Акциз

Продаж напоїв медових

27.03.2018 / 12:05

Суб’єкт господарювання здійснює виробництво та продаж напоїв медових. Як отримати ліцензію такому суб’єкту господарювання та чи потрібно йому реєструватися платником акцизного податку, читайте у статті.

Загальні аспекти

Відповідно до пп. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу алкогольні напої — це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 % об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 % об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Беручи до уваги, що напій медовий відноситься до товарної позиції 2206 згідно з УКТ ЗЕД, то відповідно до пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу такий напій оподатковується акцизним податком за ставкою 126,96 грн за 1 л 100-відсоткового спирту.

Статтею 1 Закону № 481 визначено, що напої медові — це напої, вироблені з натурального бджолиного меду, міцність яких набувається в результаті спиртового бродіння розчину натурального бджолиного меду, а в разі виготовлення напоїв медових кріплених — підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого. Виноматеріали медові — це виноматеріали, отримані шляхом розчинення натурального бджолиного меду в соках чи виноматеріалах плодово-ягідних, призначені для виробництва вин медових та іншої алкогольної продукції з меду.

Таким чином, при здійсненні господарської діяльності з виробництва та торгівлі (оптової, роздрібної) напоями медовими необхідно дотримуватися вимог Закону № 481.

Зауважимо, що дія зазначеного Закону не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, крім випадків, передбачених цим Законом, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, напоїв медових, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання.

Ліцензія на торгівлю

Імпорт, експорт, оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій (ст. 15 Закону № 481).

Згідно зі статтями 3 та 15 цього Закону суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових) та виробляє їх з виноматеріалів (виноградних, плодово-ягідних, медових) виключно власного виробництва (не придбаних), має право здійснювати оптову торгівлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.

Зверніть увагу, що на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються окремі ліцензії на кожен вид діяльності, а в ліцензіях на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються коди 2103 90 30 00, 2106 90, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД залежно від виду продукції, що вироблятиметься.

Відповідно до ст. 15 Закону № 481 суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво або імпорт алкогольних напоїв (крім виробництва вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових із виноматеріалів виключно власного виробництва), здійснюють поставку цієї продукції суб’єктам господарювання оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.

Яка плата за ліцензію

Законом № 481 встановлено плату за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв у розмірі 780 грн за рік.

Річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями (крім сидру та перрі (без додання спирту)) встановлено у розмірі 500 000 грн.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8 000 грн на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій (далі — ЕККА (КОРО)), що знаходиться у місці торгівлі; а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, — 500 грн на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії ЕККА (КОРО), що знаходиться у місці торгівлі.

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 м2, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8 000 грн на кожний окремий, зазначений у ліцензії ЕККА (КОРО), що знаходиться у місці торгівлі.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром і перрі (без додання спирту) становить 780 грн на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

Плата за ліцензії справляється органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених Законом № 481, і зараховується до місцевих бюджетів.

Хто видає ліцензії

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видаються упов­новаженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб’єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов’язковій реєстрації в контролюючому органі, а у сільській місцевості — і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб’єкта господарювання.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України, в містах, рай­онах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).

Документи для отримання ліцензії

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, в якій має бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями).

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах ДФС.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб’єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі, а також перелік ЕККА та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення, реєстраційні номери КОРО, які знаходяться у місці торгівлі.

Крім того, зверніть увагу, що контроль за сплатою річної плати за ліцензію здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво або імпорт, експорт спирту, алкогольних напоїв, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає до зазначеного органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

Відповідно до ст. 18 Закону № 481 у разі якщо суб’єкт господарювання здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями через філію (яка не є юридичною особою), інформація про місцезнаходження філії та її ідентифікаційний код зазначаються в додатку до ліцензії. Додаток видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додається копія довідки про включення філії до 
ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування.

Зверніть увагу, що вимагати подання інших документів, крім зазначених у Законі № 481, забороняється. Зазначені у цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою особою органу ліцензування. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у Законі № 481 документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повин­но бути зазначено підставу для відмови.

Підстави для призупинення дії ліцензії

Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за неї на підставі письмового розпорядження органу, який її видав, на термін до сплати заборгованості.

Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб’єктом господарювання відповідного письмового розпорядження органу, який її видав, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.

Коли ліцензія анулюється

Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:

  • заяви суб’єкта господарювання
  • рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання
  • несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії
  • рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб’єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно імпортерів)
  • рішення суду про встановлення факту торгівлі суб’єктом господарювання алкогольними напоями без марок акцизного податку
  • рішення суду про встановлення факту переміщення суб’єктом господарювання алкогольних напоїв поза митним контролем
  • порушення вимог ст. 153 Закону № 481 щодо продажу алкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання.

Переоформлення

У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання та/або зміною типу акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Дублікат ліцензії

У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання дублікат ліцензії.

Зверніть увагу, що строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, роздрібну торгівлю або імпорт, або експорт справляється плата у розмірі 780 грн, яка зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.

Місце зберігання алкоголю

Зберігання алкогольних напоїв здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб’єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб’єкта господарювання з обов’язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв, а також:

  • для юридичних осіб — найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
  • для фізичних осіб — підприємців — прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків.

До заяви додаються копія виданої заявнику ліцензії на відповідний вид діяльності, засвідчена нотаріально або посадовою особою органу ліцензування, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вносять до Єдиного реєстру тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв, що розташовані за іншою адресою, ніж місце здійснення торгівлі.

Довідково
Місце торгівлі — це місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговельному приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів та пива — без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, — торговельною площею не менше 20 м2, обладнане РРО (незалежно від їх кількості) або де є КОРО (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру видається суб’єкту господарювання протягом семи календарних днів від дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюються за рахунок коштів Держбюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі.

Єдиний державний реєстр місць зберігання розміщено у вільному доступі на офіційному порталі ДФС (Головна/Реєстри).

Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється контролю­ючим органом, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб’єкта господарювання, що був заявником такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб’єкту господарювання відповідно до Закону № 481, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.

Контролюючий орган повинен надати суб’єкту господарювання, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

Слід зазначити, що ст. 14 Закону № 481 заборонено сплату акцизного податку з алкогольних напоїв шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов’язань, векселями та в інших формах, які не передбачають сплату такого акцизного податку коштами.

У разі продажу (інших видах відчуження) алкогольних напоїв у межах бартерних (товарообмінних) операцій або інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у тому числі векселями чи іншими видами боргових зобов’язань, покупець (отримувач) підакцизної продукції зобов’язаний здійснити сплату суми акцизного податку, включеного до ціни продукції, а також ПДВ, нарахованого на таку ціну, виключно у грошовій формі. У такому самому порядку здійснюється оплата вартості виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на давальницьких умовах.

Продаж на розлив

Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки суб’єктам господарювання громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус суб’єктів господарювання громадського харчування, суб’єктів господарювання з універсальним асортиментом товарів.

Продаж вин з доданням спирту (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари місткістю від 50 до 600 л дозволяється суб’єктам господарювання первинного та змішаного виноробства виключно за місцем розташування таких суб’єктів господарювання у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) із сплатою акцизного податку у розмірі, встановленому Податковим кодексом, якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими суб’єктами господарювання не можуть перевищувати 20 % річного обсягу вироблених виноматеріалів.

Крім того, ст. 153 Закону № 481 встановлено обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.

Мінімальні ціни

Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв згідно з додатком до постанови № 957 наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Код виробів
згідно з УКТ ЗЕД

Опис
товару

Мінімальна ціна
за 1 л 100-відсоткового спирту, грн

оптово-відпускна

роздрібна

2206

(крім 2206 00 31 00,

2206 00 51 00,

2206 00 81 00 — сидр і перрі
(без додання спирту);

2206 00 39 00,

2206 00 59 00,

2206 00 89 00 — тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 % об’ємних одиниць (без додання спирту)

Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями

289,67

450,15

Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час реалізації (продажу), зокрема, інших зброджених напоїв, сумішей із зброд­жених напоїв та сумішей зброджених напоїв з безалкогольними напоями різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за об’ємом (у відсотках) і місткості тари (у літрах), поділений на 100 %.

Який звіт подавати

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв за формою, встановленою цим органом.

Відповідальність за порушення

За порушення норм Закону № 481 щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями посадові особи і громадяни притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством. До суб’єктів господарювання відповідно до ст. 17 цього Закону застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів (табл. 2).

Таблиця 2

Суть порушення

Ставки та розміри штрафних санкцій

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв без наявності ліцензії

200 % вартості виробленої продукції
(за оптово-відпускними цінами),
але не менше 85 000 грн

 

Виробництво алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту (крім етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового)

200 %  вартості виробленої продукції
(за оптово-відпускними цінами),
але не менше 15 000 грн

Оптова (включаючи імпорт та експорт) і роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями без наявності ліцензій (крім випадків, передбачених Законом № 481)

200 % вартості отриманої партії товару,
але не менше 17 000 грн

 

Роздрібна торгівля алкогольними напоями через ЕККА (КОРО), не зазначений у ліцензії

200 % вартості реалізованої через такий ЕККА (КОРО) продукції, але не менше 10 000 грн

Зберігання алкогольних напоїв у місцях зберігання, не внесених до 
Єдиного реєстру

100 % вартості товару, який знаходиться
в такому місці зберігання, але не менше 17 000 грн

Оптова або роздрібна торгівля коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої

100 % вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпуск­них або роздрібних цін, але не менше 10 000 грн

Виробництво, зберігання, транспортування, реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв; алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, або з використанням тари, що не відповідає вимогам, визначеним частиною першою ст. 11 Закону № 481

200 % вартості товару, але не менше 17 000 грн

 

Неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії

17 000 грн

Розлив алкогольних напоїв у тару, не передбачену ст. 11 Закону № 481

200 % вартості виробленої (реалізованої) продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 85 000 грн

Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною другою ст. 17 Закону № 481, прий­маються контролюючими органами та/або органом, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами, та іншими органами виконавчої влади у межах їх компетенції, визначеної законами України. 

Слід зазначити, що дії органів, які мають право контролю за реалізацією норм Закону № 481, можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку.

Галина ПОХИЛА,
заступник начальника відділу ліцензування Управління ліцензування та організації контролю
за обігом підакцизних товарів Департаменту податків і зборів з юридичних осіб
Державної фіскальної служби України

 

Акцизний податок з виробленої продукції

Виробники підакцизних товарів (у цьому випадку — напою медового) є платниками акцизного податку (пп. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу).  Такі платники обчислюють акцизний податок при реалізації напою медового за ставкою 126,96 грн за 1 л 100-відсоткового спирту.

Підпунктом 212.3.1 п. 212.3 зазначеної статті передбачено, що реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб’єкту відповідної ліцензії.

Крім того, якщо алкогольні напої ре­алізуються у роздрібній мережі, така особа є платником акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, які обчислюються за ставкою 5 %. Базою оподаткування для сплати цього податку є вартість (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів.

Маркування алкоголю

Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об’ємних одиниць. Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового до 8,5 % об’ємних одиниць не здійснюється.

Кількість марок акцизного податку, яку можуть отримати виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, визначається відповідно до сплаченої суми податку. Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, визначають потребу в марках акцизного податку з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції.

Сплата податку

Суми податку перераховуються до бюджету платниками акцизного податку протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Зазначена норма щодо сплати не поширюється на напої медові, якщо при їх виробництві або у складі сировини — виноматеріалу медового використовувався спирт етиловий. Для таких випадків передбачено інші строки сплати податку — суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку (підпункти 222.1.1 та 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Ко­дексу).

Підприємства, які виробляють інші зброджені напої з додаванням спирту, суміші із зброджених напоїв з додаванням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями з додаванням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві яких використовується спирт етиловий (пп. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222 Кодексу).

Статтею 225 Податкового кодексу, зокрема, передбачено, що суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити податок або подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів та вермутів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 90 календарних днів починаючи з дня видачі податкового векселя сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї про­дукції.

Акциз з реалізації у роздріб

Платниками акцизного податку є суб’єк­ти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування, зокрема, таких підакцизних товарів, як алкогольні напої (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 та пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу).

Особи — суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють ре­алізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність (пп. 212.3.11 п. 212.3 ст. 212 Кодексу).

Об’єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).

Датою виникнення податкових зобо­в’я­­зань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону про РРО, для безготівкових розрахунків — дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, товару, а у разі реалізації товарів фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок, — дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст. 216 Податкового кодексу).

Розмір ставки становить 5 % бази оподаткування — вартості (з ПДВ та без урахування акцизного податку) реалізованих у роздрібній торгівлі підакцизних товарів.

Декларування

Платники, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений Податковим кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.21 ст. 49 Кодексу) — щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду.

Форму декларації акцизного податку, а також Порядок її заповнення затверджено наказом № 14.

Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

Виробник подає до контролюючого органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку, в якій заповнюється Розділ А та додатки — розрахунки суми акцизного податку, зокрема додаток 1 (алкогольні напої без додання спирту) та/або додаток 3 до декларації «Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)» — з алкогольних напоїв, для виробництва яких отримувався спирт.

Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі подає до конт­ролюючого органу за місцем реєстрації (місцезнаходженням пунктів продажу товарів) декларацію акцизного податку, в якій заповнюється Розділ Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», а також додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», який заповнюється окремо для кожної адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої знаходяться місця здійснення реалізації підакцизних товарів (КОАТТУ).

Андрій ФІЛОЗОП,
заступник начальника Управління — начальник відділу адміністрування акцизного податку
Управління адміністрування податків та контрольної роботи
Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про РРО — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Закон № 481 — Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Постанова № 957 — постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв». Наказ № 14 — наказ Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку»

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42