Оплата праці

Виплати за додаткове навантаження держслужбовцям

29.05.2018 / 17:08
Виплати за додаткове навантаження держслужбовцям

Однією із складових заробітної плати державного службовця є виплати за додаткове навантаження.
У цій статті розглянемо, за що здійснюються такі виплати, в яких розмірах та за яких умов, а також дізнаємося, кому такі виплати не проводяться.

Відповідно до ст. 50 Закону про держслужбу  заробітна плата державного службовця складається з:

  • посадового окладу;
  • надбавки за вислугу років;
  • надбавки за ранг державного службовця;
  • виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця;
  • виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою;
  • премії (у разі встановлення).

Тимчасова відсутність працівника

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється керівником державної служби державному службовцю за поданням його безпосереднього керівника у розмірі 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця (частина третя ст. 52 Закону про держслужбу).

Слід зазначити, що частиною третьою цієї статті не обмежено період, протягом якого може здійснюватися виплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця. При цьому не можна доручати виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця працівнику, який не має статусу державного службовця (тобто іншим категоріям персоналу в державному органі).

Під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, відпусткою, виконанням громадських обов’язків тощо, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада). Працівники виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника одночасно з виконанням своїх основ­них обов’язків у межах встановленої графіком роботи тривалості робочого дня.

Обмежень щодо періоду, протягом якого здійснюється виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця, чинним законодавством не передбачено.

Отже, виплата за додаткове навантаження державному службовцю у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця може бути встановлена керівником державної служби за поданням його безпосереднього керівника у разі, якщо виконувана ним робота не передбачена його посадовими обов’язками.

Якщо посада вакантна

Частиною четвертою ст. 52 Закону про держслужбу визначено, що виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби встановлюється керівником державної служби за поданням безпосереднього керівника державним службовцям, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропор­ційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

Крім того, частиною шостою ст. 31 цього Закону передбачено, що з метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби до призначення особи на таку посаду суб’єкт призначення може прийняти рішення:

  • про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії «А» на одного із заступників або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів цього державного органу;
  • про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою керівника самостійного структурного підрозділу на одного із державних службовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу;
  • про тимчасовий розподіл обов’язків за іншими вакантними посадами державної служби між державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу.

Строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії «А», передбаченого п. 1 частини шостої ст. 31 Закону про держслужбу, не може перевищувати три місяці.

Рішення, передбачене п. 2 цієї частини, може бути прийнято за умови відсутності посади заступника керівника самостійного структурного підрозділу у державному органі або якщо така посада є вакантною.

У разі прийняття рішення, передбаченого пунктами 1 — 3 цієї частини, відповідним працівникам встановлюється виплата, передбачена частиною четвертою ст. 52 Закону про держслужбу.

зверніть увагу
У разі виконання керівником структурного підрозділу (заступником керівника) обов'язків за вакантною посадою державного службовця цього структурного підрозділу або на період його тимчасової відсутності виплати за додаткове навантаження не провадяться.

Чи можливі такі виплати заступнику керівника

Згідно з п. 13 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом № 336, похідні посади, назви яких утворено за допомогою слова «заступник», мають такі самі кваліфікаційні характеристики, що й базові. Завдання, обов’язки, знання та кваліфікаційні вимоги цих працівників під час розроблення посадових інструкцій визначаються на основі кваліфікаційної характеристики відповідної базової професії.

Конкретний перелік посадових обов’язків заступників керівника (директора департаменту, начальника відділу, завідувача сектору тощо) визначає відповідний керівник через розподіл (делегування) завдань, обов’язків та відповідальності разом з потрібними для цього повноваженнями.

Заступник керівника відповідає за якісне, своєчасне та ефективне виконання обов’язків свого безпосереднього керівника на час його відсутності.

Таким чином, якщо обов’язки керівника виконує його заступник, то виплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця та виплата за виконання обов’язків за вакантною посадою державного служби йому не здійснюється, оскільки згідно з посадовими обов’язками заступник має виконувати обов’язки керівника у разі його відсутності (тимчасової або внаслідок вакантності його посади).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про держслужбу — Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу»
Наказ № 336 — наказ Мінпраці України від 29.12.2004 р. № 336 «Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42