Бухоблік

Повернення товару

16.04.2018 / 15:28
Повернення товару

Досить часто торговельні підприємства стикаються з бажанням покупця повернути товар з різних причин. Про облікові нюанси такого повернення йтиметься в цій статті.

Причини повернення

Відповідно до ст. 673 Цивільного кодексу продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, а у разі відсутності таких умов у договорі купівлі-продажу зобов’язаний передати товар, придатний для мети, з якою товар такого роду використовуватиметься.

У свою чергу ст. 678 цього Кодексу покупцеві у разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з’явилися знову після їх усунення) надано право вимагати від продавця, зокрема, повернення сплаченої за товар грошової суми. Порядок повернення товарів регулюється Законом № 1023.

Причини повернення придбаного товару можуть бути такими:

 • невиконання умов договору;
 • невідповідна якість товарів;
 • закінчення строку придатності тощо.

Водночас інколи виникають ситуації, коли покупець намагається з певних причин повернути товари належної якості. Тут слід зазначити, що додатком № 3 до постанови № 172 визначено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну чи поверненню. До таких віднесено продовольчі товари, лікарські препарати, предмети санітарної гігієни та низку непродовольчих товарів.

Документальне оформлення

В оптовій торгівлі, як правило, відвантаження товару відбувається на підставі договору купівлі-продажу. При цьому якщо порушено умови такого договору за асортиментом, комплектністю, кількістю, якістю товару, покупець зобов’язаний повідомити про це продавця.

З метою забезпечення приймання продавцем повернутого товару покупець має право надіслати продавцю письмову вимогу (ст. 680 Цивільного кодексу). Така вимога може бути у вигляді:

 • звичайного листа;
 • претензії, складеної в довільній формі;
 • претензії, складеної згідно з вимогами ст. 222 Господарського кодексу;
 • акта про брак;
 • інших документів, передбачених договором купівлі-продажу чи іншим нормативним документом.

При цьому повернення товару від покупця — юридичної особи доцільно оформлювати накладною типової форми № М-11, зат­вердженою наказом № 193.

Повернення товару в роздрібній торгівлі має низку особливостей, пов’язаних насамперед із проведенням операції з повернення коштів через РРО кінцевому споживачу. При поверненні товару в роздрібній торгівлі покупець має надати торговому підприємству документ, що підтверджує придбання цього товару (наприклад, фіскальний чек за формою ФКЧ-1).

При видачі покупцеві коштів за повернутий товар продавець видає фіскальний касовий чек за формою ФКЧ-2.

Вимоги щодо змісту розрахункового документа, яким оформлюється видача коштів при поверненні товару, визначено наказом № 13.

Пунктом 8 наказу № 547 передбачено, що у разі коли сума коштів, виданих при поверненні товару, перевищує 100 грн, матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті зазначаються дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар, відомості про товар, сума виданих коштів, номер, дата і час видачі розрахункового документа, який підт­верджує купівлю товару.


Якщо оплата за товар здійснювалась у безготівковій формі, то повернення коштів відбувається також у безготівковій формі через установу банку. Саме тому у разі розрахунків за товар банківською платіжною карткою готівкові кошти за повернутий товар покупцю не повертаються, а перераховуються на його картковий рахунок у банку

Щодо документа, на підставі якого повернутий товар оприбутковується в роздрібному підприємстві, то тут кожний має змогу самостійно визначити перелік таких первинних документів. Для цього є типові форми первинних документів обліку запасів, затверджені наказом № 193 (накладна М-11, прибутковий ордер № 4), які можуть заповнюватися на основі акта про повернення товару.

Бухгалтерський облік

У бухобліку повернення товару відображається з урахуванням Методрекомендацій № 2. Продаж товару призводить до виникнення доходу, для обліку якого Інструкцією № 291 призначено субрахунок 702 «Дохід від реалізації товарів». За Кт субрахунку 702 торговельні підприємства відображають отримання доходу, за Дт — суму непрямих податків (ПДВ, акцизний збір) та списання у порядку закриття на субрахунок 791 «Результат операційної діяльності».

Витрати торговельних підприємств згідно з ПБО 16 відображаються на рахунках 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності». З Кт субрахунків 92, 93, 94 витрати списуються на субрахунок 791 «Результат операційної діяльності».

Фактична собівартість реалізованих товарів списується з Кт рахунку 28 «Товари» (оптова торгівля — субрахунок 281 «Товари на складі», роздрібна торгівля — субрахунок 282 «Товари в торгівлі») в Дт субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів». За наслідками звітного періоду субрахунок 902 у складі рахунку 90 «Собівартість» закривається записом: Дт 791 Кт 902.

В бухобліку операції з повернення товару впливають на фінансовий результат операційної діяльності продавця. А тому у разі повернення раніше поставленого товару продавець одночасно:

 • зменшує дохід від реалізації товару за звітний період;
 • сторнує податкове зобов’язання з ПДВ, нараховане під час постачання товару в частині повернення;
 • оприбутковує методом сторно повернутий від покупця товар.

Якщо операції відбуваються у звітному періоді, то зменшення доходу відображається в обліку таким записом: Дт субрахунку 704 «Вирахування з доходу» Кт рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». Одночасно сторнуються податкові зобов’язання з ПДВ кореспонденцією: Дт субрахунку 704 Кт рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». І нарешті оприбутковується повернутий товар методом сторно: Дт субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів» Кт рахунку 28 «Товари» (повернення в оптовій торгівлі — суб­рахунку 281 «Товари на складі», у роздрібній торгівлі — субрахунку 282 «Товари в торгівлі»).

При поверненні товару у роздрібній торгівлі робляться додаткові записи, пов’язані, зокрема, з відновленням торгової націнки на повернутий товар. Для цього продавець сторнує раніше відображені записи під час списання націнки у зв’язку з продажем товару: Дт 285 «Торгова націнка» Кт 282.

Податок на прибуток

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат, визначений за правилами бухобліку та скоригований на різниці, визначені Податковим кодексом. Окремих різниць для коригування при поверненні товарів Кодексом не передбачено. А тому податкові наслідки за такою операцією повністю залежать від показників бухобліку.

Розглянемо зазначене на прикладах.

Приклад 1

ПП «Оптовик» (платник ПДВ) 24.02.2017 р. отримало на поточний рахунок попередню оплату за договором купівлі-продажу за товар від покупця у розмірі 12 000 грн (у тому числі ПДВ — 2 000 грн). 27.02.2017 р. ПП «Оптовик» відвантажило товар покупцю. Собівартість реалізованого товару становить 4 500 грн, транспортно-заготівельні витрати становлять 500 грн. 14.04.2017 р. покупець повернув частину товару за продажною вартістю 1 200 грн (у тому числі ПДВ — 200 грн). Собівартість повернутих товарів становить 500 грн.

Бухоблік операцій з повернення товару в оптовій торгівлі наведено у табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Отримано попередню оплату за товар

311

681

12 000

2

Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ

643

641/пдв

2 000

3

Відвантажено товар покупцю

361

702

12 000

4

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань із ПДВ

702

643

2 000

5

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

4 500

6

Списано транспортно-заготівельні витрати

902

289

500

7

Проведено залік заборгованостей

681

361

12 000

8

Сформовано фінансовий результат:

списано дохід від реалізації товару

702

791

10 000

списано собівартість реалізованого товару

791

902

5 000

9

Повернено частину товару покупцем за продажною вартістю

704

361

1 200

10

Відкориговано суму ПДВ-зобов’язань за повернутим товаром (способом сторно)

704

641/пдв

–200

11

Оприбутковано повернуті товари (способом сторно)

902

281

–500

12

Списано на фінансовий результат:

суму вирахування з доходу

791

704

1 000

собівартість реалізованих та повернутих товарів

791

902

–500

13

Повернено кошти покупцю за повернутий товар

361

311

1 200

Приклад 2

02.02.2017 р. покупець повернув ТОВ «Роздрібна точка» (платник ПДВ) товар на суму 1 200 грн (у тому числі ПДВ — 200 грн). Собівартість повернутого товару становить 500 грн. Одразу після повернення товару ТОВ «Роздрібна точка» видало з каси за повернутий товар готівку покупцю.

Бухоблік операцій з повернення товару в роздрубній торгівлі наведено у табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

1

Повернено товар покупцем за продажною вартістю

704

361

1 200

2

Відкориговано суму ПДВ-зобов’язань за повернутим товаром (способом сторно)

704

641/пдв

–200

3

Оприбутковано повернуті товари (способом сторно)

902

282

–500

4

Видано покупцю готівку за повернутий товар

361

303

1 200

5

Відновлено торгову націнку (1 000 – 500)

285

282

–500

6

Списано на фінансовий результат:

суму вирахування з доходу

791

704

1 000

собівартість реалізованих та повернутих товарів

791

902

–500

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон № 1023 — Закон України від 12.05.91 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів». Постанова № 172 — постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.94 р. № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів». Наказ № 13 — наказ Мінфіну України від 21.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №  ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)». Наказ № 193 — наказ Мінстату України від 21.06.96 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів». Наказ № 547 — наказ Мінфіну України від 14.06.2016 р. № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій». ПБО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318. Інструкція № 291  — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291. Методрекомендації № 2 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42