Інші податки

Зміна місцезнаходження

02.05.2018 / 14:28
Зміна місцезнаходження

Бувають випадки, коли платнику податків з різних причин доводиться змінювати своє місцезнаходження. У зв’язку з цим виникають питання, чи потрібно йому реєструватися за новим місцезнаходженням та куди сплачувати податки.

Загальні аспекти

Відповідно до норм Податкового кодексу платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місце­знаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Пунктом 66.3 ст. 66 зазначеного Кодексу встановлено, що у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюються адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому платник податків перебуває на обліку, а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.

Підставою для зняття з обліку платника податків в одному контролюючому органі і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

Держреєстрація

Порядок державної реєстрації юросіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб — підприємців встановлено Законом про держреєстрацію.

Частиною другою ст. 4 цього Закону передбачено, що держреєст­рація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах АР Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний держреєстр) вносяться відомості, зокрема, про місцезнаходження юрособи, її відокремленого підрозділу та фізичної особи — підприємця (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок із фізичною особою — підприємцем).

Перелік документів, які подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи, її відокремленого підрозділу та фізичної особи — підприємця визначено статтями 17 та 18 Закону про держреєстрацію.

Наказом № 3268/5 затверджено, зокрема, форми заяв про державну реєстрацію:

  • змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (форма 3);
  • змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (форма 5);
  • змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (форма 11).

Взяття на облік/зняття з обліку

Розділом Х Порядку № 1588 визначено процедури переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку).

Пунктом 10.4 цього Порядку передбачено, що процедури переведення платника податків шляхом взяття на облік/зняття з обліку (зміни основного місця обліку) розпочинаються та проводяться контролюючими органами у разі надходження хоча б одного з таких документів:

  • відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місце­знаходження (місце проживання) платника податків — для платників податків, відомості щодо яких включаються до Єдиного держреєстру;
  • заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП із позначкою «Зміни», ­поданої платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням у 10-денний строк від дня ре­єстрації зміни місцезнаходження, — для платників податків, для яких законом установлено особливості їх держре­єстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному держреєстрі.

Відповідно до п. 10.5 Порядку № 1588 у разі отримання з Єдиного держреєстру даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків, пов’язану зі зміною адміністративного району, конт­ролюючий орган, в якому платник податків перебуває за основним місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та передає до Єдиного держреєстру відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів ДФС із зазначенням:

дати внесення таких даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку, та терміну, до якого платник податків перебуває на обліку в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), що відповідає даті спливу одного місяця після отримання зазначеним контролюючим органом даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків.

Пунктами 10.7 та 10.8 Порядку № 1588 передбачено, що протягом 20 днів після отримання відомостей або заяви про зміну місцезнаходження платника податків конт­ролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків засобами інформаційної системи в електронному вигляді формує та надсилає до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків повідомлення про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за формою № 11-ОПП.

Водночас протягом двох робочих днів після надходження такого повідомлення контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків здійснює взяття його на облік (основ­не місце обліку), про що вносить відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.

Якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місце­знаходження (місця проживання) платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день закінчення такого строку.

Зверніть увагу, що зняття з обліку (за основним місцем обліку) за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично одночасно із взяттям на облік (за основним місцем обліку) за новим місцезнаходженням (місцем проживання). Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.

Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному держреєстрі, передаються до Єдиного держреєстру у день взяття на облік у конт­ролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.

Згідно з п. 10.12 Порядку № 1588 після взяття на облік платника податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному держреєстрі, та повернення ним довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру за формою № 34-ОПП (далі — довідка за формою № 34-ОПП), виданої за попереднім місцем обліку, контролюючий орган видає такому платнику нову довідку за формою № 34-ОПП у порядку, встановленому п. 9.4 цього Порядку.

Зауважимо, що дані про взяття на облік юросіб, їх відокремлених підрозділів і самозайнятих осіб як платників податків та як платників єдиного внеску оприлюднюються на офіційному порталі ДФС і на порталі електронних сервісів Мін’юсту України.

Сплата податків

У разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду (частина восьма ст. 45 Бюджетного кодексу та п. 10.13 Порядку № 1588).

У такому випадку одночасно із зняттям з обліку юридичної особи (крім юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи — підприємця за основ­ним місцем обліку здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку згідно з розділом VII Порядку № 1588 без подання заяви платником податків.

Слід звернути увагу, що до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) — з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

Пунктом 7.3 Порядку № 1588 визначено, що у контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів.

Також зауважимо, що платниками податків, на яких не поширюються норми частини восьмої ст. 45 Бюджетного кодексу, є:

  • юрособи, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
  • відокремлені підрозділи юросіб;
  • фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Для таких платників сплата податків та подання звітності здійснюються за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

Якщо платник з території проведення АТО

Щодо особливості обліку платників податків у разі зміни місце­знаходження платників податків з території проведення АТО або тимчасово неконтрольованої території (на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на територію в областях або місті Києві слід зауважити, що відповідно до ст. 4 Закону № 1669 проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юросіб і місця проживання фізичних осіб — підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення АТО, здійснюється державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Мін’юсту України в областях та м. Києві.

У разі зміни місцезнаходження/місця проживання платників податків з території проведення АТО або тимчасово неконтрольованої території (на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) на територію в областях або м. Києві і отримання контролюючими органами відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків або заяви за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП із позначкою «Зміни», поданих платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням, контролюючі органи в областях та м. Києві за новим місцезнаходженням/місцем проживання платників податків здійснюють обробку відомостей із Єдиного держреєстру, а також взяття на облік платників податків за основним місцем обліку не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з Єдиного держреєстру чи заяв від платників податків (п. 5 наказу № 1127).

Зауважимо, що для зазначених платників сплата податків та подання звітності здійснюються за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Закон № 1669 — Закон України від 02.09.2014 р. № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції». Наказ № 1127 — наказ Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1127 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів». Наказ № 3268/5 — наказ Мін’юсту України від 18.11.2016 р. № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42