Соціальне страхування

Українські пенсії іноземцям

02.05.2018 / 15:23

На сьогодні чимало громадян інших держав проживають та здійснюють підприємницьку діяльність на території України, і кожного з них цікавить питання, чи матимуть вони право на українську пенсію. Якщо так, то за яких умов? У цій статті розглянемо таку ситуацію на прикладі громадянина Білорусії.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених Законом про пенсійне страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов’яз­ковість яких надано Верховною Радою України (частина четверта ст. 8 зазначеного Закону).

Статтею 1 Закону № 3773 передбачено, що особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав, вважається іноземцем.

Згідно зі ст. 3 цього Закону іноземці та особи без громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.

Іноземці та особи без громадянства, які іммігрували на постійне проживання або прибули для тимчасового працевлаштування, отримують посвідки відповідно на постійне або тимчасове проживання

Крім того, згідно із Законом № 2491 документом, який підтверджує право іноземця або особи без громадянства на постійне проживання в Україні, є посвідка на постійне проживання.

Отже, призначення іноземцям пенсій в Україні провадиться лише за наявності посвідки на постійне проживання в Україні.

Статтею 5 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь установлено, що пенсійне забезпечення громадян Договірних Сторін та членів їхніх сімей здійснюється згідно із законодавством Договірної Сторони, на території якої вони постійно проживають, якщо Угодою не встановлено інше.

Відповідно до ст. 6 цієї Угоди при призначенні пенсій зараховується трудовий (страховий) стаж, у тому числі той, що дає право для призначення пенсій на пільгових умовах та за вислугу років, набутий згідно із законодавством будь-якої з Договірних Сторін, у тому числі до набрання чинності цією Угодою, а також на території СРСР до 01.01.1992 р. При цьому обчислення трудового (страхового) стажу проводиться відповідно до законодавства Договірної Сторони, яка призначає пенсію.

Згідно зі ст. 7 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь громадянам, які проживали на території однієї Договірної Сторони і працювали після переселення на територію іншої Договірної Сторони, пенсія обчислюється із заробітку (прибутку), який вони отримували на території Договірної Сторони переселення, якщо ними набуто мінімально необхідний трудовий (страховий) стаж для обчислення заробітної плати при призначенні пенсії відповідно до законодавства Договірної Сторони переселення.

Громадянам, в яких відсутній мінімально необхідний трудовий (страховий) стаж для обчислення заробітної плати при призначенні пенсії, розмір пенсії визначається із середнього заробітку працівника відповідної професії та кваліфікації в Договірній Стороні переселення, аналогічній його останній професії та кваліфікації на території Договірної Сторони попереднього ­постійного проживання на час призначення пенсії.

Зазначимо, що загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають, зокрема, громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’яз­ковість яких надано Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, у громадських об’єднаннях, у ФОП, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи (надають послуги) на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами ЦПХ та ФОП, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (ст. 11 Закону про пенсійне страхування).

Відповідно до Порядку № 22 для підтвердження страхового стажу до 01.01.2004 р. надаються документи про стаж, визначені Порядком № 637, а за період роботи починаючи з 01.01.2004 р. — дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загально­обов’язкового державного соціального страхування.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 р. підтверджується довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговим патентом або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 р. — довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Особи, яким пенсія призначається відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж як до 01.01.2004 р., так і після цієї дати, визначені Порядком № 637

Пунктом 2.22 Порядку № 22 установлено, що документом, який засвідчує місце проживання особи, є паспорт або довідка відповідних органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземці та особи без громадянства подають також посвідку на постійне проживання.

Таким чином, за дотримання вищеза­значених вимог громадянину Білорусі, який здійснює підприємницьку діяльність на території України, може бути призначено пенсію при досягненні пенсійного віку та за наявності у нього страхового стажу, передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

Починаючи з 01.01.2018 р. пенсію за віком при досягненні віку 60 років призначають за наявності у особи страхового стажу, наведеного у графі 2 (таблиця).

У разі відсутності починаючи з 01.01.2018 р. необхідного страхового стажу, наведеного у графі 2 (таблиця), пенсію за віком призначать після досягнення 63-річного віку та наявності страхового стажу, наведеного у графі 3 (таблиця).

Починаючи з 01.01.2019 р. у разі відсутності страхового стажу, передбаченого у графах 2 та 3 (таблиця), право на призначення пенсії за віком особи матимуть після досягнення віку 65 років та за наявності страхового стажу, наведеного у графі 4 (таблиця).

Страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію за віком

Період виходу на пенсію

Вік особи

60 років

63 роки

65 років

1

2

3

4

З 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.

Не менше 25 років

Від 15 до 25 років

З 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.

Не менше 26 років

Від 16 до 26 років

Від 15 до 16 років

З 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

Не менше 27 років

Від 17 до 27 років

Від 15 до 17 років

З 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.

Не менше 28 років

Від 18 до 28 років

Від 15 до 18 років

З 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р.

Не менше 29 років

Від 19 до 29 років

Від 15 до 19 років

З 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р.

Не менше 30 років

Від 20 до 30 років

Від 15 до 20 років

З 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р.

Не менше 31 року

Від 21 до 31 року

Від 15 до 21 року

З 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р.

Не менше 32 років

Від 22 до 32 років

Від 15 до 22 років

З 01.01.2026 р. по 31.12.2026 р.

Не менше 33 років

Від 23 до 33 років

Від 15 до 23 років

З 01.01.2027 р. по 31.12.2027 р.

Не менше 34 років

Від 24 до 34 років

Від 15 до 24 років

Починаючи з 01.01.2028 р.

Не менше 35 років

Від 25 до 35 років

Від 15 до 25 років

При цьому встановлено, що у разі відсутності починаючи з 01.01.2018 р. необхідного страхового стажу на дату досягнення віку пенсію за віком може бути призначено після набуття особою необхідного страхового стажу.

Тобто наявність необхідного страхового стажу визначається на дату досягнення особою відповідного віку.

Довідково

У разі відсутності необхідного страхового стажу особа має право його «докупити». Для цього необхідно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та сплатити єдиний внесок за попередні періоди відповідно до частини п’ятої ст. 10 Закону про ЄСВ.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь — Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення від 14.12.95 р., ратифікована Законом від 22.11.96 р. № 546/96-ВР. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 2491 — Закон України від 07.06.2001 р. № 2491-III «Про імміграцію». Закон № 3773 — Закон України від 22.09.2011р. № 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Порядок № 22 — Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р.  № 22-1. Порядок № 637 — Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637