ПДВ

Зміни у звітності з ПДВ

29.05.2018 / 15:54

З 01.06.2018 р. набере чинності наказ Мінфіну України від 23.03.2018 р. № 381, яким внесено зміни до форми податкової звітності з ПДВ та порядку її заповнення і подання.
З'ясуємо, що саме зміниться у податковій звітності та кого з платників стосуються ці зміни.

Наказом № 381 внесено зміни до форм додатків 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» (далі — додаток 1), 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» (далі — додаток 5) та 9 «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 16№ Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)» (далі — додаток 9) податкової декларації з ПДВ і викладено їх у нових редакціях. Також внесено відповідні зміни до Порядку № 21 у частині заповнення зазначених форм додатків.

Зміни насамперед  стосуються платників податку, які декларують або вже задекларували в попередніх періодах податкові зобов’язання, за якими не зареєстровані в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування, та сільськогосподарських товаровиробників, внесених або тих, хто претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

З якого періоду звітувати за оновленою формою

Відповідно до норм п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу нові форми декларацій набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення. 

Оскільки офіційне опублікування наказу № 381 відбулося 04.05.2018 р. в «Офіційному віснику України» за № 35, оновлені форми додатків платники ПДВ мають застосовувати при звітуванні за червень 2018 р. (для платників ПДВ, що застосовують квартальний звітний (податковий) період, — за ІІ  квартал).

Водночас слід зазначити, що у разі самостійного виправлення помилок у декларації з ПДВ платникам податку починаючи з 01.07.2018 р. слід застосовувати форму декларації з урахуванням змін, внесених наказом № 381. Адже відповідно до норм п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу та п. 1 розділу IV Порядку № 21 у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку. При цьому у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників (п. 3 розділу IV Порядку № 21).

Зверніть увагу
З 01.07.2018 р. додатки 1, 5 та 9 до податкової декларації з ПДВ подаються за оновленими формами.

Зміни до додатка 1

У таблиці 1, яка містить дані щодо коригування податкових зобов’язань згідно зі ст. 192 та п. 199.1 ст. 199 розділу V Податкового кодексу, рядок «600000000000 (переноситься до рядків 4.1, 4.2 декларації)» розділено на два окремі рядки: «600000000000 (переноситься до рядка 4.1 декларації)» та «600000000000 (переноситься до рядка 4.2 декларації)».

Водночас додаток 1 доповнено двома новими таблицями:

  • таблицею 1.1, що містить відомості з таблиці 1 цього додатка про коригування податкових зобов’язань у разі збільшення суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих у ЄРПН на дату подання податкової декларації з ПДВ (у декларації з ПДВ за червень 2018 р., поданій до 20.07.2018 р. за новою формою, у таблиці 1.1 підлягають
    відображенню розрахунки коригування, складені в період з 01.06.2018 р. по 30.06.2018 р., не зареєстровані в ЄРПН на дату подання декларації з ПДВ);
  • таблицею 1.2, яка містить дані аналогічного таблиці 1.1 змісту, але минулих звітних (податкових) періодів (з 01.07.2015 р. по 31.05.2018 р.). Тобто до цієї таблиці не включаються розрахунки коригування, складені у звітному (податковому) періоді, за який подається податкова декларація з ПДВ, та не зареєстровані в ЄРПН, відомості про які зазначаються у таблиці  1.1 (у декларації з ПДВ за червень 2018 р., поданій до 20.07.2018 р. за новою формою, у таблиці 1.2 підлягають відображенню розрахунки коригування, складені в період з 01.07.2015 р. по 31.05.2018 р., та не зареєстровані в ЄРПН).

Відомості до таблиці 1.2 вносяться платниками податку одноразово:

  • платниками, які обрали місячний звітний (податковий) період, — при звітуванні за червень 2018 р.;
  • платниками, які обрали квартальний звітний (податковий) період, — ІІ квартал 2018 р.
Зверніть увагу
Таблиця 1.2 додатка 1 і таблиця 1.2 додатка 5 заповнюються одноразово за звітний (податковий) період, за який вперше подається декларація з ПДВ, з урахуванням змін, внесених наказом № 381.

Зміни до додатка 5

Цей додаток також доповнено двома аналогічними додатку 1 таблицями 1.1 та 1.2, які містять відомості щодо суми податкових зобов’язань за звітний (податковий) та минулі звітні (податкові) періоди, за якими в ЄРПН не зареєстровані податкові накладні. Відомості таблиці 1.2 також заповнюються платниками одноразово.

Зміни до додатка 9

Згідно з оновленою з початку року редакцією п. 51 розділу ХХ Податкового кодексу та з урахуванням змін, внесених наказом № 381 до додатка 9 декларації з ПДВ, сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону № 1877, мають зазначати у додатку 9 до декларації з ПДВ обсяг податкових зобов’язань з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 ст. 161 цього Закону, розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний податковий період, зареєстрованих у ЄРПН. Також у цьому додатку платники мають відображати розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних (податкових) періодів (місяців) (для новоствореного платника — послідовно попередні та поточний звітні (податкові) періоди).

Так, у таблиці 1 замість позитивного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду з ПДВ за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, та сумами податкових зобов’язань і податкового кредиту за такими операціями в оновленій формі зазначаються обсяг операцій з постачання товарів за результатами діяльності за цими операціями та сума ПДВ, нарахована за вищезазначеними операціями.

Також таблицю 2 доповнено рядком, що передбачає заповнення питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством. Тобто таке підприємство цей рядок заповнюватиме лише за результатами першого звітного (податкового) періоду.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1877 — Закон України від 24.06.2004 р. № 1877-IV  «Про державну підтримку сільського господарства України».  Наказ № 381 — наказ Мінфіну України від 23.03.2018 р. № 381 «Про затвердження змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21». Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21

«Гарячі лінії»

Дата: 1 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42