Митна справа

Експорт лісоматеріалів

19.03.2018 / 17:04

Державне регулювання діяльності, пов’язаної з експортом лісоматеріалів, здійснюється відповідно до вимог Закону № 959 в частині правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, щодо заборони експорту природних ресурсів; Митного кодексу — щодо порядку переміщення товарів (у тому числі продуктів лісу) через митний кордон України та застосування до них механізмів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; Закону № 2860, що визначає особливий правовий режим експорту та реалізації лісо- та пиломатеріалів. Розглянемо, на підставі яких документів здійснюється експорт лісоматеріалів та які види деревини заборонено експортувати.

Переміщення через митний кордон

Умови поміщення товарів у митний режим експорту визначено ст. 83 Митного кодексу. Відповідно до цих умов для поміщення товарів у митний режим експорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, зокрема, повинна:

  • подати митниці ДФС, що здійснює випуск товарів у митному режимі експорту, документи на такі товари;
  • виконати вимоги щодо застосування передбачених законом заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до частини четвертої зазначеної статті у разі встановлення актами законодавства заборон чи обмежень щодо вивезення відповідних товарів за межі митної території України товари, які:

поміщені в митний режим експорту, випускаються за межі митної території України відповідно до умов, що діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим;

фактично випущені за межі митної території України за періодичними митними деклараціями, підлягають поміщенню у митний режим експорту відповідно до умов, які діяли на момент фактичного вивезення цих товарів.

Під час експорту лісо- та пиломатеріалів також слід враховувати, що при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України, застосовуються винятково норми законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, чинні на день прийняття митницями митної декларації (ст. 3 Митного кодексу). Водночас для пропуску товарів, що вивозяться за межі митної території України за періодичною митною деклара­цією, застосовуються заходи тарифного й нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні на день пропуску цих товарів через митний кордон України (частина сьома ст. 260 Митного кодексу).

Не можуть бути пропущені через митний кордон України:                                                  

  • товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом
  • товари, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів (за відсутності таких дозволів)
  • товари, що переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог Митного кодексу та інших законів України (частина перша ст. 196 Митного кодексу)

Заборона експорту

Статтею 17 Закону № 959 установлено, що в Україні забороняється експорт природних ресурсів, які вичерпуються, якщо обмеження також застосовуються до внут­рішнього споживання або виробництва. Перелік таких товарів визначається винятково законами України.

Так, згідно зі ст. 2 Закону № 2860 забороняється вивезення за межі митної території України лісо- та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, таких як акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.

Крім того, з метою забезпечення раціонального використання лісових ресурсів, відновлення вітчизняної деревообробної та меблевої промисловості, переорієнтації експорту з деревної сировини на продукцію більш широкого ступеня обробки Верховною Радою України прийнято Закон № 325, яким введено мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді.

Відповідно до зазначеного Закону тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТ ЗЕД).

Контроль за виконанням вимог закону щодо заборони експорту природних ресурсів покладається на органи доходів і зборів (ст. 17 Закону № 959).

Обмеження експорту

Відповідно до Закону № 2860 реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.

Згідно зі ст. 1 Закону № 2860 такі вимоги поширюються на:                                              

  • лісоматеріали — деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або поперек) для подальшого використання або переробки
  • лісоматеріали необроблені — лісоматеріали згідно з кодом 4403 групи 44 розділу X УКТ ЗЕД
  • пиломатеріали — пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні пласті (розділ IX, група 44, код 4407 УКТ ЗЕД)

Перелік лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, наведено в додатку 3 до постанови № 436. Згідно з цим Переліком вимагається сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій таких товарів (табл.).

Відповідно до ст. 3 Закону № 2860 Порядок видачі сертифіката про походження лісо­матеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

При цьому постановою № 826 установлено, що до прийняття цього Порядку є дійсними сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, видані відповідно до Тимчасового порядку № 1260.

Механізм видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, визначений Тимчасовим порядком, поширюється на всіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, що здійснюють експортні операції з лісоматеріалами та виготовленими з них пиломатеріалами.

 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару

4401 10 00 00

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок тощо*

4401 21 00 00

Тріска або стружка деревна хвойних порід*

4401 22 00 00

Тріска або стружка деревна листяних порід*

4404

Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна*

4406

Шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних колій*

4407

Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, завтовшки більш як 6 мм*

*Крім порід, зазначених у ст. 2 Закону № 2860.

Сертифікат видається на кожну партію лісо- та пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, у день подання документів і діє протягом 60 днів з дати його видачі.

Форму Сертифіката про походження лісо­матеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та Інструкцію щодо його заповнення затверджено наказом № 528.

Для отримання Сертифіката експортерам слід подати територіальному органу Держлісагентства заяву за встановленою формою разом із копією (з обов’язковим пред’явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісо­користувачів).

Довідково

Постійні лісокористувачі — спеціалізовані державні або комунальні лісогосподарські та інші підприємства, установи й організації, в яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи, право постійного користування лісами яких посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою (ст. 17 Лісового кодексу).

Лісорубний квиток — спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці, що видається безоплатно (ст. 69 Лісового кодексу).

Крім вищезазначених документів Стандартом адміністративної послуги з видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженим наказом № 230, передбачено також подання специфікації на придбану у постійного лісокористувача продукцію та лісопродукцію, що експортується, та інших документів, що можуть підтвердити законність походження лісопродукції.

Детальнішу інформацію про надання адміністративної послуги з видачі сертифіката можна отримати на офіційному веб-сайті Держлісагентства України: http://dklg.kmu.gov.ua та офіційних веб-сайтах обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надаються безпосередньо заявником або його уповноваженою особою до відповідного обласного управління лісового і мисливського господарства за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

Завдання видавати сертифікати про походження лісоматеріалів покладено на Держ­лісагентство України згідно з пп. 28 п. 4 Положення № 521.

Перелік територіальних органів Держліс­агентства України, до яких можна подавати документи для отримання сертифіката, наведено в додатку до постанови № 1364.

Обласні управління лісового і мисливського господарства відповідно до п. 7 Тимчасового порядку № 1260 розглядають подані документи протягом 1 робочого дня починаючи від дня надходження повного пакета документів та приймають рішення про видачу Сертифіката або відмову в його видачі.

Особи, винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів про походження лісо­матеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, несуть відповідальність згідно із законом (ст. 3 Закону № 2860).

Зазначеною статтею встановлено, що Держлісагентство України забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів та його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

Також ст. 3 Закону № 2860 установлено, що право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Митниці ДФС здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.

Електронний перелік виданих сертифікатів про походження лісо- та пиломатеріалів розміщено на офіційному веб-сайті Держлісагентства України за посиланням: http://dklg.kmu.gov.ua

Інші необхідні для митного контролю документи та відомості, що надаються декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення товарів, зазначені в ст. 335 Митного кодексу.

Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються такої експортної операції.

Крім того, згідно з постановою № 1031 товари за кодами 4401, 4403, 4404, 4406 10 00 00, 4407, 4409 УКТ ЗЕД у разі вивезення за межі митної території України підлягають фітосанітарному та радіологічному контролю.

Відповідно до вимог частини восьмої ст. 319 Митного кодексу митний контроль та митне оформлення цих товарів завершуються лише після проведення зазначених видів державного контролю.

Підтвердженням проведення фітосанітарного та радіологічного контролю товарів є наявність відбитків штампів посадових осіб контролюючих органів (Держпродспоживслужби та Держекоінспекції) на товаросупровідних документах про позитивні результати здійснення фітосанітарного та радіологічного видів контролю або наявність інформації про проведення відповідних видів контролю в інформаційних ресурсах органів доходів і зборів у разі взаємодії органів доходів і зборів, державних контролю­ючих органів та підприємств за принципом «єдиного вікна».

Слід зауважити, що ДФС України планомірно вживаються заходи щодо посилення контролю за експортом лісоматеріалів та протидії їх незаконному вивезенню. Відповідний контроль здійснюється в рамках системи управління ризиками із використанням випадкового відбору та за різними критеріями ризику.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Лісовий кодекс — Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. № 3852-XII
Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI
Закон № 325 — Закон України від 09.04.2015 р. № 325-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді»
Закон № 959 — Закон України від 16.04.91 р. № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність»
Закон № 2860 — Закон України від 08.09.2005 р. № 2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»
Постанова № 436 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України»
Постанова № 826 — постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2015 р. № 826 «Деякі питання видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів»
Постанова № 1031 — постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України»
Постанова № 1364 — постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1364 «Про утворення територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Наказ № 230 — наказ Держкомлісгоспу України від 07.09.2009 р. № 230 «Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»
Наказ № 528 — наказ Держкомлісгоспу України від 07.09.2007 р. № 528 «Про затвердження форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»
Положення № 521 — Положення про Держлісагентство України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 р. № 521
Тимчасовий порядок № 1260 — Тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. № 1260

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42