Інші податки

Постійні представництва: реєстрація та облік

29.05.2018 / 13:02

Згідно з податковим законодавством України постійні представництва нерезидентів, які здійснюють господарську діяльність на її території, мають обов’язково стати на облік в контролюючих органах ще до початку своєї  діяльності. Як це зробити?

Діяльність через постійне представництво

Нерезиденти здійснюють господарську діяльність на території України через свої постійні представництва.

Слід зазначити, що згідно з пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу постійне представництво — постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.

З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає:

 • будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців;
 • надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь якому  12-місячному періоді;
 • резидентів, які мають повноваження:

діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладання договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків;

утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.

Постійним представництвом не є:

 • використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту;
 • зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації;
 • зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством;
 • утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента;
 • направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу;
 • утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.

Постійне представництво, яке розпочало господарську діяльність до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

 
Відповідно до п. 133.3 ст. 133 Податкового кодексу постійне представництво до початку господарської діяльності стає на облік в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику

Реєстрація представництв

Порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні регулюється Законом № 959, згідно з яким іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює Нацбанк України відповідно до Закону № 2121, а реєстрацію представництв інших іноземних суб’єктів господарської діяльності — Мінекономрозвитку України.

Після реєстрації відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб включаються до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — ­ЄДРПОУ) у порядку, встановленому Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженим постановою № 118. Ведення ­ЄДРПОУ здійснює Держстат України.

Підстави для взяття на облік

Згідно зі ст. 64 Податкового кодексу підставою для взяття на облік в контролю­ючих органах відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.

Документом про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України відповідно до пп. 3 п. 3.4 Порядку № 1588 є:

 • свідоцтво про реєстрацію представництва, видане Мінекономрозвитку України, — для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону № 959;
 • банківська ліцензія — для філій іноземних банків;
 • погоджене, прошите та засвідчене у порядку, встановленому Нацбанком України, положення про представництво іноземного банку — для представництв іноземних банків (до контролюючого органу подається копія титульної сторінки положення з пред’явленням оригіналу або нотаріально засвідчена копія такої сторінки у разі подання документів поштовим відправленням);
 • свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, видане уповноваженим органом з питань державної реєстрації, — для відокремленого підрозділу неурядової організації інших держав, міжнародної неурядової організації;
 • документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення, отримання згоди тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, — для інших відокремлених підрозділів нерезидентів.

Слід зауважити, що процедури взяття на облік/зняття з обліку у контролю­ючих органах відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій встановлено:

 • як платників податків — Податковим кодексом і Порядком № 1588;
 • як платників єдиного внеску — Законом про ЄСВ і Порядком № 1162.

Документи для взяття на облік

Якщо постійним представництвом нерезидента є відокремлений підрозділ нерезидента, то для взяття на облік таке постійне представництво протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації (акредитації, легалізації) зобов’язане подати до контро­люючого органу:

 • заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток за формою № 1-РПП (далі — заява за формою  1-РПП);
 • заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ (далі — заява за формою № 1-ЄСВ);
 • копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
 • копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом.

Якщо постійне представництво нерезидента утворюється відповідно до пп. 1 п. 5.1 Порядку № 1588, то до початку провадження господарської діяльності за місце­знаходженням об’єкта або провадження діяльності нерезидент зобов’язаний подати до контролюючого органу для взяття на облік постійного представництва:

 • заяву за формою № 1-РПП;
 • заяву за формою № 1-ЄСВ;
 • копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
 • нотаріально засвідчені в Україні копії відповідних документів щодо об’єкта або відповідного проекту українською мовою, які містять інформацію щодо функцій та участі нерезидента у будівництві об’єкта чи виконанні проекту.

З моменту взяття на облік постійне представництво нерезидента вважається зареєстрованим платником податку на прибуток. Після взяття на облік воно включається до реєстру платників податків — нерезидентів з установленням ознаки платника податку на прибуток.

Якщо підрозділ не відповідає визначенню постійного представництва

Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, який не відповідає поняттю постійного представництва нерезидента, зобов’язаний у 10-денний строк після державної реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням такі документи:

 • заяву за формою № 1-ОПП;
 • заяву за формою № 1-ЄСВ;
 • копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
 • копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту створення іншим способом.

При цьому згідно з п. 3.4 Порядку № 1588 взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента не звільняє такий підрозділ від обов’язку реєстрації платником податку на прибуток, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва.

Чим підтверджується взяття на облік

Взяття на облік відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій як платників податків та як платників єдиного внеску проводиться контролюючим органом у день отримання відповідних заяв та підтверджується:

 • довідкою про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру за формою № 34-ОПП (далі — довідка за формою № 34-ОПП);
 • повідомленням про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 2-ЄСВ (далі — повідомлення за формою № 2-ЄСВ).

Зазначені документи надсилаються платнику наступного робочого дня з дня взяття на облік або за згодою такого платника не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік можуть бути видані платнику чи уповноваженій особі платника у контролюючому органі.

Крім того, дані про взяття на облік від­окремлених підрозділів іноземних компаній, організацій як платників податків та як платників єдиного внеску оприлюднюються на офіційному порталі ДФС, доступ до якого є безоплатним і вільним, і в електронному сервісі «Електронний кабінет».

Довідково
Дані про взяття на облік відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій як платників податків та як платників єдиного внеску оприлюднюються на офіційному порталі ДФС і в Електронному кабінеті.

Зняття з обліку

У разі прийняття рішення про закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, до контролюючого органу за основним місцем обліку необхідно подати:

 • заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП;
 • заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 7-ЄСВ;
 • копію розпорядчого документа про закриття відокремленого підрозділу.

Як платника податків. За результатами проведення відповідних заходів у зв’язку з ліквідацією, проведення розрахунків з бюджетом зі сплати всіх податків і зборів та у разі відсутності у нерезидента будь-яких об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, контролюючим органом видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП. З моменту видачі ­цієї довідки такий платник податків вважається знятим з обліку у контролюючому органі за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

Слід зауважити, що довідка контролю­ючого органу про зняття з обліку платників податків разом з іншими документами, визначеними абзацом другим п. 13 Положення № 118, є підставою для виключення відокремленого підрозділу іноземної юридичної особи в Україні з ЄДРПОУ.

Як платника єдиного внеску. Після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку контролюючими органами здійснюється зняття з обліку (ст. 5 Закону про ЄСВ).

Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску контролю­ючий орган знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку та видає (надсилає) повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 10-ЄСВ. При цьому датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Якщо місцезнаходження змінено

Згідно з п. 66.3 ст. 66 Податкового кодексу у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контро­люючий орган, в якому на обліку перебуває платник, а також у разі зміни податкової адреси такого платника, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника.

Слід зауважити, що підставою для зняття з обліку платника податків в одному контролюючому органі і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

У такому разі відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації зобов’язаний подати контролюючому органу за новим місцезнаходженням заяви за формами № 1-ОПП (№ 1-РПП), № 1-ЄСВ і документи про зміну місцезнаходження у 10-денний строк від дня реєстрації зміни місце­знаходження.

Переведення платника до контролюючого органу за новим місцезнаходженням здійснюється протягом місяця після отримання зазначених документів.

З дати взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням від­окремлений підрозділ іноземної компанії, організації сплачує податки та подає податкову та іншу звітність до цього контролю­ючого органу.

Після взяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації та повернення ним довідки за формою № 34-ОПП та повідомлення за формою № 2-ЄСВ, виданих за попереднім місцем обліку, контролюючий орган видає нові довідку за формою № 34-ОПП та повідом­лення за формою № 2-ЄСВ. Для отримання нових документів платник податків подає до контролюючого органу за основним місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданих до нього старих документів.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42