ПДВ

Зупинення реєстрації ПН/РК

15.05.2018 / 13:15

Відповіді на запитання, поставлені під час проведення «гарячої» телефонної лінії.

Якщо заблоковано ПН/РК, складені у листопаді/грудні 2017 р.

Що потрібно зробити для розблокування заблокованих податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК), складених у листопаді та грудні 2017 р.?

Змінами до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, внесеними Законом України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (далі — Закон № 2245), визначено, що реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинено в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Крім того, Законом № 2245 п. 57 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу доповнено новим п. 571, згідно з яким ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 цього Кодексу, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 ст. 2001 та п. 201.10 ст. 201 Кодексу не пізніше 02.01.2018 р., крім:

 • ПН/РК, щодо яких станом на 01.12.2017 р. не подано пояснення та копії документів відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Кодексу;
 • ПН/РК, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації у ЄРПН, за якими станом на 01.12.2017 р. не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу з 01.12.2017 р. до дня набрання чинності Законом № 2245 та щодо яких платником податку після 01.12.2017 р. подано пояснення та копії документів відповідно до пп. 201.16.2 цього пункту, реєструються у ЄРПН у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом щодо зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

22.03.2018 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі — постанова № 117). Відповідно до цієї постанови платники ПДВ, у яких до 01.12.2017 р. зупинено реєстрацію ПН/РК у ЄРПН згідно з п. 201.16 ст. 201 Кодексу, що діяв до набрання чинності Законом № 2245, та які станом на 01.12.2017 р. не подали пояснень і копій документів до ПН/РК, мають право протягом 365  календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у таких ПН/РК, подати пояснення і копії документів до таких ПН/РК на розгляд комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН або відмову в такій реєстрації, порядок роботи яких затверджено цією постановою.

Значення показників D та P

Що є показниками D та P, передбаченими постановою № 117, та як платнику дізнатися значення даних показників?

В Електронному кабінеті до розділу СЕА ПДВ додано новий підрозділ «Показники СМКОР». У ньому можна перевірити розрахункові показники D та P, які використовуються для моніторингу ПН/РК. 

Нагадаємо, що згідно з п. 3 Порядку зупинення реєстрації податкової наклад­ної/розрахунку коригування в ЄРПН, затвердженого постановою № 117 (далі — Порядок № 117), ПН/РК, що подаються на реєстрацію в ЄРПН до проведення моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються відповідно до таких ознак:

податкова накладна не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, звільненою від оподаткування;

обсяг постачання, зазначений платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці, з урахуванням поданих на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК, становить менше 500 тис.  грн і керівник — посадова особа такого платника податку є особою, яка обіймає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку;

одночасно значення показників D та P, розрахованих у цьому підпункті, мають такі розміри: D > 0,03, Р < Рм × 1,4, де:

D — розрахункова величина, яка дорівнює S/T;

S — загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) платником податку і його відокремленими підрозділами;

T — загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 %, зазначеними платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК;

P — сума ПДВ, зазначена платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданих на реєстрацію в ЄРПН ПН/РК;

Рм  — найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у ПН/РК, зареєстрованих платником податку в ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК.

Значення показника D за останні 12 календарних місяців обчислюється ДФС станом на перше число календарного місяця та кожного 10 числа стає доступним платнику податку в Електронному кабінеті.

Оскарження рішення про відмову у реєстрації ПН/РК

Які документи потрібно подати платнику у разі отримання рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН?

Процедуру адміністративного оскарження рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН визначено Порядком розгляду скарг, затвердженим постановою № 117.

Для того щоб скарга була прийнята до розгляду, платнику при її складанні потрібно внести всі дані, перелічені в п. 10 цього Порядку.

Так, скарга повинна містити дані про:

 • найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу, його податкову адресу;
 • податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
 • номер оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН;
 • дату оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН;
 • інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії контролюючого органу;
 • відомості про оскарження рішення комісії контролюючого органу в судовому порядку;
 • вимоги платника податку, який подає скаргу;
 • електронну адресу, на яку надсилається рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

Платник може додавати до скарги пояснення та копії документів, що підтверджують інформацію, зазначену у ПН/РК, реєстрацію яких зупинено.

Документи для підтвердження здійснення операцій

Яким чином подати документи для підтвердження здійснення операції у разі зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН та який перелік документів потрібно подати?

Відповідно до п. 12 Порядку № 117 у разі зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН контролюючий орган протягом операційного дня надсилає платнику податку (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі квитанцію про зупинення реєстрації ПН/РК. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК зазначається, зокрема пропозиція щодо надання платником податку пояснень і копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН (п. 13 Порядку № 117).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПН/РК У ЄРПН, МІСТИТЬ:

 • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них
 • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції
 • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні
 • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків
 • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством

Письмові пояснення та копії документів платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН/РК.

Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох ПН/РК, якщо вони складені на одного отримувача — платника податку за одним і тим самим договором або якщо в таких ПН/РК відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД або кодами послуг відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг (далі — ДКПП) (п. 15 Порядку № 117).

Згідно з п. 16 Порядку № 117 письмові пояснення та копії документів, зазначених у п. 14 цього Порядку, платник податку подає до ДФС в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Пояснення можна подавати у вигляді повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за формою J/F 1312602 (далі — Повідомлення).

Платник ПДВ має право подати одне повідомлення до декількох ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено, однак копії документів до такого повідомлення додаються у вигляді окремих додатків за формою J/F 1360102 у форматі PDF (розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 МБ).

Письмові пояснення та копії документів, подані платником податку до контролю­ючого органу відповідно до п. 15 Порядку № 117, розглядаються комісіями контролюючих органів.

Подання таблиці без наявності факту зупинення реєстрації

Компанія придбала нерухомість, є вхідний податковий кредит від продавця нерухомості та оцінювача. Придбану нерухомість компанія передала в оренду. Що потрібно зробити для того, щоб уникнути блокування податкової накладної, складеної на надані орендні послуги?

У цьому разі платнику податку доцільно, не очікуючи факту зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН, скористатися своїм правом та заповнити і подати таблицю даних платника за встановленою формою згідно з додатком 3 до Порядку № 117 (далі — Таблиця).

У Таблиці зазначаються:

 • види економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);
 • коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, що постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;
 • коди послуг відповідно до ДКПП (ДК 016-2010), що постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку (п. 30 Порядку № 117).

Тобто Таблиця — це інформація про специфіку діяльності платника податку, а тому такий платник податку має право подати до ДФС таблицю без наявності факту зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

При цьому відповідно до п. 31 Порядку № 117 до Таблиці слід подати пояснення, в яких зазначити діяльність із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

Якщо таблицю враховано, але накладну заблоковано

У липні 2017 р. платником подано таблицю з описом КВЕД 45.20, а саме ремонт автомобіля, яку було враховано ДФС, підтвердженням чому є квитанція № 2. Проте у квітні 2018 р.  реєстраційний період з 01.04.2018 до 15.04.2018 р. має статус «реєстрація зупинена». Із чим це пов’язано?

У цьому випадку можливі два варіанти. Перший — неврахування Таблиці ДФС.

Так, п. 38 Порядку № 117 установлено, що у разі врахування ДФС Таблиці з 01.07.2017 р. у подальшому реєстрація ПН/РК у ЄРПН з операцій, зазначених у Таб­лиці даних платника податку, не підлягає зупиненню.

Водночас якщо до контролюючого органу надійшла податкова інформація, що свідчить про надання платником податку недостовірної інформації, в Таблиці, яка була врахована, в тому числі в автоматичному режимі, комісії контролюючих органів мають право прийняти рішення про неврахування цієї Таблиці.

У такому разі платнику слід подати нову Таблицю з правильними даними після прийняття рішення про неврахування Таблиці.

Другий — після подання та врахування Таблиці надалі платнику при складанні ПН/РК слід звертати увагу на таке.

При складанні таких ПН/РК коди товарів відповідно до УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП мають зазначатися на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій Таб­лиці. Якщо в Таблиці коди наводитимуться на рівні чотирьох перших цифр, а в ПН/РК — на рівні 12 цифр, то реєстрацію таких ПН/РК буде призупинено (наприклад, коди «33.12» і «33.12.24-00.00» неідентичні і їх слід розуміти як різні коди).

Автоматична реєстрація в ЄРПН

Які ПН/РК підлягають автоматичній реєстрації в ЄРПН відповідно до Закону № 2245?

Нагадаємо, що Закон № 2245 набрав чинності (крім окремих норм) з 01.01.2018 р.

При цьому норми щодо виключення п. 74.2 ст. 74, внесення змін до п. 201.16 ст. 201 та доповнення підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу п. 571 набирають чинності з дня, що  настає за днем опуб­лікування Закону № 2245.

Так, відповідно до вимог вищезазначеного пункту ПН/РК, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено згідно з п. 201.16 ст. 201 Кодексу, реєструються з урахуванням вимог пунктів 2001.3 та 2001.9 ст. 2001 та п. 201.10 ст. 201 Кодексу не пізніше 02.01.2018 р., за винятком:

 • ПН/РК, щодо яких станом на 01.12.2017 р. не подано пояснення та копії документів відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Кодексу;
 • ПН/РК, щодо яких прийнято рішення про відмову у реєстрації ПН/РК у ЄРПН, щодо яких станом на 01.12.2017 р. не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

 

Підготувала Ганна ЧЕРНИШОВА,оглядач «Вісника»,
за сприяння Володимира ТИТЮКА, заступника начальника Управління —
начальника відділу прийняття рішень Управління організації роботи 
щодо прийняття рішень про реєстрацію податкових накладних
Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС України

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42