Митна справа

Контроль за відповідністю екологічним нормам

29.05.2018 / 15:46

З 23.05.2018 р. набрав чинності Закон № 2301, яким внесено зміни до Закону № 2739, спрямовані на вдосконалення порядку ввезення в Україну транспортних засобів з метою вільного обігу.

Попередньою редакцією ст. 2 Зако­ну  № 2739 було встановлено, що пропуск на митну територію України з метою вільного обігу транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам.

Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб (ст. 3 Закону № 2739).

Мінінфраструктури України як державним органом, уповноваженим ст. 21 цього Закону  на визначення екологічних норм транспортних засобів, установлено, що такими документами є: сертифікат відповідності колісного транспортного засобу або сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження (п. 12.1 Порядку № 521).

Реалізація зазначених вимог Закону № 2739 була проблематичною, оскільки сертифікат відповідності або сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу не може бути поданий імпортером під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України, тому що видається на території України після проведення уповноваженим органом відповідних дій (ідентифікації транспортного засобу, перевірки технічного стану відповідних систем і елементів, випробування обладнання тощо).

Для вирішення цієї правової колізії було вдосконалено редакцію ст. 2 Закону № 2739 шляхом заміни слів «пропуск на митну територію України» словами «митне оформлення».Відтепер під час пропуску на митну територію України транспортних засобів документ про підтвердження відповідності не вимагатиметься, натомість його потрібно буде надати при митному оформленні для вільного обігу у внутрішній митниці

Крім того, Законом № 2301 врегульовано ще одну соціальну проблему, яка полягала в неможливості ввезення в Україну та здійснення держреєстрації автомобілів швидкої медичної допомоги, наданих українським лікарням іншими державами як гуманітарну допомогу, оскільки вони не відповідали екологічному рівню «Євро-5».

Згідно з попередньою редакцією Зако­ну  № 2739 від дотримання екологічних вимог звільнялися лише транспортні засоби, що ввозилися на митну територію України тимчасово, з метою транзиту і при переселенні громадян на постійне місце проживання до України. Крім цього, не вимагалися документи про підтвердження відповідності на транспортні засоби, до яких не застосовується Порядок № 521.

Також немає потреби надавати документи, що вказують рівень екологічних норм транспортних засобів з електричними двигунами, які є єдиними джерелами енергії для їх руху, оскільки згідно з положеннями Порядку № 521 електромобілі вважаються такими, що відповідають чинним екологічним нормам (примітка 3 до додатка 2 цього Порядку).

З набранням чинності Законом № 2301 митне оформлення в режимі імпорту автомобілів швидкої медичної допомоги та пересувних медичних клінік, визнаних гуманітарною допомогою, може здійснюватися без підтверд­ження їх відповідності екологічним нормам.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон № 2301 — Закон України від 27.02.2018 р. № 2301-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів»
Закон № 2739 — Закон України від 06.07.2005 р. № 2739-IV «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів»
Порядок № 521 — Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затверджений наказом Мінінфраструктури України від 17.08.2012 р. № 521

«Гарячі лінії»

Дата: 26 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42