Митна справа

Переміщення готівки і банківських металів

10.04.2018 / 14:55

У цій статті йдеться про застосування окремих положень Інструкції № 148, зокрема чи мають право громадяни-резиденти переміщувати через митний кордон України готівку та/або банківські метали у разі, якщо документи, передбачені Інструкцією № 148 як підстави для їх переміщення через митний кордон України (довідки банку, документи про здійснення валютно-обмінної операції, митна декларація, індивідуальна ліцензія на вивезення за межі України банківських металів тощо), оформлені на іншого громадянина, але є нотаріально завірене доручення цього громадянина. Крім того, з’ясуємо, в яких випадках і в якому порядку громадянами (резидентами, нерезидентами) може бути використано для переміщення готівки (банківських металів) належним чином оформлену митну декларацію про вивезення (ввезення) зазначеної у ній готівки і банківських металів.

Відповідно до частини третьої ст. 197 Митного кодексу обмеження щодо ввезення на митну територію України та вивезення за її межі валютних цінностей, а також порядок переміщення їх через митний кордон України, у тому числі особливості декларування валютних цінностей (зокрема, визначення граничних сум валютних цінностей, які підлягають письмовому або усному декларуванню), можуть встановлюватись Нацбанком України.

Враховуючи вимоги Митного кодексу, ДФС звернулась до Нацбанку України з проханням надати роз’яснення із вищезазначених питань, на що листом № 40-0005/82060 повідомлено, зокрема, що з метою врегулювання зазначених питань підготовлено проект постанови Правління Нацбанку України «Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України», яким передбачено скасування вимоги щодо забезпечення наявності підтвердних документів на ввезення фізичними особами — резидентами готівки в Україну та уточняється, що вивезення готівки за межі України в сумі, яка в еквіваленті перевищує 10 000 євро, здійснюється на підставі документів, що підтверджують зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

На сьогодні зазначені зміни вже прийнято постановою № 127, главою 2 Інструкції № 148 встановлено такі умови переміщення готівки через митний кордон України:

 • фізична особа (резидент, нерезидент) має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу;
 • фізична особа — резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі. Вивезення за межі України фізичними особами — резидентами готівки в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, здійснюється за наявності документів, що підтверджують зняття ними готівки з власних рахунків у банках, і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро. Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами — резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках;
 • фізична особа — нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі;
 • фізична особа — нерезидент має право вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, якщо сума готівки, що вивозиться, не перевищує суми готівки, письмово задекларованої цією особою митному органу при ввезенні в Україну. Вивезення готівки у такому випадку здійснюється за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Фізична особа

Сума

Ввезення
в Україну

Вивезення
з України

Резидент,
нерезидент

Не перевищує в еквіваленті 10 000 євро

Без письмового декларування

Без письмового декларування

Резидент

Перевищує в еквіваленті 10 000 євро

Письмове декларування в повному обсязі

Письмове декларування в повному обсязі та за наявності документів про зняття готівки, квитанцій про обмінні операції на суму, що перевищує 10 000 євро

Нерезидент

Перевищує в еквіваленті 10 000 євро

Письмове декларування в повному обсязі

Письмове декларування в повному обсязі а також за умови що сума готівки не перевищує задекларовану при ввезенні суму

При порівнянні діючої та попередньої редакцій Інструкції № 148 слід звернути увагу на такі новації Нацбанку України при переміщенні готівки в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро:

 • скасовано вимогу про надання фізичними особами — резидентами підтвердних документів на ввезення готівки в Україну;
 • залишено вимогу про надання фізичними особами — резидентами підтвердних документів на вивезення готівки із України;
 • залишено вимогу щодо обов’язкового письмового декларування готівки митному органу в повному обсязі як при ввезенні її в Україну, так і при вивезенні із України.

Умови переміщення через митний кордон України банківських металів встановлено главою 4 Інструкції № 148, до якої у грудні 2017 р. також було внесено зміни постановою № 142 щодо спрощення порядку переміщення банківських металів громадянами, а саме:

 • при вивезенні за межі України на банківських металів вагою, що перевищує 500 г, скасовано вимогу про необхідність надання індивідуальної ліцензії та встановлено вимогу про надання документів, які підтверджують придбання особою банківських металів в уповноважених банках та/або Нацбанку України;
 • залишено вимогу про обов’язкове письмове декларування банківських металів митному органу в повному обсязі в усіх випадках переміщення банківських металів.

Таким чином, на сьогодні встановлено такий порядок переміщення громадянами (резиденти, нерезиденти) банківських металів:

 • фізична особа має право ввозити в Україну і вивозити за межі України банківські метали вагою, що не перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі;
 • фізична особа має право вивозити за межі України банківські метали вагою, що перевищує 500 г, у вигляді зливків і монет за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та на підставі документів, що підтверджують придбання цією особою банківських металів в уповноважених банках та/або Національному банку.
Довідково
Відповідно до абзацу першого п. 8 Положення № 450 під час переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України громадянами митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється у разі, коли такі товари згідно з Митним кодексом та цим Положенням декларуються з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також для декларування товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що ввозяться на митну територію України і підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства.

Питання використання громадянами для переміщення готівки або банківських металів митної декларації пов’язано з нормами п. 6 глави 1 Інструкції № 148, згідно з яким митна декларація є підставою для вивезення (увезення) зазначеної у ній готівки і банківських металів і здійснення операцій за дорученням резидента або нерезидента протягом одного року з часу оформлення декларації.

Водночас в інших главах цієї Інструкції відсутні положення про те, в яких випадках і в якому порядку може бути використано належним чином оформлену митну декларацію.

Роз’яснення з цього питання також надано листом № 40-0005/82060, в якому повідомлено таке.

Оформлена митними органами митна декларація може бути використана фізичними особами під час переміщення через митний кордон:

 • для вивезення/ввезення за межі України/в Україну фізичними особами —резидентами готівки, що була ввезена/вивезена в Україну/за межі України на підставі документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах);
 • для фізичних осіб — нерезидентів тільки у разі вивезення за межі України готівки, що була ввезена в Україну і письмово задекларована митним органам.

При цьому відповідно до п. 6 глави 1 Інструкції № 148 митна декларація є підставою для вивезення (увезення) зазначеної у ній готівки і банківських металів і здійснення операцій за дорученням резидента або нерезидента протягом одного року з часу її оформлення.

Слід нагадати, що саме слід розуміти під поняттям митна декларація, яке використовується в Інструкції № 148.

Абзацом другим п. 8 Положення № 450 встановлено, що для письмового декларування громадянами особистих речей, інших товарів для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності (крім передбачених в абзаці першому цього пункту), використовується митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності.

Відповідно до частини шостої ст. 257 Митного кодексу форму митної декларації затверджено постановою № 431.

Водночас звертаємо увагу на те, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Постанова № 127 — постанова Правління Нацбанку України від 12.12.2017 р. № 127 «Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України». Постанова № 142 — постанова Правління Нацбанку України від 26.12.2017 р. № 142 «Про внесення змін до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України». Постанова № 431 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 431 «Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності». Положення № 450 — Положення про митні декларації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450. Інструкція № 148 — Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 27.05.2008 р. № 148. Лист № 40-0005/82060 — лист Нацбанку України від 06.12.2017 р. № 40-0005/82060 «Щодо застосування окремих положень Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України»

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42