ЄСВ

Сплата за третю особу

14.05.2018 / 17:06

Адвокатське об’єднання (юрособа) має намір сплатити ЄСВ за особу, яка провадить незалежну професійну діяльність. З’ясуємо, чи може воно здійснити таку сплату зі свого банківського рахунку.

У частині другій ст. 2 Закону про ЄСВ зазначено, що виключно цим Законом визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

Платниками єдиного внеску відповідно до п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону є особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Базу нарахування єдиного внеску для таких платників визначено п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ, а саме єдиний внесок нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Терміни сплати єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначено в абзаці третьому частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ: особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ)

Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки контролюючих органів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для його зарахування (абзац перший частини п’ятої ст. 9 зазначеного Закону).

Відповідно до частини сьомої цієї статті єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Платники, які не мають банківського рахунку, сплачують єдиний внесок шляхом готівкових розрахунків через банки чи відділення зв’язку.

Днем сплати єдиного внеску вважається:        

  • у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки контролюючого органу — день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок контролюючого органу
  • у разі сплати єдиного внеску готівкою — день прийняття до виконання банком або іншою установою — членом платіжної системи документа на переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі

(пункти 1 та 2 частини десятої ст. 9 Закону про ЄСВ)

Згідно з п. 9 ст. 25 Закону про ЄСВ передачу платниками єдиного внеску своїх обов’язків з його сплати третім особам заборонено, крім випадків, передбачених законодавством.

Крім того, відповідно до п. 7 Порядку № 666 у разі заповнення поля «Призначення платежу» з порушенням вимог, визначених у цьому Порядку, документ на переказ коштів до виконання береться, проте у разі невідповідності поля «Код платника» коду платника в полі «Призначення платежу» сплачені суми єдиного внеску зараховуються на код платника, що є власником рахунку.

Отже, юридична особа згідно з п. 9 ст. 25 Закону про ЄСВ не може сплачувати єдиний внесок зі свого банківського рахунку за третю особу. У разі порушення зазначеної норми сплачені кошти зарахуються на код платника, що є власником рахунку, тобто юридичної особи.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Порядок № 666 — Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затверджений наказом Мінфіну України від 24.07.2015 р. № 666

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42