Соціальне страхування

Перерахунок пенсій військовослужбовцям

16.04.2018 / 16:43

На виконання постанови № 103 органами Пенсійного фонду здійснюється перерахунок пенсій військовослужбовцям. З'ясуємо, які саме пенсії підлягають перерахунку, в яких розмірах вони виплачуються та який порядок перерахунку колишнім працівникам міліції.

Пунктом 1 постанови № 103 передбачено, що перерахунку підлягають пенсії, призначені відповідно до Закону № 2262 до 01.03.2018 р. (крім пенсій, призначених згідно з цим Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), із урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа обіймала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 01.03.2018 р. відповідно до постанови  № 704.

Перерахунок пенсій здійснюється на підставі довідок про складові оновленого грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, виданих відповідними міністерствами та відомствами.

Органи Пенсійного фонду проводять перерахунок пенсій після надходження від уповноважених органів міністерств та відомств довідок про оновлене грошове забезпечення.

У разі коли внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого постановою № 103, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію згідно із Законом № 2262, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Розмір перерахованих виплат

Виплату перерахованих відповідно до п. 1 постанови № 103 підвищених пенсій (з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом)) проводитимуть із 01.01.2018 р. у таких розмірах:

  • з 01.01.2018 р. — 50 %;
  • з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. — 75 %;
  • з 01.01.2020 р. — 100 % суми підвищення пенсії, визначеного станом на 01.03.2018 р.

Приклад 1

Чоловік отримує пенсію за вислугу років. Розмір пенсії, обчислений із грошового забезпечення, визначеного станом на 01.01.2008 р., становив 2 796,90 грн (у тому числі надбавки, підвищення та доплати, на які пенсіонер мав право).

Розмір грошового забезпечення, визначеного на підставі довідки, виданої уповноваженим органом Міноборони України, з урахуванням трьох складових грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим званням, відсоткова надбавка за вислугу років) станом на 01.03.2018 р. становив 11 625,00 грн. Розмір пенсії з 01.01.2018 р. — 8 137,50 грн. Різниця становить 5 340,60 грн (8 137,50 – 2 796,90).

Визначаємо різницю між місячним розміром підвищеної пенсії, розрахованої відповідно до п. 2 постанови № 103, та місячним розміром пенсії, яку особа отримувала до 1 березня поточного року. Виплата перерахованого розміру пенсії здійснюється поетапно, а саме:

з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. — 2 670,30 грн (5 340,60 × 50 %);

з 01.01.2019 р. по 31.12. 2019 р. — 4 005,45 грн (5 340,60 × 75 %);

з 01.01.2020 р. — 5 340,60 грн. Повний розмір пенсії з 01.01.2020 р. становитиме 8 137,50 грн.

Тобто починаючи з 01.01.2018 р. чоловік отримуватиме пенсію в розмірі 5 467,20 грн (2 796,90 + 2 670,30).

Приклад 2

Чоловік отримує пенсію як особа з інвалідністю першої групи. Розмір пенсії, обчислений із грошового забезпечення, визначеного станом на 01.01.2008 р., становив 2 795,85 грн, у тому числі надбавки, підвищення та доплати, на які пенсіонер мав право.

Розмір грошового забезпечення, визначеного на підставі довідки, виданої уповноваженим органом Міноборони України, із урахуванням трьох складових грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим званням, відсоткова надбавка за вислугу років) станом на 01.03.2018 р. становив 8 279,50 грн. Розмір пенсії з 01.01.2018 р. з урахуванням надбавок та підвищень — 5 845,65 грн.

Різниця становить 3 049,80 грн (5 845,65 – 2 795,85).

Визначаємо різницю між місячним розміром підвищеної пенсії, розрахованої відповідно до п. 2 постанови № 103, та місячним розміром отриманої особою пенсії:

з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. — 1 524,90 грн (3 049,80 × 50 %);

з 01.01.2019 р. по 31.12. 2019 р. — 2 287,35 грн (3 049,80 × 75 %);

з 01.01.2020 р. — 3 049,80 грн. Розмір пенсії до виплати з 01.01.2020 р. становитиме 5 845,65 грн.

Тобто починаючи з 01.01.2018 р. чоловік отримуватиме пенсію в розмірі 4 320,75 грн (2 795,85 + 1 524,90).

Довідково
Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 13 Закону № 2262, не повинен перевищувати 70 % відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до І категорії, — 100 %, до ІІ категорії — 95 %.

Перерахування колишнім працівникам міліції

Для колишніх працівників міліції перерахунок пенсій здійснюється із урахуванням грошового забезпечення поліцейського за січень 2016 р., визначеного відповідно до постанови № 988.

Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р. обчислюється станом на 01.01.2018 р. та виплачується після виділення коштів на їх фінансування з держбюджету в такому порядку:

з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. — щомісяця окремою сумою у розмірі 50 % різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р.;

з 01.01.2020 р. — щомісяця окремою сумою у розмірі 100 % різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р. та до забезпечення повної виплати розрахованої суми.

Приклад 3

Чоловік отримує пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону № 2262. Розмір пенсії, визначений із грошового забезпечення на дату її призначення, становив 1 011,47 грн.

Враховуючи те, що розмір пенсії, визначений із грошового забезпечення, є нижчим за мінімальний, пенсія нараховувалася в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — 1 074,00 грн.

У період з 01.01.2016 р. по 30.04.2016 р. розмір пенсії, встановленої в мінімальному розмірі, становив 1 074,00 грн, з 01.05.2016 р. по 30.11.2016 р. — 1 130,00 грн, з 01.12.2016 р. по 30.04.2017 р. — 1 247,00 грн, з 01.05.2017 р. по 30.09.2017 р. — 1 312,00 грн, з 01.10.2017 р. по 31.12.2017 р. — 1 452,00 грн.

Розмір грошового забезпечення, визначеного за січень 2016 р., становив 6 075,00 грн, розмір пенсії із зазначеної дати — 3 037,50 грн.

Різниця між місячним розміром отримуваної особою пенсії, визначена з урахуванням зміни мінімального розміру пенсії та перерахованим розміром пенсії за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р., становить 43 543,00 грн.

Виплата різниці перерахованого розміру пенсії:

у 2018 р. — пенсія виплачується в розмірі 3 037,50 грн;

у 2019 р. — пенсія виплачується в розмірі 3 037,50 грн та різниця за 2016 — 2017 рр. — в розмірі 50 % в сумі 907,15 грн ((43 543,00 : 24 місяці) × 50 %);

у 2020 р. — пенсія виплачується у розмірі 3 037,50 грн та різниця за 2016 — 2017 рр. — до повної виплати розрахованої суми — 1 814,29 грн.

Приклад 4

Чоловік з 25.01.2018 р. отримує як особа з інвалідністю ІІ групи та інвалід війни пенсію, призначену відповідно до Закону № 2262. До вказаної дати з 01.01.2009 р. отримував пенсію за вислугу років, призначену відповідно до цього Закону. Розмір пенсії визначено із грошового забезпечення — 3 613,04 грн і на 01.01.2016 р. становив 3 414,33 грн, у тому числі підвищення та доплати, на отримання яких особа мала право.

Розмір грошового забезпечення, визначеного на підставі довідки про грошове забезпечення, наданої ліквідаційною комісією органів МВС України за січень 2016 р., становив 8 120,00 грн. Розмір пенсії із вказаної дати — 5 684,00 грн.

Визначаємо за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2017 р. суму різниці між місячним розміром отримуваної особою пенсії за вислугу років у вказаний період та місячним розміром перерахованої пенсії. Сума різниці становить 54 472,08 грн.

З 25.01.2018 р. розмір пенсії по інвалідності, обчислений виходячи із грошового забезпечення 8 120,00 грн (визначеного за січень 2016 р.) з урахуванням надбавок і підвищень, становив 8 750,80 грн. Розраховуємо різницю:

з 2019 р. — 1 134,84 грн ((54 472,08 : 24 місяці) × 50 %);

з 2020 р. до повного погашення — щомісяця 2 269,67 грн.

Приклад 5

Жінка з 08.04.2016 р. отримує пенсію у зв’язку із втратою годувальника, призначену відповідно до Закону № 2262. Розмір пенсії, обчислений із грошового забезпечення 1 610,75 грн, визначеного на підставі довідки про розмір грошового забезпечення, становив 1 127,53 грн (1 610,75 × 70 %). Пенсію встановлено в мінімальному розмірі — два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Пенсіонерці здійснювався перерахунок у зв’язку зі зміною вищезазначеного розміру прожиткового мінімуму.

Розмір грошового забезпечення за січень 2016 р., визначеного за довідкою про грошове забезпечення, становив 5 330,00 грн. Розмір пенсії з вказаної дати — 3 731,00 грн (5 330,00 × 70 %).

Визначаємо суму різниці за 2016 — 2017 рр., виплата якої здійснюється в зазначеному вище порядку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон № 2262 — Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
Постанова № 103 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб»
Постанова № 704 — постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб»
Постанова № 988 — постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції»