Соціальне страхування

Розрахунок пенсії за віком

21.05.2018 / 16:16
Розрахунок пенсії за віком

Питання щодо того, на який розмір пенсії за віком можна розраховувати після прийняття пенсійної реформи у 2017 р., цікавить кожну особу передпенсійного віку. Найбільше занепокоєння викликано зменшенням величини оцінки одного року страхового стажу з 1,35 до 1 %, оскільки існує думка, що таке зменшення негативно вплине на розмір пенсії. Аби спростувати таку помилкову думку, наведемо конкретні приклади для порівняння.

Формула розрахунку розміру пенсії

Розмір пенсії за віком, визначений згідно із Законом про пенсійне страхування, залежить від тривалості страхового стажу особи, величини її заробітку, з якого було сплачено страхові внески (коефіцієнтів страхового стажу та заробітку) і часу виходу на пенсію.

Пенсія за віком визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу особи на заробіток для обчислення пенсії, визначений відповідно до ст. 40 Закону про пенсійне страхування.

Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою, наведеною у ст. 25 вищезазначеного Закону:

               См × Вс
Кс =  ______________
,
            100 % × 12

де: Кс — коефіцієнт страхового стажу;

См — сума місяців страхового стажу;

Вс — визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).

Наприклад, страховий стаж жінки становить 31 рік 11 місяців. Порівняємо: якщо величина оцінки одного року стажу — 1 %, то коефіцієнт страхового стажу становить 0,31917 ((383 х 1 %) : (100 % х 12)), а з урахуванням величини оцінки одного року стажу 1,35 % коефіцієнт страхового стажу становив би 0,43088 ((383 х 1,35 %) :  (100 % х 12)).

Згідно зі ст. 27 Закону про пенсійне страхування розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп × Кс,

де: П — розмір пенсії, грн;

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до ст. 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, грн;

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до ст. 25 зазначеного Закону.

Як враховується заробіток

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 р. за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 р. незалежно від перерв.

Якщо ж страховий стаж особи після 01.07.2000 р. становить менше 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку для обчислення пенсії обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30.06.2000 р. незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.

У разі якщо страховий стаж особи становить менший період, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Отже, якщо особа, яка звернеться за призначенням пенсії, наприклад, у червні 2018 р., після липня 2000 р. весь час працювала та її заробіток з 2004 р. був не менше мінімального, розмір її пенсії визначатиметься із заробітку, визначеного аж за 17 років 11 місяців або за 215 місяців.

Слід зазначити, що не завжди за весь період особа має високий заробіток, тобто в деяких місяцях коефіцієнти заробітку можуть бути невисокими. Крім того, можлива ситуація, що у певні періоди (після липня 2000 р.) особа могла перебувати на обліку в центрі зайнятості та отримувати відповідну допомогу (у період отримання допомоги, який зараховується до страхового стажу, в заробіток для обчислення пенсії враховується мінімальна заробітна плата), а отже, коефіцієнти заробітку у цей період також будуть невисокими.

ДОВІДКОВО
З 01.10.2017 р. по 31.12.2017 р. при призначенні пенсії застосовувалася середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 рр. із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1,35 %. З 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 рр. із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 %.

У таких випадках законодавством передбачено можливість проведення «оптимізації» заробітку, тобто виключення його невисоких коефіцієнтів. Таким чином, «оптимізація» завжди сприяє підвищенню коефіцієнта заробітку і як наслідок — розміру пенсії. Зверніть увагу, що при цьому вилучаються лише коефіцієнти заробітку, а стаж за ці місяці особа не втрачає.

Період, за який враховується заробітна плата у всіх випадках, крім випадку, коли страховий стаж особи становить менший період, не може бути менше ніж 60 календарних місяців.

Припустимо, що розрахований відповідно до ст. 40 Закону про пенсійне страхування коефіцієнт заробітку після «оптимізації» становить 1,75650 (розрахований шляхом зіставлення щомісячного заробітку особи із щомісячною середньою заробітною платою в Україні за періоди, за які визначається заробіток для обчислення пенсії, та в результаті ділення суми цих коефіцієнтів заробітку на кількість місяців страхового стажу у цих періодах).

Далі розрахуємо розмір пенсії з урахуванням показників, що застосовувалися у 2017 р. (величина оцінки одного року стажу — 1,35 % та показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2014 —  2016 рр. — 3 764,40 грн), та з урахуванням показників, що застосовуються у 2018 р. (величина оцінки одного року стажу — 1 % з урахуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2016 — 2017 р. – 5 377,90 грн).

Розрахунок, якщо пенсія призначалася у жовтні 2017 р.:

3 764,40 грн х 1,75650 х 0,43088 = 2 849,05 грн.

Доплата за один рік страхового стажу понад 30 років (для жінок) відповідно до ст. 28 Закону про пенсійне страхування: 1 452,00 грн* х 1 % = 14,52 грн.

Розмір пенсії з урахуванням доплати за понаднормовий стаж становив би 2 863,57 грн (2 849,05 + 14,52).

Розрахунок, якщо пенсія призначається у 2018 р.:

5 377,90 грн х 1,75650 х 0,31917 = 3 014,97 грн.

Доплата за один рік страхового стажу понад 30 років (для жінок) відповідно до ст. 28 Закону про пенсійне страхування: 1 452,00 грн х 1 % = 14,52 грн.

Розмір пенсії, призначеної у 2018 р. з урахуванням доплати за понаднормовий стаж, становить 3 029,49 грн (3 014,97 + 14,52).

Різниця між розмірами пенсії, призначеної у 2018 р., порівняно з 2017 р. становить 165,92 грн (3 029,49 – 2 863,57).

______________
*Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, установлений на 01.12.2017 р. (1 373,00 грн) та збільшений на 79,00 грн (п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2148).

Отже, з цього прикладу можна дійти висновку, що розмір пенсії, призначеної у 2018 р., перевищує розмір пенсії, який був би призначений у 2017 р. при однакових показниках страхового стажу і заробітку особи.

Зверніть увагу, якщо при однакових показниках індивідуального коефіцієнта заробітної плати (доходу) і тривалості страхового стажу розмір пенсії у 2018 р., обчислений відповідно до аналогічних показників, буде меншим, ніж пенсія, призначена у 2017 р., розмір якої обчислений з урахуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1,35 %, Кабінет Міністрів України приймає рішення про збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, що застосовується при призначенні пенсій з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., таким чином, щоб пенсії, призначені у зазначений період, не були меншими за пенсії, що призначалися з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р (п.44 розділу XV Закону про пенсійне страхування).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне страхуванняЗакон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 2148 — Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»