Митна справа

Переміщення товарів на суднах закордонного плавання

14.05.2018 / 17:20

Відповідно до частини першої ст. 318 Митного кодексу всі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України, підлягають митному контролю. У цій статті розглянемо особливості здійснення митного контролю транспортних засобів і товарів, що переміщуються на суднах закордонного плавання.

Довідково
Митне оформлення та контроль за переміщенням суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів здійснюється у порядку, затвердженому наказом № 308.

Частиною першою ст. 321 Митного кодексу визначено, що товари, транспортні засоби комерційного призначення перебувають під митним контро­лем з моменту його початку і до закінчення згідно із заявленим митним режимом.

Розпочинається митний таких товарів на митну територію України з моменту перетинання ними митного кордону України, а у разі вивезення — з моменту їх пред’явлення для митного оформлення та декларування в установленому цим Кодексом порядку (частини друга та третя ст. 321 Митного кодексу).

Митний контроль товарів, транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України (далі — водні транспортні засоби і товари), у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення через державний кордон встановлено Технологічною схемою № 451.

Відповідно до ст. 207 Митного кодексу судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де розміщені товари, у разі відсутності підстав для їх ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України.

Залежно від водотоннажності і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться у строк, який визначається керівником митного органу за погодженням з керівником відповідного органу охорони державного кордону України та іншими контрольними службами.

Згідно з частиною першою ст. 209 Митного кодексу та відповідно до п. 4 Технологічної схеми № 451 митний контроль водних транспортних засобів і товарів здійснюється митним органом у зонах митного контро­лю на територіях морських та річкових портів, а також в акваторіях портів, відкритих для міжнародних перевезень. Митний контроль в акваторіях портів здійснюється за погодженням з органом охорони державного кордону.

Митне оформлення та контроль за переміщенням суднового спорядження, суднових запасних частин і припасів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Мінфіном України.

Митний контроль водних транспортних засобів і товарів (вантажів) здійснюється виключно митним органом відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками. При цьому агентська організація (морський агент) зобов’язана не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна закордонного плавання в порт призначення на митній території України подати митному органу, в зоні діяльності якого розташований такий порт, інформацію в електронному вигляді за формою, встановленою Мінфіном України, про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України. Така інформація використовується митним органом виключно для визначення форми та обсягу контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи.

Форми митного контролю визначено ст. 336 Митного кодексу.

Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митного органу, зокрема, шляхом:

 • перевірки документів та відомостей, які відповідно до ст. 335 Митного кодексу надаються органам доходів і зборів під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України;
 • митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян);
 • обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України;
 • усного опитування громадян та посадових осіб підприємств.

Прибуття/вибуття суден

Митний контроль суден закордонного плавання здійснюється, як правило, документально у приміщеннях митних органів.

Члени комісії та особи, яким дозволено відвідання судна закордонного плавання під час здійснення контролю, не повинні вносити на судно та виносити з нього предмети, крім тих, що використовуються ними для виконання своїх службових обов’язків.

Митний контроль товарів, валютних та інших цінностей осіб, яким дозволено відвідан­ня судна закордонного плавання під час здійснення контролю комісією, провадиться шляхом усного або письмового декларування.

Під час перебування судна закордонного плавання під митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобів здійснюється за наявності дозволу митного органу та органу охорони державного кордону.

Митний контроль та митне оформлення суден закордонного ­плавання відповідно до послідовності їх прибуття здійснюються цілодобово у такій послідовності:                                                                        

 • аварійні судна
 • пасажирські судна
 • вантажно-пасажирські судна
 • лінійні судна
 • танкерні судна
 • інші судна у порядку їх прибуття

Митний контроль пасажирських суден закордонного плавання здійснюється позачергово відповідно до графіка їх руху, завчасно погодженого з митним органом та органом охорони державного кордону.

Декларування судна

Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Відомості про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральній (загальній) декларації.

Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, подає з використанням наявних засобів комунікації документи, передбачені Митним кодексом, зобов’язання капітана судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання за формою, встановленою Мінфіном України, і зобов’язання капітана судна, яке плаває під Державним прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна.

Документи та відомості для митного контролю

Згідно з п. 2 частини першої ст. 335 Митного кодексу під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України декларант, уповноважена ним особа або перевізник, яким здійснюється перевезення товарів, надають митному органу в паперовій або електронній формі такі документи та відомості при перевезенні водним транспортом:

 • генеральну декларацію, що містить, зокрема, найменування та опис судна, відомості про його реєстрацію та національну належність, прізвище капітана, прізвище та адресу суднового агента;
 • декларацію про вантаж, яка містить, зокрема, відомості про найменування портів відправки, портів заходу судна, завантаження та вивантаження товарів, першого порту відправки товарів, порту вивантаження товарів, що залишаються на борту, перелік коносаментів або інших документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення, кількість вантажних місць товару, опис та вид упаковки товарів, які підлягають вивантаженню у даному порту;
 • декларацію про припаси (суднові припаси), яка містить, зокрема, відомості про найменування суднових припасів, що є в наявності на судні, та їх кількість;
 • декларацію про особисті речі екіпажу судна;
 • суднову роль, що містить відомості про кількість і склад членів екіпажу під час прибуття і відправлення судна, зокрема прізвища, імена, громадянство, звання або посаду, дату і місце народження, вид і номер документа, що посвідчує особу;
 • список пасажирів, що містить відомості про пасажирів під час прибуття і відправлення судна, зокрема кількість пасажирів на судні, прізвища, імена, громадянство, дату і місце народження, порти посадки і висадки;
 • визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що супроводжує міжнародні поштові відправлення (за їх наявності);
 • транспортні (перевізні) документи на товари (за наявності), які містять, зокрема, відомості про загальну кількість товарів, кількість вантажних місць, найменування товарів, вид упаковки;
 • комерційні документи (за наявності) на товари та відомості про розміщення товарів на борту судна;
 • відомості про наявність (відсутність) на борту судна товарів, ввезення яких на митну територію України заборонено або обмежено, включаючи валютні цінності, наявні у членів екіпажу, лікарські засоби, до складу яких входять наркотичні, сильнодіючі засоби, психотропні та отруйні речовини;
 • відомості про наявність (відсутність) на борту судна небезпечних товарів, зброї, боєприпасів.

Подані документи повинні бути скріплені печаткою судна, засвідчені підписом капітана судна або іншої особи, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном або уповноваженим працівником агентської організації (морським агентом). Посадова особа митного органу здійснює оформлення поданих документів у порядку, встановленому Мінфіном України.

Декларування судна, що переміщується як товар

Декларування судна, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.

Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа затверджено наказом № 651 (далі — Порядок № 651), а порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів з їх застосуванням — наказом № 631 (далі — Порядок № 631).

Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля та спорту, що класифікуються у товарній позиції 8903 згідно з УКТ ЗЕД (далі — яхти) та ввозяться (вивозяться) з метою некомерційного використання, декларуються із застосуванням декларації тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти, форму якої наведено у додатку до Технологічної схеми № 451 (далі — декларація яхти), з одночасним наданням зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України).

У разі перебування яхти у пунктах пропуску менш як 30 днів її декларування може здійснюватися із застосуванням генеральної (загальної) декларації. У такому випадку зазначені в абзаці другому цього пункту документи не подаються, зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання не оформлюється.

Форма декларації яхти оприлюднюється ДФС на власному офіційному порталі.

Допускається подання митному органові декларації яхти, заповненої англійською мовою та/або за формою, перекладеною англійською мовою. Якщо використовується декларація яхти на паперовому носії і в полі будь-якої графи такої декларації не вистачає місця для внесення необхідних відомостей, відомості зазначаються на окремому аркуші, який є невід’ємною частиною декларації та завіряється капітаном у порядку, встановленому для декларації яхти. При цьому у відповідній графі декларації яхти вчиняється запис «Див. доповнення». У разі електронного набору допускається за необхідності збільшення кількості рядків у відповідних розділах декларації яхти.

Декларація яхти оформлюється у трьох примірниках. Один примірник такої декларації, оформленої посадовими особами контро­льних служб, залишається у справах митного органу на контролі, другий — у справах органу охорони державного кордону, а третій передається капітанові яхти для зберігання у справах судна. Декларація яхти зберігається у справах яхти, застосовується для декларування такої яхти під час вибуття за межі митної території України (повернення в Україну), здійснення її митного контролю та митного оформлення.

При цьому зобов’язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) яхти реєструється в журналі обліку зобов’язань капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (ввезення на митну територію України) судна закордонного плавання за номером декларації яхти.

До залишення яхтою територіального моря України декларація яхти подається посадовим особам ДФС на їх вимогу.

На вимогу посадових осіб органу охорони державного кордону та митного органу капітан яхти повинен пред’явити документ, що підтверджує право власності на яхту, та свідоцтво про право плавання під прапором держави.

За наявності декларації яхти дозволяється плавання яхти у територіальному морі та внутрішніх водах України, а також перебування на пристанях, причалах і в пунктах базування (за винятком районів, закритих для плавання і перебування).

Декларування товарів, що під час стоянки залишаються на борту яхти і будуть вивезені за межі митної території України, здійснюється без подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Відомості про такі товари зазначаються у декларації яхти або декларації про припаси (суднові припаси).

Митний огляд судна закордонного плавання здійснюється з метою перевірки відомостей, зазначених у документах. На суднові приміщення з предметами, що не підлягають пропуску через митний кордон, накладається митне забезпечення у порядку, встановленому Мінфіном України

У разі виявлення контрабанди, порушення митних правил посадова особа митного органу має право продовжити строк перебування судна закордонного плавання під митним контролем.

Після закінчення митного контролю митний орган проводить реєстрацію документів, у яких відображаються результати митного контролю та митного оформлення, і веде їх облік у порядку, встановленому Мінфіном України.

Транспортні засоби і товари, що переміщуються на суднах

Митний орган веде облік транспортних засобів і товарів, що вивантажуються із судна закордонного плавання.

У разі виявлення розбіжностей між фактичною кількістю транспортних засобів і товарів та даними, зазначеними у вантажних документах, або у разі виявлення пошкоджених із слідами розпакування вантажних місць капітаном судна або іншою уповноваженою перевізником особою складається акт-повідомлення, який підписується представниками адміністрації порту і митного органу.

Після розвантаження судна закордонного плавання в генеральному акті, який підписується представниками адміністрації порту, митного органу і судна, зазначається кількість місць та маса зданих судном і прийнятих портом товарів. Один примірник генерального акта зберігається в митному органі.

Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).

У пунктах пропуску санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний види контро­лю здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення таких видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.

Порядок і форма подання інформації про товари, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю, встановлюються державними органами, які здійснюють такі види контролю

Порядок здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України затверджено постановою № 1030.

Перелік товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, затверджено постановою № 1031.

Відповідно до частини першої ст. 210 Митного кодексу вивантаження товарів із суден закордонного плавання та навантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу органу доходів і зборів та під його контролем згідно з документами, передбаченими ст. 335 Митного кодексу. Дозвіл надається невідкладно після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу. У разі відмови у наданні дозволу орган доходів і зборів зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити власника товарів або уповноважену ним особу про причини і підстави такої відмови.

За згодою декларанта чи уповноваженої ним особи митний контроль товарів, що перевозяться у контейнерах, може здійснюватися в зонах митного контролю вантажних митних комплексів (автотерміналів, автопортів). Переміщення товарів у контейнерах із зони митного контролю пункту пропуску в зону митного контролю вантажного митного комплексу (автотермінала, автопорту) або у зворотному напрямку здійснюється під контролем митного органу відповідно до технологічної схеми, що затверджується керівником митного органу за погодженням з керівниками органу охорони державного кордону, порту та вантажного митного комплексу (автотермінала, автопорту).

Дозвіл митного органу на вивезення транспортних засобів і товарів із зони митного контролю і порту надається на підставі оформлених митних декларацій або інших документів, передбачених законодавством з питань державної митної справи, у порядку, встановленому Мінфіном України.

Перебування в зоні митного контролю транспортних засобів і товарів, митне оформлення яких закінчено, не допускається, крім випадків, коли таке перебування є наслідком функціональної і технологічної діяльності порту або митний орган одержав від інших контролюючих органів інформацію про можливе порушення законодавства під час митного оформлення цих транспортних засобів і товарів.

Митний орган забезпечує зберігання документів, що були підставою для пропуску суден закордонного плавання і товарів через митний кордон України, у порядку і строки, встановлені Мінфіном України.

У разі надходження на територію порту транспортних засобів і товарів, що переміщуються під митним контролем, митний орган підтверджує їх надходження у порядку, встановленому Мінфіном України.

До початку завантаження на судно закордонного плавання транспортних засобів і товарів декларант або уповноважена ним особа подає митному органу доручення на навантаження. Підставою для оформлення такого доручення є митна декларація з відміткою митного органу про закінчення митного контролю.

У разі надходження транспортних засобів і товарів, що були оформлені в інших митних органах і перебувають під митним контролем, разом з митною декларацією подаються товаросупровідні (товаротранспортні) документи.

Оформлене митним органом доручення на навантаження є підставою для завантаження зазначених у ньому транспортних засобів і товарів на судно закордонного плавання.

З метою запобігання простою транспортного засобу дозволяється оформлення доручень на навантаження за відсутності оригіналу митної декларації. Пропуск через митний кордон транспортних засобів і товарів здійснюється тільки за умови надання оригіналу митної декларації з відміткою митного органу про закінчення митного оформлення.

Внесення змін до доручення на навантаження здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою тільки з дозволу митного органу.

Після закінчення завантаження судна закордонного плавання декларант або уповноважена ним особа подає митному органу вантажні документи для пропуску транспортних засобів і товарів через митний кордон.

Під час здійснення митного контролю транспортних засобів і товарів, що завантажуються на судна закордонного плавання (вивантажуються із суден), митні органи мають право використовувати документи, передбачені правилами роботи портів.

Після завершення митного контролю вибуття судна в приміщеннях митних органів та/або контролю на судні митний орган документально підтверджує пропуск транспортних засобів і товарів через митний кордон у порядку, встановленому Мінфіном України.

У разі коли розклад або графік руху суден закордонного плавання передбачає послідовний захід у межах територіального моря і внутрішніх вод України у декілька українських портів за місцем розташування одного митного органу, підтвердження пропуску транспортних засобів і товарів через митний кордон здійснюється тільки під час вибуття з останнього порту України.

Вивезення за межі митної території України товарів, вивантажених із судна закордонного плавання на тимчасове зберігання у разі транзиту в межах одного пункту пропуску, а також у разі відмови у пропуску товарів через митний кордон України чи у разі визнання товарів такими, що ввезені помилково, здійснюється перевізником та окремого дозволу органу доходів і зборів не потребує. Здійснювати будь-які інші операції з такими товарами без дозволу органу доходів і зборів забороняється (частина четверта ст. 210 Митного кодексу).

З метою надання органам доходів і зборів можливості оцінити ризики при ввезенні товарів на митну територію України морськими (річковими) суднами перевізник може надавати органу доходів і зборів відомості щодо цих товарів в електронному вигляді у форматі міжнародних стандартів обміну електронною інформацією (частина п’ята ст. 210 Митного кодексу).

Прибуття судна на нетривалий час

Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк до п’яти діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення.

Товари (крім припасів), які навантажуються на це судно, підлягають митному оформленню на загальних підставах.

Якщо судно побудовано чи придбано/продано за кордон

Митне оформлення придбаного або побудованого резидентом за межами митної території України судна здійснюється в режимі імпорту під час його першого заходу в один з українських портів після набуття резидентом права власності на таке судно.

Митне оформлення придбаного нерезидентом на митній території України судна здійснюється в режимі експорту, якщо таке судно вивозиться за межі митної території України.

Дозвіл на відправлення судна

Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки органу доходів і зборів на відповідному судновому документі.

Для тимчасового відходу судна з порту у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл органу доходів і зборів не обов’язковий.

Транзитні перевезення

Транзит — це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома органами доходів і зборів України або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ст. 90 Митного кодексу).

Контроль транзитних вантажів встановлюється виключно законами і міжнародними договорами України та здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України. Контроль транзитних вантажів та обробка супроводжувальної документації транзиту вантажів здійснюються за технологічними схемами пропуску через державний кордон України відповідних транспортних засобів, що визначають терміни його проведення та регламентують дії службових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади.

Обов’язковими умовами здійснення контролю транзитних вантажів є:

 • чітка регламентація проведення контролю та дій службових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади виключно нормативно-правовими актами;
 • кваліфіковані службові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що утримуються виключно за рахунок коштів державного бюджету;
 • наявність необхідних сертифікованих засобів контролю;
 • спрощений та прискорений порядок контролю;
 • комплексне, одночасне та безперервне проведення всіх видів контролю, а за наявності угод з відповідними органами суміжних держав — спільно з ними.

Згідно зі ст. 1 Закону № 1172 терміни вживаються у такому значенні:

 • контроль транзитних вантажів — це діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої влади та їх службових осіб у пунктах пропуску через державний кордон України по перевірці відповідності транзитних вантажів і транспортних засобів транзиту вимогам митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та інших видів контролю, що встановлюються виключно законами та міжнародними договорами України;
 • транзитні послуги (роботи) — безпосередньо пов’язана з транзитом вантажів підприємницька діяльність учасників транзиту, що здійснюється в межах договорів (контрактів) перевезення, транспортного експедирування, доручення, агентських угод тощо;
 • учасники транзиту — вантажовласники та суб’єкти підприємницької діяльності (перевізники, порти, станції, експедитори, морські агенти, декларанти та інші), які у встановленому порядку надають (виконують) транзитні послуги (роботи).

Статтею 7 Закону № 1172 встановлено, що транзитні послуги (роботи) призначаються для споживання та використання за межа­ми митної території України і надаються (виконуються) на підставі відповідних дво- чи багатосторонніх договорів (контрактів) між учасниками транзиту. Договори (контра­кти) про надання (виконання) транзитних послуг (робіт) укладаються як між резидентами і нерезидентами, так і між самими резидентами і нерезидентами, які вільно обирають комплекс транзитних послуг (робіт), їх надавачів (виконавців), а також засоби транзиту залежно від умов перевезень.

Відповідно до ст. 6 цього Закону транзит вантажів супроводжується товарно-транспортною накладною, складеною мовою міжнародного спілкування. Залежно від обраного виду транспорту такою накладною може бути авіаційна вантажна накладна (Air Waybill), міжнародна автомобільна накладна (CMR), накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), накладна ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), коносамент (Bill of Lading). Крім цього, транзит вантажів може супроводжуватися (за наявності) рахунком-фактурою (Invoice) або іншим документом, що вказує вартість товару, пакувальним листком (специфікацією), вантажною відомістю (Cargo Manifest), книжкою МДП (Carnet TIR), книжкою АТА (Carnet ATA).

При декларуванні транзитних вантажів відповідно до митного законодавства України до органів доходів і зборів подається вантажна митна декларація (ВМД) або накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), накладна ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), книжка МДП (Carnet TIR), книжка АТА (Carnet ATA), необхідні для здійснення митного контролю.

У разі транзиту вантажів залізничним транспортом до органів доходів і зборів на дільницях, на які поширюється сфера застосування Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), подається накладна ЦІМ (СІМ).

У разі транзиту вантажів залізничним транспортом на інших дільницях до органів доходів і зборів подається накладна УМВС (СМГС) або накладна ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), що містить відомості, необхідні для здійснення митного контролю.

У разі транзиту вантажів автомобільним транспортом до органів доходів і зборів подається вантажна митна декларація (ВМД) або книжка МДП (Carnet TIR).

Декларування транзиту вантажів, що переміщуються авіаційним транспортом, здійснюється за авіаційною вантажною накладною (Air Waybill) та/або вантажною відомістю (Cargo Manifest) з поданням органам доходів і зборів вантажної митної декларації.

У разі транзиту вантажу в межах одного пункту пропуску вантажна митна декларація не подається

Декларування транзитних вантажів, що переміщуються морським і річковим транспортом, відповідно до вимог законодавства України здійснюється за поданням органам доходів і зборів коносамента (BILL of Lading) та вантажної митної декларації.

На товари (крім підакцизних), що переміщуються транзитом морським і річковим транспортом у контейнерах та під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського порту, вантажна митна декларація не подається.

Митне оформлення транзиту підакцизних вантажів будь-яким видом транспорту, крім транзиту вантажів авіаційним транспортом у межах одного пункту пропуску, провадиться виключно за умови подання органам доходів і зборів митної декларації (далі — МД).

Для здійснення контролю за ввезенням транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України з митниці відправлення на кордоні до митниці призначення, в зоні діяльності якої постійно проживає (тимчасово перебуває) його власник, використовується попередня митна декларація або митна декларація у митному режимі транзиту, оформлена в установленому порядку.

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень затверджено наказом № 1066 (далі — Порядок № 1066). Цей Порядок регламентує дії посадових осіб митних органів, перевізників, декларантів або уповноважених ними осіб під час здійснення контролю за переміщенням товарів та/або транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу юридичними та фізичними особами незалежно від виду транспорту, крім стаціонарних засобів транспортування (трубопроводи та лінії електропередачі) у:

 • вантажних відправленнях;
 • супроводжуваному багажі;
 • несупроводжуваному багажі;
 • ручній поклажі.

Для здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення і виявлення фактів їх недоставлення до митниці призначення використовується Єдина автоматизована інформаційна система ДФС (далі — ЄАІС).

Права та обов’язки перевізників

Відповідно до ст. 191 Митного кодексу перевізники мають право:

 • не приймати для перевезення між органами доходів і зборів товари у разі оформлення митних та/або транспортних документів з порушенням порядку, встановленого законодавством України;
 • замінювати моторний транспортний засіб, попередньо повідомивши орган доходів і зборів призначення про причини такої заміни (технічний стан, екологічні вимоги, економічна доцільність);
 • замінювати уповноважену перевізником особу (водія), відповідальну за доставку товарів до органу доходів і зборів призначення, попередньо повідомивши цей орган про причини такої заміни (стан здоров’я, візові питання, вимоги Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення);
 • з дозволу органу доходів і зборів призначення вивантажувати товар на склад цього органу, якщо доставлені перевізником товари, що перебувають під митним контролем, протягом трьох діб не будуть заявлені відповідальною за це особою до жодного митного режиму. У такому разі витрати на вивантаження та зберігання товару відшкодовуються його власником;
 • отримувати роз’яснення причин відмови у митному оформленні чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та перелік заходів, яких необхідно вжити для їх усунення.

Перевізники зобов’язані:

 • під час прийняття товарів до перевезення перевіряти точність відомостей щодо кількості вантажних місць, їх маркування, номери, зовнішній стан товарів та їх пакування. У разі неможливості такої перевірки вносити відповідний запис до міжнародної автомобільної накладної (CMR);
 • у строк, встановлений ст. 95 Митного кодексу, доставляти товари до органу доходів і зборів призначення, а також подавати передбачені законодавством документи на них;
 • не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу органу доходів і зборів;
 • у разі прибуття до органу доходів і зборів призначення у неробочий час забезпечувати схоронність товарів і вживати визначених органом доходів і зборів заходів для недопущення їх несанкціонованого вилучення з-під митного контролю.

Якщо сталася аварія чи обставини непереборної сили

Якщо під час перевезення товарів транспортний засіб внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили не зміг прибути до митного органу призначення, допускається вивантаження товарів в іншому місці. При цьому перевізник зобов’язаний:

 • вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;
 • терміново повідомити найближчий орган доходів і зборів про обставини події, місце­знаходження товарів і транспортного засобу.
Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв’язку із вжиттям заходів, передбачених ст. 192 Митного кодексу

Пунктом 2.2 Порядку № 1066 визначено, що якщо під час транзитного перевезення товарів транспортний засіб комерційного призначення не зміг прибути до митниці призначення в установлений строк внаслідок аварії або дії непереборної сили, до строку транзитного перевезення не включається час дії та/або ліквідації наслідків цих обставин за умови документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили та вчасного (до закінчення строку транзитного перевезення) письмового інформування перевізником найближчого митного органу про обставини події, місцезнаходження товарів, транспортного засобу комерційного призначення та номер документа контро­лю за переміщенням товарів.

Також п. 2.3 зазначеного Порядку встановлено, що в окремих випадках, якщо внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили сталася повна чи часткова втрата товарів, перевізник уживає всіх необхідних заходів для забезпечення збереження частки невтрачених товарів та недопущення будь-якого їх використання, документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили. Перевізник, який переміщує товари через митний кордон України, у присутності посадової особи найближчого митного органу складає акт про невідповідність цих товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення митного контролю, про походження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату.

Підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили здійснюється відповідно до Порядку № 657.

Порушення порядку переміщення товарів транзитом

За порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом перевізник притягується до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 193 Митного кодексу.

У разі втрати або видачі без дозволу органу доходів і зборів товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, перевізник зобов’язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на імпорт зазначених товарів. Порушення перевізником встановлених Митним кодексом строків доставки товарів, якщо виконано всі інші вимоги, не створює для нього зобов’язання щодо сплати митних платежів.

Перевізник звільняється від зобов’язання щодо сплати митних платежів лише у разі, якщо товари, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, було знищено або безповоротно пошкоджено внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили або природних втрат за нормальних умов транспортування, за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Закон № 1172 — Закон України від 20.10.99 р. № 1172-XIV «Про транзит». Постанова № 1030 — постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. № 1030 «Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України». Постанова № 1031 — постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України». Наказ № 308 — наказ Мінфіну України від 10.03.2015 р. № 308 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті». Наказ № 1066 — наказ Мінфіну України «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень» від 09.10.2012 р. № 1066. Порядок № 631 — Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 631. Порядок № 651 — Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 651. Порядок № 657 — Порядок виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затверджений наказом Мінфіну України від 31.05.2012 р. № 657. Порядок № 1066 — Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затверджений наказом Мінфіну України від 09.10.2012 р. № 1066. Технологічна схема № 451 — Типова технологічна схема здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 45