Інші податки

Виправлення помилок у звіті про КО

21.05.2018 / 15:42

Платники податку на прибуток, які здійснюють господарські операції, що за певних умов набули статусу контрольованих, зобов’язані подавати звіти про контрольовані операції (далі — Звіт про КО). Проте, як свідчить практика, неправильність у підрахунках, допущена платниками податку під час визначення контрольованої операції (далі — КО), може відповідно спричинити помилки у зазначених звітах.
Зауважимо, що складання Звіту про КО вимагає від суб’єкта господарювання дотримання певної методології відображення даних. Тобто щоб запобігти негативним наслідкам у вигляді застосування штрафних санкцій, слід пам’ятати про необхідність дотримання певної послідовності дій. Податкове законодавство не передбачає сторнування, закреслення, дописки тощо у поданому Звіті, тому головною умовою для виправлення допущених помилок є подання суб’єктом господарювання Звіту про КО із зазначенням повної інформації щодо всіх здійснених КО у звітному періоді.
При поданні платниками виправлених звітів про КО слід пам’ятати, що правильне зазначення платником типу Звіту відіграє суттєву роль для реалізації наданого права щодо самостійного виправлення помилок. Тож розглянемо це детальніше.

Насамперед зазначимо, що для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік (пп. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 39.4.2 цього пункту платники податків, які у звітному році здійснювали КО, зобов’язані подавати Звіт про КО до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електрон­ного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

У Звіті про КО зазначається інформація про всі КО, здійснені платником податків у звітному періоді.

У разі якщо платником виявлено, що у раніше поданому Звіті про КО інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник має право подати:

  • новий Звіт до закінчення граничного строку подання Звіту про КО за такий самий звітний період;
  • уточнюючий Звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.

Загальне правило щодо внесення змін до податкової звітності передбачено у ст. 50 Податкового кодексу.

Так, відповідно до п. 50.1 цієї статті у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Це означає, що Звіт про КО повинен також подаватися виключно за формою, яка є чинною на час подання.

Форму Звіту про КО та Порядок складання Звіту про КО затверджено наказом № 8 (далі — Порядок).

Відповідно до п. 2 розділу І Порядку у разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник має право подати: або новий Звіт (Звіт з позначкою «звітний новий») до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період; або уточнюючий Звіт (Звіт з позначкою «уточнюючий») після граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період.

 
Податкове законодавство не обмежує платників щодо кількості виправлених звітів, проте виправлення помилок можливе виключно після подання Звіту з типом «звітний» за такий самий звітний період. При цьому незалежно від виду помилки Звіт з типом «звітний новий» подається до закінчення граничного терміну подання Звіту, а «уточнюючий» — після закінчення

Звертаємо увагу, що новий та уточню­ючий звіти повинні містити повну інформацію про КО за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою «звітний») із виправленими помилковими даними.

Згідно з типами Звіту «звітний», «звітний новий», «уточнюючий» у відповідному розділі графи 1 проставляється позначка «Х».

Розглянемо це на умовних прикладах.

Приклад 1

ТОВ «СІМ» подано Звіт про КО за 2017 р. у березні 2018 р. У квітні 2018 р. платником самостійно виявлено помилки у поданому Звіті та прийнято рішення про подання Звіту із виправленими помилками. Виправлений Звіт до закінчення граничного терміну потрібно подавати з позначкою «звітний новий». Однак лише після закінчення граничного терміну подання Звіту про КО за 2017 р. (граничний термін — 01.10.2018 р.) за потреби платник може подати виправлений Звіт за 2017 р. з типом «уточнюючий».

Приклад 2

ТОВ «СІМ» подано Звіт про КО за 2016 р. у вересні 2017 р. У квітні 2018 р. платником самостійно виявлено невідображення окремих КО, у зв’язку із чим виникла необхідність виправлення допущених помилок. Зважаючи на те, що граничний термін подання Звіту про КО за 2016 р. минув, платник одразу подає Звіт про КО за 2016 р. із позначкою «уточнюючий», у якому зазначає повну інформацію про КО за 2016 р.

Звертаємо увагу, що виправлені звіти про КО також подаються засобами електрон­ного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Податковим кодексом установлено заборону щодо подання уточнюючого Звіту під час проведення документальних перевірок. Так, платник податків під час проведення документальних перевірок не має права подавати уточнюючий Звіт про КО.

Крім того, подання платником Звіту про КО з типом «уточнюючий» не звільняє його від відповідальності, передбаченої п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 8 — наказ Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42