Митна справа

Вивезення ювілейних монет

21.05.2018 / 15:48

Порядок митного контролю та митного оформлення монет, що переміщуються через митний кордон України, має певні особливості залежно від коду цього товару згідно з УКТ ЗЕД, знаходження монет в обігу (можливості здійснення обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу), матеріалу, з якого вони виготовлені, їх художнього чи історичного значення тощо. З'ясуємо, які є обмеження при вивезенні з митної території України громадянами ювілейних монет з недорогоцінних металів, чи можливе їх переміщення через кордон іншою особою, які документи для цього потрібні.

Класифікація монет

Умовно монети можна поділити на три групи:

 • валютні цінності (готівка і банківські метали), порядок переміщення яких через митний кордон України регулюється Інструкцією № 148;
 • культурні цінності, умови переміщення яких через митний кордон України визначено Законом № 1068 та Інструкцією № 258;
 • інші монети (предмети колекціонування, що не мають культурної цінності, у тому числі виготовлені з дорогоцінних металів), митне оформлення яких здійснюється на загальних підставах, установлених статтями 371, 374 Митного кодексу.

Класифікуються монети згідно з УКТ ЗЕД таким чином:

монети (крім золотих), які не можуть бути законним платіжним засобом

7118 10 00 00

інші монети

7118 90 00 00

предмети колекціонування, що становлять нумізматичний інтерес

9705 00 00 00

Вивезення (пересилання) валютних цінностей

Монети, які перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів), відносяться до готівки.

Громадяни можуть переміщувати такі монети в ручній поклажі, супроводжуваному і несупроводжуваному багажі — за умови обов’язкового письмового декларування в повному обсязі у разі, якщо сума цих грошових одиниць перевищує в еквіваленті 10 000 євро, а також у міжнародних поштових та експрес-відправленнях з оголошеною цінністю — у сумі, що не перевищує в еквіваленті 300 євро.

При цьому слід враховувати такі особливості вивезення готівки:

 • фізична особа має право вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митниці;
 • фізична особа — резидент (із постійним місцем проживання в Україні) має право вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за наявності документів, що підтверджують зняття нею готівки з власних рахунків у банках, і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) винятково на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро. Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами — резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках;
 • фізична особа — нерезидент (із постійним місцем проживання за межами України) має право вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, якщо сума готівки, що вивозиться, не перевищує суму готівки, письмово задекларованої цією особою митниці при ввезенні в Україну.

Також існують міжнародні правила пересилання готівкових коштів. Зокрема, згідно з п. 6 ст. 18 Всесвітньої поштової конвенції забороняється вкладати монети у:

 • відправлення письмової кореспонденції без оголошеної цінності; однак якщо національне законодавство країн подання та призначення це дозволяє, такі предмети можуть пересилатися в закритому конверті як рекомендовані відправлення;
 • посилки без оголошеної цінності, крім випадків, коли відповідно до національного законодавства країн подання та призначення це дозволяється;
 • посилки без оголошеної цінності, якими обмінюються дві країни, які приймають посилки з оголошеною цінністю.

Крім того, кожна країна-член або призначений оператор може обмежити фактичну вартість відправлень, що виходять або надсилаються на її територію або пересилаються транзитом через її територію.

Вивезення (пересилання) культурних цінностей

До культурних цінностей згідно з визначенням, наведеним у ст. 1 Закону № 1068, відносяться рідкісні монети (віт­чизняні та зарубіжні монети із дорогоцінних і недорогоцінних металів, виготовлені до 1960 р. включно), які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Статтею 13 цього Закону встановлено, що підставою для пропуску культурних цінностей за межі митної території України є свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, що видається Мінкультури України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

Згідно з п. 2 постанови № 448 вивезення громадянами за межі митної території України культурних цінностей незалежно від їх сумарної фактурної вартості здійснюється на підставі зазначеного вище свідоцтва та з обов’язковим письмовим декларуванням.

Не потребують дозволу на вивезення (тимчасове вивезення) за межі України ювілейні та пам’ятні монети,
які не є засобом платежу
(крім вітчизняних та зарубіжних монет із дорогоцінних і недорогоцінних металів, виготовлених до 1960 р. включно)

Відповідно до пунктів 2.5, 4.2 Інструкції № 258:

 • культурні цінності, що вивозяться громадянином з України, декларуються в установленому законодавством порядку митниці, яка здійснює контроль за їх переміщенням та митне оформлення;
 • при пересиланні поштою (або експрес-перевізником) культурні цінності та свідоцтво (а на вимогу посадової особи митниці — їх перелік і фотографії) власник подає суб’єктам підприємницької діяльності, які надають послуги з пересилання міжнародних відправлень. Свідоцтво (а в разі необхідності — перелік культурних цінностей та їх фотографії) додаються до супровідних документів на ці відправлення.

Переміщення інших товарів

Митне оформлення монет, що не відносяться ні до валютних, ні до культурних цінностей, здійснюється на загальних підставах, установлених ст. 371 Митного кодексу. При вивезенні (пересиланні) за межі митної території України:

 • товари, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро, не підлягають письмовому декларуванню;
 • товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, підлягають письмовому декларуванню.

Вивізного мита, а також дозвільних документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, законодавством України не встановлено.

При цьому слід звернути увагу, що до Переліку товарів, вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається, затвердженого постановою № 468, включено такі товари за окремими кодами УКТ ЗЕД, як відходи та брухт металів, сплави на основі міді, вироби мідні тощо. Згідно з вимогами ст. 196 Митного кодексу зазначені товари не можуть бути пропущені через митний кордон України.

Порядок декларування

Відповідно до частини третьої ст. 371 Митного кодексу товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, при вивезенні (пересиланні) їх громадянами за межі митної території України підлягають письмовому декларуванню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а саме: митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, форму якої затверджено постановою № 450.

Декларування громадянами валютних цінностей, а також товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10 000 євро, що переміщуються ними в ручній поклажі, супроводжуваному і несупроводжуваному багажі, здійснюється з використанням митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, форму якої затверджено постановою № 431.

Згідно з частинами п’ятою та шостою ст. 265 Митного кодексу:

 • декларант може здійснювати декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення самостійно або уповноважувати інших осіб на здійснення декларування від свого імені;
 • декларування товарів, що належать громадянам, може здійснюватися цими громадянами або іншими громадянами, уповноваженими на це власниками зазначених товарів нотаріально посвідченими дорученнями.

 

Довідково
Пунктами 57, 63 частини першої ст. 4 Митного кодексу визначено: товари — будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі;
уповноважена особа (представник) — особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого декларантом, наділена правом вчиняти дії, пов’язані з проведенням митних формальностей, щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені декларанта.

Пунктами 1.3, 1.9 Порядку № 614 встановлено:

 • при декларуванні товарів уповноваженою особою у верхньому лівому куті лицьового та/або зворотного боку декларації вчиняється запис «За дорученням» і зазначаються реквізити нотаріально посвідченого доручення (дата, серія та номер бланка (за наявності)), а також прізвище, ім’я, по батькові та серія і номер паспорта довірителя;
 • разом із декларацією, заповненою відповідно до цього Порядку, для митного контролю та митного оформлення товарів громадянином або уповноваженою особою, зокрема, подаються:
 • документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи;
 • документи, що підтверджують право вчиняти дії, пов’язані з пред’явленням товарів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами;
 • документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Отже, підводячи підсумки, слід зазначити таке:

 • вивезення громадянином за межі митної території України ювілейних монет із недорогоцінних металів загальним номіналом, що не перевищує еквівалент 10 000 євро (крім культурних цінностей та заборонених товарів), може здійснюватися без письмового декларування та дозвільних документів;
 • монети, виготовлені до 1960 р., потребують обов’язкового письмового декларування митниці. Для їх вивезення необхідно мати свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або висновок Мінкультури України, що ці монети не є культурною цінністю;
 • у разі декларування монет уповноваженою особою необхідно дотримуватись положень Порядку № 614;
 • при пересиланні монет слід враховувати вимоги національних та міжнародних поштових правил.

Крім того, доцільно ознайомитись із чинним законодавством країни, на митну територію якої будуть ввозитись монети, у частині встановлених заборон і обмежень на ввезення таких товарів (зокрема, з України).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Всесвітня поштова конвенція — Всесвітня поштова конвенція (Доха, 2012 р.). Закон № 1068 — Закон України від 21.09.99 р. № 1068-XIV «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». Постанова № 431 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 431 «Про затвердження форми митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності». Постанова № 448 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 448 «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження». Постанова № 450 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій».  Постанова № 468 — постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2012 р. № 468 «Про затвердження переліку товарів, вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається». Порядок № 614 — Порядок заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінфіну України від 28.05.2012 р. № 614. Інструкція № 148 — Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 27.05.2008 р. № 148. Інструкція № 258 — Інструкція про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затверджена наказом Мінкультури України від 22.04.2002 р. № 258