Соціальне страхування

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

15.05.2018 / 13:06
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

Кожні два роки працюючі пенсіонери мають право звернутися за перерахунком своєї пенсії. Проте починаючи з 1 квітня цього року такі перерахунки проводитимуться автоматично, без звернення до Пенсійного фонду. Про це, а також про те, кому для перерахунку все ж таки необхідно звернутися із заявою, а хто на перерахунок взагалі не має права, читайте далі.

Коли перерахунок здійснюється автоматично

Порядок проведення перерахунку пенсій особам, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжують працювати, встановлено частиною четвертою ст. 42 Закону про пенсійне страхування. Відповідно до цієї норми працюючі пенсіонери можуть кожні два роки звертатися до територіальних управлінь Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Законом № 2148 в установлений порядок внесено зміни, якими передбачено, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім частини четвертої ст. 42 Закону про пенсійне страхування, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

 
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до ст. 42 Закону про пенсійне страхування, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії

Страховий стаж понад 24 місяці

У разі якщо за два роки роботи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії особа набула не менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок провадиться з урахуванням цього страхового стажу.

Крім того, визначається, чи залишати той заробіток, що був при призначенні (поперед­ньому перерахунку) пенсії, чи враховувати заробіток, який особа отримала за роботу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. При цьому заробітна плата враховується за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій ст. 40 Закону про пенсійне страхування.

У будь-якому випадку застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Тобто показник середньої заробітної плати за три роки, що передують року звернення за перерахунком пенсії, чи за 2016 — 2017 рр. (що застосовується для призначення пенсії) не враховуватиметься.

Якщо страховий стаж менше 24 місяців

У разі якщо пенсіонер після призначення (перерахунку) пенсії набув менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу, набутого після її призначення (попереднього перерахунку).

Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється. Тобто заробіток, який отримувала особа після призначення (поперед­нього перерахунку) пенсії, в такому разі не враховується.

Розглянемо на прикладах варіанти перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

Приклад 1

Чоловіку пенсію було призначено в січні 2015 р. (стаж зараховано по 31.12.2014 р.). Після призначення пенсії він працював з перервами, за перерахунком пенсії до органів Пенсійного фонду не звертався. Страховий стаж станом на 01.03.2018 р. з урахуванням дорахованих 29 місяців (за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування) становить 43 роки 8 місяців (коефіцієнт страхового стажу з урахуванням вартості одного року страхового стажу 1 % — 0,43667).

Можливі такі варіанти перерахунку:

  • дорахувати страховий стаж, а заробіток не змінювати;
  • врахувати стаж та заробіток за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30.06.2000 р. незалежно від перерв та за весь період страхового стажу після 01.07.2000 р. із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який застосовувався під час перерахунку пенсії з 01.10.2017 р., — 3 764,40 грн;
  • врахувати стаж та заробіток за весь період страхового стажу після 01.07.2000 р. із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який застосовувався під час перерахунку пенсії з 01.10.2017 р., — 3 764,40 грн (відмовитися від заробітку за 60 місяців до 01.07.2000 р.).

Обирається найбільш вигідний варіант. Зазвичай після призначення пенсії особа працює з меншим заробітком, ніж той, з якого було визначено розмір пенсії. Тому інколи врахування цього заробітку не є доцільним, оскільки зменшується його коефіцієнт. Отже, в такому випадку дораховують лише страховий стаж, набутий після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, а заробіток залишається без змін.

Тобто для того щоб розмір пенсії в результаті проведеного перерахунку суттєво збільшився, потрібно, аби після призначення пенсії особа працювала з вищим заробітком, ніж той, з якого визначено розмір її пенсії.

Таким чином, що вищий заробіток отримує особа, то на більший розмір пенсії вона може розраховувати.

Приклад 2

Чоловіку призначено пенсію у грудні 2013 р. Після її призначення він працював два роки і отримував заробітну плату на рівні мінімальної, а в деяких місяцях — менше мінімальної (доплату до мінімального страхового стажу не здійснював).

Згідно з частиною першою ст. 24 Закону про пенсійне страхування страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Два роки після призначення пенсії вже минуло, але набутий страховий стаж —менше 24 місяців, тому, враховуючи норми частини четвертої ст. 42 Закону про пенсійне страхування, у зазначеному  випадку можливий лише один варіант перерахунку — з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії, та заробітної плати, з якої її було призначено.

Коли перерахунок проводиться за заявою

Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі відповідно до частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для непраце­здатних осіб, — за 35 років страхового стажу для чоловіків чи 30 років страхового стажу для жінок або набув права на мінімальну пенсію як шахтар), за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Приклад 3

Пенсію за віком чоловікові призначено у лютому 2017 р. при страховому стажі 34 роки (зараховано по 31.01.2017 р.). У лютому 2018 р. його страховий стаж становив 35 років (по січень 2018 р. включно).

Станом на 01.03.2018 р. цей чоловік не набув права на проведення автоматичного перерахунку пенсії, який проводиться з 1 квітня року, оскільки не пройшло два роки після призначення йому пенсії. Тому для проведення перерахунку пенсії йому потрібно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду з відповідною заявою. При цьому буде враховано набутий після призначення пенсії страховий стаж, а заробіток залишиться без змін.

Слід зазначити, що за умови звернення до територіального управління Пенсійного фонду перераховуватимуться пенсії і тим працюючим пенсіонерам, які на 01.03.2018 р. не набули права на проведення автоматичного перерахунку пенсії.

Приклад 4

Пенсію жінці призначено у червні 2016 р. при страховому стажі 36 років (зараховано по 31.05.2016 р.).

Станом на 01.03.2018 р. не минуло два роки після призначення пенсії, тому підстави для автоматичного перерахунку пенсії відсутні. Перерахунок буде проведено у разі звернення пенсіонера до територіального управління Пенсійного фонду з відповідною заявою (після закінчення 24 місяців починаючи з червня 2016 р.).

У випадках, зазначених у прикладах 3 та 4, перерахунок буде проведено у строки, встановлені ст. 45 Закону про пенсійне страхування, — з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

Перерахунок з урахуванням пільгового стажу

Частиною другою ст. 24 Закону про пенсійне страхування передбачено, що за кожний повний рік стажу роботи (врахованого в одинарному розмірі) на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Враховуючи те, що пільговий стаж підтверджується уточнюючою довідкою підприємства, для проведення перерахунку пенсії з урахуванням пільгового стажу пенсіонер має звернутися до територіального управління Пенсійного фонду із заявою, довідкою про пільги та наказом про атестацію його робочого місця. У такому разі перерахунок буде проведено у строки, встановлені ст. 45 Закону про пенсійне страхування, — з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

Кому пенсію не перерахують

Не передбачено перерахунок пенсій за вислугу років, призначених на умовах, визначених Законом про пенсійне забезпечення, якщо отримувачі таких пенсій не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування. Це педагоги, медичні працівники, працівники авіації та працівники інших професій, робота на яких призводить до втрати праце­здатності до досягнення особами пенсійного віку.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи за спеціальністю, яка дає право на пенсію за вислугу років. Проте навіть якщо особа після призначення пенсії працює не за спеціальністю, її пенсію перерахують лише після того, коли вона досягне пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування. Для проведення перерахунку пенсії переводитися з пенсії за вислугу років на пенсію за віком не обов’язково.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне забезпечення — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 2148 — Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»