ПДВ

Податок на додану вартість (квартальна звітність)

23.04.2018 / 11:32

Згідно з п. 202.1 ст. 202 Податкового кодексу для платників ПДВ звітним (податковим) періодом є календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, — календарний квартал.

Пунктом 202.2 цієї статті передбачено, що обрати квартальний податковий період можуть платники податку, які сплачують єдиний податок. Для цього платнику податку потрібно подати до контролюючого органу заяву про вибір квартального податкового періоду, форму якої наведено в додатку 1 до Порядку № 21, разом з ­декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року.

У заяві слід зазначити: дату, з якої обирається квартальний звітний період; період (квартал), з якого платник податків сплачує єдиний податок; групу та ставку єдиного податку на дату подання заяви.

Квартальний звітний (податковий) період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року до кінця такого року або до переходу платника податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, на сплату інших податків і зборів.

Якщо платник податку разом із декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до контролюючого органу, у якому перебуває на обліку, зазначеної вище заяви, то він зобов’язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період (п. 3 розділу ІІ Порядку № 21).

Це стосується й платників податку, які вже застосовують квартальний звітний період у поточному звітному році та мають намір застосовувати його в наступному році. Такі платники також мають подати заяву разом із декларацією за IV квартал поточного року, а якщо ні, то вони мають перейти на щомісячний період звітування з ПДВ.

У разі здійснення платником єдиного податку переходу на сплату інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом, такий платник зобов’язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів, установлених цим Кодексом, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця.

Квартальна декларація подається за формою, встановленою на дату подання до контролюючого органу за місцем обліку платника податку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електрон­ного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Терміни звітування і сплати

Довідково
Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, передбачених Податковим кодексом.

Пунктом 203.1 ст. 203 Податкового кодексу встановлено, що податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Водночас відповідно до п. 49.18 ст. 49 та ст. 203 зазначеного Кодексу податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

  • календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) — протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
  • календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

При цьому якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу).

Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації з ПДВ, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу для подання податкової декларації (п. 203.2 цієї статті).

Окремої норми щодо перенесення граничного терміну сплати податкового зобов’язання з ПДВ зазначеним Кодексом не передбачено.

Коли декларацію можна не подавати

Довідково
Якщо платник податку протягом звітного (податкового) періоду не провадив господарську діяльність, проте має суми від’ємного значення попередніх періодів, що підлягають відображенню в декларації звітного (податкового) періоду, то декларація за такий звітний (податковий) період подається.

Пунктом 49.2 ст. 49 Податкового кодексу платника податків зобов’язано подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, за кожний установлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню.

Водночас абзацом другим п. 40.1 ст. 40 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо іншими розділами цього Кодексу або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів, платежів, то використовуються правила, визначені в іншому розділі або законі з питань митної справи.

Так, відповідно до п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 цієї статті, така сума:

  • враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу на момент отримання контролю­ючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу —  
  • або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Держбюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету,
  • та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. 

Відповідно до пп. 5 п. 5 розділу V Порядку № 21 сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 податкової декларації з ПДВ), відображається у рядку 21 декларації та переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду.

Пунктом 9 розділу ІІІ Порядку № 21 передбачено, що декларація подається платником за звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Податкового кодексу.

Отже, якщо платник податку протягом звітного (податкового) періоду не провадив господарську діяльність, проте має суми від’ємного значення попередніх періодів, що підлягають відображенню в декларації звітного (податкового) періоду, то декларація за такий звітний (податковий) період подається.

У разі якщо платником податку господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду не провадилась та відсутні показники, які підлягають декларуванню (в тому числі суми від’ємного значення поперед­ніх періодів), то декларація за такий звітний (податковий) період на підставі п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу не подається.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42