ПДВ

Коли виникають зобов’язання з ПДВ при експорті

14.05.2018 / 16:30
Коли виникають зобов’язання з ПДВ при експорті

Деякі бухгалтери вважають, що датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при експорті товарів є факт перетину кордону, для підтвердження чого вони беруть у брокера «Повідомлення про фактичне вивезення товарів», в якому зазначається дата фактичного перетину кордону. Саме цю дату вони вважають датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ. Проте ця дата не завжди збігається з датою оформлення вантажної митної декларації (далі — ВМД). З’ясуємо, як правильно визначити дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при експорті товарів — на дату фактичного перетину кордону, чи на дату оформлення ВМД.

Згідно з п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ за операціями з експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства.

Відповідно до пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 цього Кодексу товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу.

Частиною першою ст. 248 зазначеного Кодексу передбачено, що митне оформлення розпочинається з моменту подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування — з моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію

Згідно з частиною п’ятою ст. 255 Митного кодексу митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених цим Кодексом відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується органом доходів і зборів шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

Відповідно до п. 16 Положення № 450 митна декларація на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна декларація за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що унеможливлює у подальшому внесення змін до неї, засвідчується електрон­ним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.

Таким чином, з метою визначення згідно з п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу дати виникнення податкового зобов’язання з ПДВ у разі експорту товарів датою оформлення митної декларації вважається дата завершення процедури митного оформлення експортної операції, яка визначається за фактом проставлення посадовою особою митного органу на всіх аркушах такої декларації відбитка особистої номерної печатки, а в разі електронного декларування — за фактом засвідчення електронним цифровим підписом посадової особи митного органу електронної митної декларації після перетворення її у візуальну форму.

Тобто у разі коли дата оформлення митної декларації та дата фактичного перетину товаром митного кордону України припадають на різні податкові періоди, датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з вивезення товарів за межі митної території України є дата оформлення митної декларації.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу платник податку зобов’язаний скласти податкові накладні в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи датою оформлення митних декларацій та зареєструвати їх в ЄРПН у встановлений Кодексом термін.

Складається податкова накладна на операції з вивезення товарів за межі митної території України з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, який встановлено Нацбанком України у попередній робочий день.

При складанні такої податкової накладної у верхній лівій її частині у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» проставляється позначка «Х» та зазначається тип причини «07 — Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України».

Відповідно до п. 12 Порядку № 1307 у разі здійснення операцій із вивезення товарів за межі митної території України у графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (ПІБ) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент).

У рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «300000000000».

У графі 8 табличної частини розділу Б податкової накладної зазначається код ставки ПДВ, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що постачаються, зокрема «901» — у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою.

У графі 10 зазначається обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ (п. 16 Порядку № 1307).

Довідково

Пунктом 195.2 ст. 195 Податкового кодексу передбачено, що у разі якщо операції з постачання товарів звільнено від оподаткування на митній території України відповідно до положення розділу V Податкового кодексу, до операцій з експорту таких товарів застосовується нульова ставка. Проте до деяких операцій з експорту товарів нульова ставка не застосовується, зокрема:

• операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування, крім операцій із вивезення відповідно до п. 5 частини першої ст. 86 Митного кодексу, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною пп. 195.1.1 п. 195.1  ст. 195 Податкового кодексу (п. 206.5 ст. 206 Кодексу);

• операцій із вивезення культурних цінностей у митному режимі експорту (210.7 ст. 210 Податкового кодексу);

• до 01.01.2019 р. звільняються від оподаткування ПДВ операції з вивезення в митному режимі експорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції «4707» згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України (п. 23 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу);

• тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту:

з 01.09.2018 р. до 31.12.2021 р. соєвих бобів (товарна позиція «1201» згідно з УКТ ЗЕД);

з 01.01.2020 р. до 31.12.2021 р. насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція «1205» згідно з УКТ ЗЕД) (п. 63 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 3395-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Положення № 450 — Положення про митні декларації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450. Положення № 496 — Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 496. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42