Акциз

Виготовлення та обіг акцизних марок

19.03.2018 / 15:26

Однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу підакцизних товарів споживачам, а також підтвердженням сплати акцизного податку та легальності ввезення товарів є наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу. Про те, які особливості виготовлення та зберігання акцизних марок, а також які товари вважаються немаркованими, читайте далі.

Довідково
Розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв становить 0,1926 грн, для тютюнових виробів — 0,091 грн.

Марка акцизного податку — це спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

У разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов’язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Які товари вважаються немаркованими:  

  • алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку 
  • алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до якого здійснюються виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції
  • вироблені в Україні алкогольні напої з марками акцизного податку, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари
  • алкогольні напої іноземного виробництва з марками акцизного податку, на яких зазначена сума акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням міцності продукції, місткості тари та розміру ставок акцизного податку, діючих на момент виробництва марки

Загальні аспекти

Зауважимо, що на виконання п. 226.3 ст. 226 Податкового кодексу постановою № 1251 затверджено Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі — Положення № 1251), яким врегульовано питання щодо замовлення, продажу, зберігання, повернення марок акцизного податку.

Так, відповідно до вимог цього Положення марки встановленого зразка виготовляються на замовлення ДФС державним підприємством, що належить до сфери управління Мінекономрозвитку України (підприємство — виробник марок акцизного податку ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»).

Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном України, СБУ та МВС України.

ДФС щомісяця подає підприємству-виробнику зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок та оплачує витрати, пов’язані з їх виробництвом.

Підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі — покупці марок) подають в електрон­ній формі щомісяця до 10 числа територіальному органові ДФС (далі — продавець марок) для задоволення через два місяці потреби в марках акцизного податку попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, копію платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці.

До 20 числа місяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, покупці марок мають право здійснити коригування такої заявки-розрахунку в бік збільшення, що не перевищує визначеного у ній обсягу, шляхом подання додаткової попередньої заявки-розрахунку.

Зверніть увагу, що у разі відмови підприємств-виробників та імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів від одержання замовлених ними марок, які виготовлено згідно з поданою попередньою заявкою-розрахунком, вартість таких марок не відшкодовується.

Слід зауважити, що марки виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блоків, кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці можуть змінюватися за погодженням з ДФС.

Марки за поданням ДФС поставляються в примірниках або в блоках.

Відповідно до п. 6 Положення № 1251 державне приймання марок проводиться комісією, яка створюється з числа представників Мінекономрозвитку України, ДФС, СБУ, МВС України та Мінфіну України, в установленому спільним рішенням зазначених органів порядку.

Наказом № 428 затверджено форми заявок-розрахунків на виготовлення та прид­бання марок акцизного податку, зведеної заявки-розрахунку на виготовлення необхідної кількості марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку, реєстру повернутих марок акцизного податку, звіту про рух та залишки марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, журналів обліку видачі марок акцизного податку та журналу обліку документів, що підтверджують внесення плати за марки акцизного податку.

Маркування сигарет

Важливо
У разі порушення порядку маркування ввезених алкогольних напоїв і тютюнових виробів та/або неповної сплати податку товар не допускається до митного оформлення і ввезення його на митну територію України заборонено.

З метою посилення контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів Законом № 2245 передбачено, що марки акцизного податку для вироблених в Україні тютюнових виробів за кодами 2402 20 90 10 (сигарети без фільтра) та 2402 20 90 20 (сигарети з фільтром) згідно з УКТ ЗЕД відрізняються від марок акцизного податку для вироблених в Україні інших тютюнових виробів дизайном і кольором. Марки акцизного податку для ввезених в Україну сигарет з фільтром і без фільтра тотожно відрізняються від марок акцизного податку для ввезених в Україну інших тютюнових виробів. Зазначена норма набирає чинності з 01.07.2018 р.

Відповідальність

За виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів без марок акцизного податку або з підроб­леними марками акцизного податку ст. 17 Закону № 481 передбачено відповідальність у розмірі 200 % вартості товару, але не менше 17 000 грн.

Крім того, КпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами (ст. 156) та зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка (ст. 1645).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8074-X. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 481 — Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Постанова № 1251 — постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів». Наказ № 428 — наказ Мінфіну України від 11.04.2016 р. № 428 «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку»

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42