Інші податки

Розділ 4. Податок на додану вартість

03.05.2018 / 12:11

Відповідно до п. 183.1 ст. 183 Податкового кодексу будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, подає до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ (далі — заява).

Якщо Заяву не подано своєчасно

У разі обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій понад 1 000 000 грн (п. 183.2 ст. 183 Податкового кодексу).

При цьому якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (п. 183.6 вищезазначеної статті).

Згідно з п. 183.10 ст. 183 Податкового кодексу якщо будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до контролюючого органу заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Пунктом 7 розділу І Порядку № 21 визначено, що податкова звітність з ПДВ подається до контролюючого органу особою, зареєстрованою платником ПДВ згідно з вимогами розділу V Податкового кодексу.

При цьому згідно з пп. 54.3.1 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ платника податків, передбачених Податковим кодексом або іншим законодавством, якщо, зокрема, платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію.

У свою чергу, якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу, це тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування. Повторне протягом 1095 днів визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з ПДВ, зменшення суми бюджетного відшкодування тягнуть за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 % суми нарахованого податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування (п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу).

Особа, яка не зареєстрована як платник ПДВ, не має права подавати податкові декларації з ПДВ.

Таким чином, якщо особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, не подала своєчасно заяву та відповідно не зареєструвалася як платник ПДВ, контролюючий орган зобов’язаний самостійно за результатами проведення перевірки визначити суму податкового зобов’язання з ПДВ без урахування сум податку, нарахованих під час придбання товарів/послуг, та застосувати штраф у розмірі 25 % (50 % — при повторному порушенні) суми такого зобов’язання.

Помилка в обов’язкових реквізитах накладної

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник ПДВ — продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що включаються до податкового кредиту.

Податкова накладна є документом, в якому платник податку фіксує податкові зобов’язання з ПДВ на дату їх виникнення.

Право на складання податкових накладних надається винятково особам, зареєстрованим як платники ПДВ в порядку, передбаченому ст. 183 Податкового кодексу (п. 201.8 ст. 201 Кодексу).

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) (п. 201.7 ст. 201 Податкового кодексу). Складання двох або більше податкових накладних у випадку отримання поперед­ньої оплати товарів/послуг однією сумою або у разі одноразової поставки товарів/послуг не відповідає нормам цього Кодексу та не дає можливості ідентифікувати операції. Наслідком отримання таких податкових накладних може стати відмова покупцю у праві на формування податкового кредиту.

Не складаються податкові накладні за операціями з постачання товарів/послуг, що не є об’єктом оподаткування або місце постачання яких визначено за межами території України.

Податкова накладна складається в електронній формі з дотриманням умови реєстрації у встановленому порядку електронного підпису уповноваженої платником особи.

Згідно з п. 201.2 ст. 201 Податкового кодексу форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і митну політику.

На цей час чинну форму податкової накладної та порядок її заповнення затверджено наказом № 1307 (далі — Порядок № 1307).

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються ст. 201 Податкового кодексу та регламентуються Порядком № 1307.

Перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної визначено у підпунктах «а» — «і» п. 201.1 цієї статті, а саме:

 • порядковий номер податкової накладної;
 • дата складання податкової накладної;
 • повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, — продавця товарів/послуг;
 • податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства — платника податку стороною договору, у податковій накладній крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);
 • повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, — покупця (отримувача) товарів/послуг;
 • опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
 • ціна постачання без урахування податку;
 • ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
 • загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
 • код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг — код послуги згідно з ДКПП; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.

Згідно з абзацом 11 п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу помилки в обов’язкових реквізитах (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товари/послуги, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною неприйняття податкової накладної у електронному вигляді.

У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, або порушення встановлених строків реєстрації в ЄРПН (про що йтиметься далі) покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Важливо

У разі допущення контрагентом помилок в обов’язкових реквізитах податкової накладної чи порушення строків реєстрації в ЄРПН покупець повинен подати разом із декларацією за звітний період додаток 8, в якому в графі 9 таблиці викласти суть допущених постачальником порушень.

Водночас подання зазначеної заяви не дозволяє покупцю реалізувати своє право на формування податкового кредиту за такою операцією.

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог, установлених пп. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу, контролюючий орган зобов’язаний провести перевірку зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

Відповідно до п. 1201.3 ст. 1201 Податкового кодексу допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 201 Кодексу, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, тягне за собою накладення на платника податку — продавця штрафу в розмірі 170 грн та зобов’язання виправити такі помилки.

У разі невиконання ППР контролюючого органу з попередженням про необхідність виправлення платником податків — продавцем зазначених вище помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його отримання, передбачено накладення на такого платника податку штрафу в такому розмірі:

10 % суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній

Якщо помилки не виправлено протягом 15 календарних днів

20 % суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній

Якщо помилки не виправлено у строк від 16 до 30 календарних днів

30 % суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній

Якщо помилки не виправлено у строк від 31 до 60 календарних днів

40 % суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній

Якщо помилки не виправлено у строк від 61 до 90 календарних днів

50 % суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній

Якщо помилки не виправлено у строк від 91 до 120 календарних днів

60 % суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній

Якщо помилки не виправлено у строк від 121 до 150 календарних днів

70 % суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній

Якщо помилки не виправлено у строк від 151 до 180 календарних днів

100 % суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній

Якщо помилки не виправлено після закінчення 181 календарного дня

Таким чином, штрафні санкції згідно з п. 1201.3 ст. 1201 Податкового кодексу застосовуються до платників ПДВ лише у разі допущення ними помилок при заповненні обов’язкових реквізитів податкових накладних, перелік яких установлено у п. 201.1 ст. 201 цього Кодексу, та за умови подання покупцем додатка Д8 до декларації з ПДВ.

При цьому слід нагадати, що за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з ДКПП, вказані штрафні санкції не застосовувались до 31.12.2017 р. (п. 351 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу).

Важливо

За помилки в таких обов’язкових реквізитах, як коди згідно з УКТ ЗЕД і коди послуг згідно з ДКПП, штрафні санкції не застосовувалися до 31.12.2017 р. (п. 351 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу). З 01.01.2018 р. штрафні санкції застосовуються за помилки в усіх обов’язкових реквізитах податкових накладних, зазначених у п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу.

Щодо можливості притягнення до адмінвідповідальності за порушення порядку заповнення податкових накладних слід зазначити таке. Згідно зі ст. 1631 КпАП відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, тягне за собою накладення штрафу.

Пунктом 44.1 ст. 44 Податкового кодексу платників податків зобов’язано для цілей оподаткування вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Отже, якщо при заповненні податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної платником податку було допущено помилку, проте податкові зобов’язання задекларовано в повному обсязі, то адміністративна відповідальність до такого платника не застосовується.

Порушення строків реєстрації ПН/РК в ЄРПН

Як вже зазначалося, право на нарахування податку та складання податкових накладних надається винятково особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст. 183 Податкового кодексу.

За загальновстановленими правилами постачальник — платник ПДВ має скласти податкову накладну у день виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, визначених за правилом «першої події» згідно з п. 187.1 ст. 187 цього Кодексу.

Податкова накладна підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН платником податку з дотриманням визначених Кодексом термінів реєстрації.

Платник ПДВ може зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та розрахунки коригування, складені починаючи з 01.07.2015 р., протягом 1095 календарних днів з дати їх складання (позицію Мінфіну України з цього питання викладено у листі № 11310).

Граничні строки реєстрації податкових накладних установлено п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу. 

Так, своєчасна реєстрація в ЄРПН має здійснюватися у такі строки:

 • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, — до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
 • для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, — до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вони складені.

Крім того, з 01.01.2018 р. запроваджено граничний строк реєстрації для розрахунків коригування до податкових накладних, складених на отримувача — платника ПДВ, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, — протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу та Порядку № 1246.

Податкова накладна/розрахунок коригування реєструється в ЄРПН у разі дотримання вимог, установлених п. 192.1 ст. 192, підпунктами 2001.1.3, 2001.1.9 п. 2001.1 ст. 2001 та підпунктами 201.1, 201.10 і 201.16 ст. 201 Кодексу, а також з урахуванням законів № 851 та № 852, Порядку № 557.

За результатами перевірок, визначених п. 12 Порядку № 1246, формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування. Підтвердженням платнику податку про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.

Відповідно до п. 3 Порядку № 1246 операційний день триває в робочі дні з 8-ї до 20-ї год. При цьому якщо 15 число або останній день місяця припадає на вихідний, святковий або неробочий день, такий день вважається операційним днем.

Відповідальність платників за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН установлено ст. 1201 Податкового кодексу.

Слід зауважити, що штрафні санкції за зазначене порушення застосовуються до тих платників податку, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації.

Довідково

Хто має реєструвати розрахунок коригування

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача — платника ПДВ, підлягає реєстрації в ЄРПН:

 • постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
 • отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Розрахунки коригування до податкових накладних, складених до 01.02.2015 р., а також до податкових накладних, які не підлягали наданню отримувачу (покупцю) — платнику податку, підлягають реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем). Зазначене не поширюється на розрахунки коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов’язання постачальника та податкового кредиту отримувача), складені після 01.07.2015 р. до податкових накладних, складених до 01.07.2015 р. на отримувача (покупця) — платника податку, які підлягають реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг.

Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягає реєстрації таким платником податку.

За порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) до платників ПДВ, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, застосовується штраф у таких розмірах:

 • 10 % — у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;
 • 20 % — у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
 • 30 % — у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
 • 40 % — у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів;
 • 50 % — у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.

Базою для розрахунку суми такого штрафу є сума ПДВ, зазначена у податковій накладній/розрахунку коригування, які зареєстровано з порушенням граничного строку реєстрації в ЄРПН.

Коли за несвоєчасно зареєстровані накладні не штрафують

Штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН не застосовуються:

до податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою (п. 1201.1 Податкового кодексу). Перелік операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, наведено у ст. 195; п. 211.1 ст. 211; п. 337.2 ст. 337; пунктах 41 та 8 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, а операцій, що звільняються від оподаткування, — у статтях 197, 206; п. 211.1 ст. 211; пунктах 2, 3, 41, 12, 131, 23, 26, 261, 27, 28, 32, 38, 45, 46, 47, 61, 63, 64 підрозділу 2 розділу ХХ цього Кодексу;

Довідково

Згідно з роз’ясненням Мінфіну України, наданим листом № 10306, штраф не накладається за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, складених відповідно до пп. «б» п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу. В цьому випадку йдеться про податкові накладні, що складаються платником податку в разі, коли придбані товари (послуги), необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися у звільнених від оподаткування ПДВ операціях.

 • до податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 01.10.2015 р. (п. 35 підрозділу 2 розділу XX  Податкового кодексу);
 • тимчасово, до 01.07.2018 р., не застосовуються зазначені штрафи до виробників електричної енергії, які поставляють електричну енергію державному підприємству «Енергоринок» (п. 62 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).

Також слід зазначити, що порушення строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН не є підставою для невідображення платником податку — продавцем товарів/послуг суми ПДВ за такими податковими накладними в податкових зобов’язаннях відповідного звітного періоду, а тому відсутність факту реєстрації податкової накладної в ЄРПН за умови відображення сум ПДВ за такою податковою накладною у податкових зобов’язаннях звітного податкового періоду не передбачає притягнення до адміністративної відповідальності платника податку — продавця товарів/послуг.

Якщо податкову накладну не зареєстровано

Відповідальність у вигляді штрафних санкцій за відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого ст. 201 Податкового кодексу, податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН установлено п. 1201.2 ст. 1201 цього Кодексу.

Так, у разі відсутності реєстрації протягом граничного строку, передбаченого ст. 201 Кодексу, податкової накладної та/або розрахунку коригування в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у ППР, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, передбачено накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 %:

 • суми податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної у такій податковій накладній та/або розрахунку коригування, або
 • суми ПДВ, нарахованої за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено.

Слід звернути увагу, що такі штрафи застосовуються за результатами перевірки, предметом якої є дотримання вимог Податкового кодексу щодо своєчасності реєстрації таких документів у ЄРПН. У разі реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до початку проведення такої перевірки штрафні санкції, передбачені п. 1201.2 ст. 1201 Податкового кодексу, не застосовуються.

Також зазначені штрафні санкції не застосовуються у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН згідно з п. 201.16 ст. 201 цього Кодексу на період зупинення такої реєстрації до прийняття відповідного рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування відповідно до пп. 201.16.4 зазначеного пункту.

У разі якщо платник податку не зареєструє податкову накладну/розрахунок коригування після закінчення 10 календарних днів, наступних за днем отримання ним ППР, до такого платника застосовується штраф у розмірі 50 % суми податкових зобов’язань з ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній/розрахунку коригування, або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено.

Крім того, невиконання вимог щодо складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних та невідображення податкового зобов’язання призведе до застосування адміністративного штрафу до платника податку згідно зі ст. 1631 КпАП.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42