Акциз

Податковий вексель

10.04.2018 / 13:55

Однією з умов отримання пального за нульовою ставкою акцизного податку та його ввезення на митну територію України без сплати такого податку виробником, що використовує пальне як сировину в хімічній та нафтохімічній промисловості, є видача податкового векселя, авальованого банком.
Які умови та строки погашення такого векселя, а також які є особливості оподаткування акцизним податком деяких видів пального залежно від галузі його використання як сировини, читайте у статті.

Умови отримання пального

Статтею 229 Податкового кодексу передбачено умови отримання пального за нульовою ставкою акцизного податку та його ввезення на митну територію України без сплати такого податку виробником, що використовує пальне як сировину в хімічній та нафтохімічній промисловості.

Пальне отримується за таких умов: 

 • виробника внесено до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку осіб, які отримують пальне за нульовою ставкою акцизного податку або ввозять таке пальне на митну територію України без сплати акцизного податку для використання як сировини в нафтохімічній та хімічній промисловості
 • пальне отримується, в тому числі у межах підприємства-виробника, або ввозиться на митну територію України у межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України
 • виробником до отримання або ввезення на митну територію України пального видається податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг пального виходячи зі ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, передбаченою п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, та нульовою ставкою такого податку (вексель є підставою для митного оформлення пального). Такий виробник є векселедавцем, а векселедержателем є контролюючий орган

Слід зазначити, що операції з передачі у межах однієї юридичної особи речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, можуть здійснюватися без оформлення податкового векселя. При цьому цільове використання таких речовин підтверджується в порядку, визначеному для операцій з оформлення податкового векселя (пп. 229.6.1 п. 229.6 ст. 229 Податкового кодексу).

довідково
Строк погашення податкового векселя, який видається до отримання або ввезення пального, не може перевищувати 90 календарних днів.

Підпунктом 14.1.176 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу визначено, що податковий вексель — це простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем до отримання, зокрема, з нафтопереробного підприємства пального або до ввезення пального на митну територію України і є забезпеченням виконання ним зобов’язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений ст. 229 Кодексу.

Яке пальне може використовуватись як сировина

Перелік підакцизного пального, яке використовується хімічною та нафтохімічною промисловістю як сировина для виробництва деяких видів продукції та оподатковується за нульовою ставкою акцизного податку, наведено у таблиці.

Напрями використання
підакцизного товару (продукції)

Назва та код підакцизного товару (продукції)
згідно з УКТ ЗЕД

Походження товару
(продукції)

Норми ст. 229
Податкового кодексу

Сировина для нафтохімічної промисловості (для виробництва етилену)

Легкі дистиляти (коди 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90);

важкі дистиляти (код 2710 19 31 30)

Вироблена на митній території України

Пункт 229.2

Сировина для нафтохімічної промисловості (для виробництва етилену)

 

Легкі дистиляти (коди 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90);

важкі дистиляти (коди 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30);

скраплений газ (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00);

бутан, ізобутан (код 2901 10 00 10)

Ввезена на митну територію України

Пункт 229.3

Сировина для хімічної промисловості

Нафтопродукти (коди 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90; 2710 12 15 10, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90; 2710 12 21 00; 2710 19 11 10, 2710 19 11 20, 2710 19 11 90; 2710 19 15 10, 2710 19 15 20, 2710 19 15 90, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00)

Вироблена на митній території України

Пункт 229.4

Сировина для хімічної промисловості

Нафтопродукти (коди 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90; 2710 12 15 10, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90; 2710 12 21 00; 2710 19 11 10, 2710 19 11 20, 2710 19 11 90; 2710 19 15 10, 2710 19 15 20, 2710 19 15 90, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00)

Ввезена на митну територію України

Пункт 229.5

Сировина для хімічної промисловості

 

Речовини, що використовуються як компоненти
моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90)

Вироблена на митній території України

Пункт 229.6

Сировина для хімічної промисловості

 

Речовини, що використовуються як компоненти моторних палив (коди 2707 10 90 00, 2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90)

Ввезена на митну територію України

Пункт 229.7

Погашення податкового векселя

Строк погашення податкового векселя, який видається до отримання або ввезення пального, не може перевищувати 90 календарних днів (для операцій з ввезення пального на митну територію України такий строк не може перевищувати 90 календарних днів з дати оформлення митної декларації).

Зауважимо, що на території підприємств, де виробляються продукти з використанням пального, на які встановлено нульову ставку акцизного податку, утворюється податковий пост, на якому здійснюють постійний безпосередній контроль постійні представники контролюючого органу за місцем його розташування.

Умовами погашення податкового векселя є:

 • дотримання строку його погашення — до 90 календарних днів;
 • документальне підтвердження цільового використання пального;

або

 • самостійна сплата акцизного податку, суму якого зазначено у векселі, виробником чи банком-авалістом, який є гарантом погашення виробником векселя у визначений строк.

Для погашення податкового векселя виробник-векселедавець:

 • подає на погодження представнику конт­ролюючого органу на податковому посту довідку про цільове використання пального як сировини для виробництва в нафтохімічній або хімічній промисловості;
 • подає до контролюючого органу (векселедержателя) довідку про цільове використання пального після її погодження представником контролюючого органу на податковому посту. Така довідка подається обов’язково до закінчення строку погашення векселя — не пізніше останнього дня строку, що зазначається у векселі.

Якщо останній день строку погашення податкового векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем такого строку вважається наступний робочий день.

Контролюючий орган на підставі поданої без порушення строку довідки про цільове використання пального або сплаченої виробником (банком-авалістом виробника) суми акцизного податку, зазначеної у векселі:

 • погашає вексель шляхом проставлення на його лицьовому боці відбитка штампа з написом «ПОГАШЕНО», що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя;
 • відображає погашення векселя у журналі обліку погашення податкових векселів.

Слід звернути увагу, що згідно з пп. 212.1.7 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу у разі порушення умов цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено нульову ставку акцизного податку, особа, на яку покладається виконання таких умов, є платником акцизного податку.

Тому у разі якщо векселедавцем вчасно не погашено податковий вексель усього зазначеного у ньому обсягу пального, такий векселедавець набуває статусу платника акцизного податку.

У довідці про цільове використання всього обсягу пального, отриманого за нульовою ставкою акцизного податку або ввезеного без сплати такого податку:

 • кількість пального, отриманого за нульовою ставкою акцизного податку або ввезеного без сплати цього податку, збігається з кількістю пального, використаного за цільовим призначенням (для легких та важких дистилятів, скрапленого газу та бутану, ізобутану, що використовуються як сировина для виробництва етилену: гр. 7 = гр. 8; для нафтопродуктів, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, що використовуються як сировина для виробництва в хімічній промисловості: гр. 6 = гр. 7);
 • сума акцизного податку, визначена у податковому векселі, яка підлягає погашенню, дорівнює сумі податку, нарахованій на обсяг пального, використаного як сировина у виробництві продукції (для легких та важких дистилятів, скрапленого газу та бутану, ізобутану, що використовуються як сировина для виробництва етилену: гр. 9 = гр. 10; для нафтопродуктів, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, що використовуються як сировина для виробництва в хімічній промисловості: гр. 8 = гр. 9).

Якщо векселедавець використав за цільовим призначенням та/або може довести цільове призначення не всього обсягу пального, на суму акцизного податку з якого було видано податковий вексель, а лише частини цього обсягу, такий векселедавець також є платником акцизного податку.

Заповнення декларації

Зауважимо, що суб’єкт господарювання, який не забезпечив цільове використання всього обсягу пільгового пального, зобов’я­заний у строк згідно зі ст. 223 Податкового кодексу подати декларацію акцизного податку із заповненням у ній відповідної графи (відповідних граф) залежно від виду продукції, для виробництва якої таке пальне використовується як сировина:

 • графи В7 «Обсяги нафтопродуктів, вироблених в Україні або ввезених в Україну за нульовою ставкою або без сплати акцизного податку як сировина для виробництва етилену, у разі порушення умов їх цільового використання (підпункт 229.2.16 пункту 229.2, під­пункт 229.3.18 пункту 229.3 статті 229 розділу VI Кодексу)»;
 • графи В9 «Обсяги нафтопродуктів, що використовуються як сировина для хімічної промисловості, вироблених або ввезених в Україну за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку, у разі нецільового їх використання (підпункт 229.4.16 пункту 229.4, підпункт 229.5.18 пункту 229.5 статті 229 розділу VI Кодексу)»;
 • графи В10 «Обсяги речовин, що отримані як компоненти моторних палив, які використовуються як сировина для хімічної промисловості, вироблених або ввезених в Україну за нульовою ставкою акцизного податку або без сплати акцизного податку, у разі нецільового їх використання (підпункт  229.6.14 пункту 229.6, підпункт 229.7.16 пункту 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу)».

Відповідальність

Нормами Податкового кодексу передбачено справляння штрафу за нецільове використання пального, отриманого за нульовою ставкою акцизного податку та ввезеного на митну територію України без сплати такого податку.


Сума штрафу обчислюється на обсяги пального, використаного за нецільовим призначенням, за збільшеною в 1,5 раза ставкою акцизного податку

Опротестування векселя

У разі якщо суб’єктом господарювання — векселедавцем до закінчення строку погашення податкового векселя не подано векселедержателю погоджену представником контролюючого органу на податковому посту довідку про цільове використання пального як сировини у нафтохімічній або хімічній промисловості, контролю­ючий орган (векселедержатель):

 • здійснює протест у нотаріуса податкового векселя у неплатежі на всю суму акцизного податку, зазначену у векселі;
 • звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту.

Банк-аваліст зобов’язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену у податковому векселі.

Після цього векселедержатель здійснює погашення податкового векселя шляхом проставлення на лицьовому боці векселя відбитка штампа з написом «ПОГАШЕНО», що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя.

У разі якщо векселедавцем забезпечено цільове використання не всього обсягу пального, отриманого за нульовою ставкою акцизного податку (ввезеного без сплати такого податку), а його частини, такий суб’єкт може добровільно до закінчення строку погашення податкового векселя самостійно сплатити до бюджету суму акцизного податку, нарахованого на обсяг пального, використання якого за цільовим призначенням він не може підтвердити. Після цього такий суб’єкт до закінчення строку погашення векселя має подати на погодження представнику контролю­ючого органу на податковому посту довідку про цільове використання пального, в якій зазначено суму акцизного податку:

 • визначену у податковому векселі, що підлягає погашенню;
 • нараховану на обсяг пального, використаного за цільовим призначенням;
 • сплачену коштами у разі нецільового використання пального.

Слід зауважити, що у разі відповідності суми акцизного податку, на який видано податковий вексель, арифметичній сумі податку, нарахованого на обсяг пального, використаного за цільовим призначенням, і податку, сплаченого коштами у разі нецільового використання, представник контро­люючого органу на податковому посту погоджує довідку.

Після цього векселедавець має подати векселедержателю погоджену довідку про цільове використання пального.

На підставі отриманої від векселедавця погодженої представником контролюючого органу на податковому посту довідки векселедержатель здійснює погашення податкового векселя.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42