Митна справа

Контроль за товарами військового призначення

16.04.2018 / 16:23

Особливість здійснення експортного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, на відміну від інших експортно-імпортних операцій з товарами, полягає в забезпеченні національної безпеки, нерозповсюдженні зброї масового знищення та засобів їх доставки, обмеженні міжнародних передач звичайних озброєнь та протидії можливим проявам тероризму. Слід зазначити, що державний експортний контроль здійснюється також і при експорті, імпорті, тимчасовому ввезенні, тимчасовому вивезенні та транзиті зазначених товарів. У цій статті розглянемо, як здійснюються митний контроль та митне оформлення під час переміщення таких товарів.

Міжнародними організаціями, які формують керівні принципи конт­ролю за міжнародними передачами товарів військового призначення (звичайне озброєння) та пов’язаних з ними товарів подвійного використання, а також за нерозповсюдженням товарів, які можуть бути використані для створення зброї масового знищення (ядерної, хімічної, біологічної), та ракетних засобів доставки зброї, є такі міжнародні організації, як: міжнародні режими контролю Вассенаарська домовленість (ВД), Група ядерних постачальників (ГЯП), Режим контролю ракетних технологій (РКРТ) та Австралійська група (АГ).

Здійснення належного контролю за міжнародним переміщенням товарів військового призначення та подвійного використання пов’язано з необхідністю дотримання Україною як повноправним членом міжнародних режимів експортного контролю прийнятих на себе міжнародних зобов’язань у цій сфері.

 

Статтею 6 Закону № 549 установлено повноваження органів державної влади у сфері державного експортного контролю. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені згідно із законодавством здійснювати заходи у сфері державного експортного контролю, забезпечують реалізацію державної політики у цій сфері.

Згідно з Положенням № 159 Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра економічного розвитку і торгівлі та який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.

ДФС, здійснюючи, зокрема, державну митну справу, разом із Держекспортконтролем входять до державної системи державного експортного контролю України.

Відповідно до пп. 71 п. 2 ст. 544 Митного кодексу до основних завдань органів доходів і зборів при здійсненні державної митної справи, зокрема, належить здійснення державного експортного контролю в межах повноважень, покладених на органи доходів і зборів відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Митне оформлення та митний контроль товарів здійснюються в порядку, передбаченому Митним кодексом (ст. 21 Закону № 549).

Статтею 197 Митного кодексу визначено, що у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. В такому разі пропуск цих товарів через митний кордон та їх митне оформлення здійснюються митницями ДФС на підставі отриманих дозвільних документів, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій. Перелік таких товарів та порядок видачі відповідних дозволів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Довідково
Міжнародні режими експортного контролю, членом яких є Україна:
Вассенаарська домовленість — з 1996 р.
Режим контролю за ракетними технологіями — 1998 р.
Група ядерних постачальників — 1996 р.
Австралійська група — 2005 р.
Комітет Зангера — 1996 р.

Які товари підлягають експортному контролю

Порядки здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та товарів подвійного використання, а також списки таких товарів затверджено постановами № 1807 та № 86.

Відповідно до ст. 252 Митного кодексу військова техніка, укомплектована повністю військовою командою (бойові та військово-транспортні повітряні судна, військові кораб­лі та судна забезпечення Військово-Морських Сил тощо), яка перетинає митний кордон України, підлягає митному оформленню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення військової техніки іноземних держав здійснюється органом доходів і зборів за участю представників Міноборони України, а в разі якщо заходи, в рамках яких переміщуються такі товари, належать до повноважень іншого центрального органу виконавчої влади, — представників цього центрального органу виконавчої влади.

Митне оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, здійснюється відповідно до порядку, затвердженого постановою № 63. Перелік пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів, затверджено постановою № 1057.

Відповідно до вимог вищезазначених порядків міжнародна передача товарів може здійснюватися суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб’єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Довідково
Відповідно до визначень термінів, наведених у ст. 1 Закону № 549:
дозвіл — це документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, який надає право на експорт чи імпорт товарів;
висновок — документ, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, який надає право на тимчасове ввезення або вивезення товарів чи їх транзит, проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення або про експорт товарів подвійного використання та інших товарів до держав, щодо яких установлено часткове ембарго на поставки таких товарів.

Що вважається товарами військового призначення

Відповідно до визначення, наведеного у ст. 1 Закону № 549, товари військового призначення в сукупності чи окремо — це вироби військового призначення:  озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів.
 

Військові товари, допущені до цивільного використання

Пунктом 8 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою № 1807, передбачено, що міжнародні передачі товарів, які згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади допущені для цивільного використання, здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання.

Товари подвійного використання

Товарами подвійного використання згідно зі ст. 1 Закону № 579 вважаються окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового використання, а також послуги (технічна допомога), пов’язані з ними, які крім цивільного призначення можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

До товарів подвійного використання належать:

 • товари, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки;
 • товари, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї;
 • товари, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї;
 • товари, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї;
 • товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.

Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання затверджено постановою № 86 (далі — Порядок № 86).

Передача товарів без дозволів та висновків

Відповідно до п. 22 Порядку № 86 здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, імпорт та тимчасове ввезення товарів (крім товарів, позначених зірочкою у списку товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, зазначених у розділі A частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, а також товарів, тимчасове ввезення яких здійснюється з метою надання іноземному суб’єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо) здійснюються без дозволу чи висновку Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством.

Згідно з п. 29 Порядку № 86, транзит товарів територією України (крім товарів категорії I, зазначених у списку товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, розділу A частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, розділу 1 частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї) здійснюється без висновку Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством. 

Запровадження Єдиного списку товарів подвійного використання

Слід зазначити, що з 19.04.2018 р. набирає чинності постанова № 1, якою Порядок № 86 доповниться Єдиним списком товарів подвійного використання, а списки, наведені у додатках 1 — 5 до Порядку, виключаться. До цього часу списки товарів подвійного використання, наведені у додатках 1 — 5 до Порядку № 86, залишаються чинними.

Водночас Держекспортконтролем у березні 2018 р. вже підготовлено зміни до постанови № 1, а саме: викладено в новій редакції Порядок № 86 та запроваджено Кореляційну таблицю товарних позицій Єдиного списку товарів подвійного використання та кодів УКТ ЗЕД. Зазначені зміни у ДФС вже опрацьовано та підготовлено відповідні зауваження.

Методи експортного контролю

Відповідно до ст. 5 Закону № 549 методами здійснення державного експортного контролю є:

 • ідентифікація товарів, що передбачає встановлення відповідності конкретних товарів, які є об’єктами міжнародних передач, найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю;
 • надання дозволів чи висновків на здійснення міжнародних передач товарів або проведення переговорів щодо здійснення таких передач;
 • здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відповідно до законодавства;
 • застосування санкцій до суб’єктів господарювання, які порушили порядок здійснення таких передач, установлений цим Законом та іншими актами законодавства у сфері експортного контролю.

Ідентифікація товарів

Статтею 12 Закону № 549 установлено, що попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних заходів, пов’язаних з отриманням дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, є обов’язком суб’єкта господарювання.

Для вирішення питання про можливість надання відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, можливість проведення реєстрації суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів або надання таким суб’єктам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, проводиться експертиза у сфері державного експортного контролю.

За підсумками експертизи Держекспортконтроль ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо та видає зазначеним суб’єктам посвідчення про їх реєстрацію як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз’ясненнями про особливості здійснення таких передач.

Відповідно до п. 7 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою № 767, експертиза у сфері державного експортного контролю може бути державною і недержавною.

Державну експертизу проводять:

 • Держекспортконтроль;
 • інші центральні органи виконавчої влади та інші державні органи в межах своєї компетенції (за мотивованим запитом замовника експертизи або Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю).

Висновок державної експертизи є обов’язковим для розгляду Держекспортконтролем та іншими органами виконавчої влади для прийняття відповідних рішень.

Недержавна експертиза щодо ідентифікації товарів подвійного використання проводиться юридичними особами, які мають на це відповідні повноваження, з ініціативи замовника експертизи, зацікавленого в одержанні експертних висновків. Висновок недержавної експертизи має рекомендаційний характер і може братися до уваги органами виконавчої влади поряд з висновками державної експертизи для прийняття відповідних рішень.

Послідовність дій інспекторів митниць ДФС при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів подвійного використання наведено на схемі.

При переміщенні товарів заявник або уповноважена ним особа на декларування товарів надає митному органу оформлення разом з іншими документами, необхідними для митного оформлення, митну декларацію, у якій зазначаються реквізити дозвільного документа Держекспортконтролю, та на вимогу митного органу, що здійснює митне оформлення, відповідно до ст. 264 Митного кодексу — оригінал дозвільного документа Держекспортконтролю.

Порядок використання в митних органах дозволів та висновків Держекспортконтролю та їх електронних копій затверджено наказом № 649.

Для наочності деякі аспекти використання у митницях ДФС дозволів та висновків Держекспортконтролю під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів військового призначення та товарів подвійного використання наведемо у таблиці.

Вивезення за межі митної території України

Ввезення на митну територію України

При вивезенні за межі митної території товарів до митниці оформлення подається оригінал дозвільного документа Держекспортконтролю. На зворотному боці оригіналу зазначається дата митного оформлення, номер МД, найменування та кількість товарів, зазначених у графі 31 МД.

Копія дозвільного документа Держекспортконтролю з відмітками посадової особи митниці оформлення повертається заявникові. Оригінал дозвільного документа зберігається в митниці оформлення.

У пункті пропуску через митний кордон України заявник або уповноважена ним особа надає митному органу відповідний аркуш оформленої МД, а також копію дозвільного документа Держекспортконтролю із записами митниці оформлення

При ввезенні на митну територію України заявник у пункті пропуску на момент переміщення товарів через митний кордон України повинен подати митному органу копію дозвільного документа Держекспортконтролю.

Посадовою особою митного органу в пункті пропуску, на зворотному боці копії дозвільного документа Держекспортконтролю зазначаються дата пропуску, найменування та кількість фактично пропущених через митний кордон України товарів.

При митному оформленні товарів заявник або уповноважена ним особа подає митному органу оформлення оригінал дозвільного документа Держекспортконтролю, МД та інші документи. На зворотному боці оригіналу дозвільного документа Держекспортконтролю зазначаються дата митного оформлення, номер МД, найменування та кількість товарів, зазначених у графі 31 МД.

Відомості щодо здійснення митного контролю товарів, що підлягають державному експортному контролю, відображаються у графах митної декларації відповідно до Порядку № 651. Так, у підрозділі 5 графи 33 митної декларації проставляється:

0

якщо товар не підлягає експортному контролю

1

якщо товар внесено до списків товарів військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, та ввезення такого товару на митну територію України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю

2

якщо товар внесено до списків товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, але відповідно до законодавства дозвіл або висновок Держекспортконтролю при ввезенні такого товару на митну територію України не потрібен

3

якщо товар внесено до списків товарів військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному конт­ролю, але відповідно до ст. 10 Закону № 549 вивезення такого товару за межі митної території України потребує дозволу або висновку Держекспортконтролю

У графі 44 митної декларації відповідно до Класифікатора документів, затвердженого наказом № 1011, декларантом зазначається код:

5010 — якщо міжнародні передачі товарів здійснюються за наявності дозволу Держекспортконтролю;

5012 — якщо міжнародні передачі товарів здійснюються за наявності висновку Держекспортконтролю.

Відповідальність за порушення експортного контролю

Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, передбачено ст. 333 Кримінального кодексу.

За порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, передбачено штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Те саме діяння, вчинене повторно або організованою групою, карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Таким чином, необхідно зазначити, що здійснення належного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання є необхідністю для дотримання Україною, яка є повноправним членом міжнародних режимів експортного контролю, прийнятих на себе міжнародних зобов’язань у цій сфері.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Кримінальний кодекс — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III
Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI
Закон № 549 — Закон України від 20.02.2003 р. № 549-IV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»
Постанова № 1 — постанова Кабінету Міністрів України вiд 11.01.2018 р. № 1 «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання»
Постанова № 63 — постанова Кабінету Міністрів України від18.01.2003 р. № 63 «Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України»
Постанова № 86 — постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 р. № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання»
Постанова № 767 — постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 767 «Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю»
Постанова № 1057 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 р. № 1057 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів»
Постанова № 1807 — постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.11.2003 р. № 1807 «Про затвердження Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення»
Наказ № 649 — наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 649 «Про затвердження порядку використання в митних органах дозволів та висновків Державної служби експортного контролю та їх електронних копій»
Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процессі оформлення митних декларацій»
Положення № 159 — Положення про Державну службу експортного контролю України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 159
Порядок № 651 — Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 651

«Гарячі лінії»

Дата: 6 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42