяльності фізичні особи — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, зобов’язані подати самі за себе звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску згідно з таблицею 1 додатка 5 до Порядку № 435 (далі — звіт) із позначкою типу форми «ліквідаційна», в якому зазначити кількість місяців перебування на обліку як платника єдиного внеску: для зазначеного платника це буде січень 2018 р.

При цьому така особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою — підприємцем.

Якщо дохід був до перереєстрації

До 01.01.2018 р. фізичні особи — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, зобов’язані були сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року та подавати самі за себе до контролюючих органів звіт (із зазначенням типу форми «початкова») один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом (календарний рік).

Термін сплати та подання звіту за 2014 р. припадав на 09.02.2015 р. Оскільки зазначений платник не мав змоги сплатити єдиний внесок та подати звіт у визначені законодавством терміни у зв’язку з початком 20.02.2014 р. тимчасової окупації території Криму, єдиний внесок (у разі наявності доходу) за січень, лютий 2014 р. мав бути сплачений у січні 2018 р. Також необхідно було подати звіт із зазначенням типу форми «початкова» за 2014 р., в якому відобразити січень та лютий 2014 р.

Слід зазначити, що п. 13 розділу ІІ Порядку № 435 передбачено, що фізичні особи — підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування, зобов’язані подавати звіт незалежно від ведення підприємницької діяльності.

Крім того, згідно з абзацом сьомим частини першої ст. 5 Закону про ЄСВ зняття з обліку платників єдиного внеску здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих держреєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 755 — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Закон № 1207 — Закон України від 15.04.2014 р. № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Закон № 1636 — Закон України від 12.08.2014 р. № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435 

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42