ПДФО

Сплата ПДФО за підрозділи

04.06.2018 / 18:01
Сплата ПДФО за підрозділи

Підприємство перебуває на обліку в Офісі великих платників податків, при цьому має підрозділи в інших містах, які не уповноважені щодо нарахування доходів та сплати (перерахування) ПДФО. Розглянемо, в якому контролюючому органі підприємство повинно стати на облік як платник місцевих податків (офісі чи ДПІ) та до якого бюджету сплачувати ПДФО.

Порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету встановлено п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу, згідно з пп. 168.4.1 якого податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету відповідно до Бюджетного кодексу.

Статтею 64 Бюджетного кодексу встановлено, що ПДФО, який сплачується (перераховується) податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Порядок сплати (перерахування) ПДФО застосовується всіма юридичними особами, у тому числі тими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким у встановленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку.

У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку (пп. 168.4.2 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 168.4.3 цього пункту суми податку на доходи, нараховані відок­ремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаход­женням такого відокремленого підрозділу.

Якщо відокремлений підрозділ не уповноважено нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відок­ремленого підрозділу.

 
Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків

Крім того, п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу встановлено, що платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаход­женням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Відповідно до ст. 64 Господарського кодексу підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Водночас згідно з п. 64.7 ст. 64 Податкового кодексу великий платник податків (далі — ВПП) зобов’язаний стати на облік за основним місцем обліку у контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП (далі — Офіс ВПП), та за неосновним місцем обліку в Офісі ВПП або його територіальних підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за місцезнаходженням Офісу ВПП або його територіальних підрозділів об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого ВПП.

Тобто якщо юридична особа — ВПП створює підрозділи за неосновним місцем обліку, але в межах населених пунктів розташування офісів ВПП або його територіальних підрозділів (у містах Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Харкові), які не уповноважені юридичною особою нараховувати (сплачувати) ПДФО, то цей податок, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу на казначейські рахунки для територіальних органів Офісу ВПП.

При цьому платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцями обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

довідково
Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку подається до контролюючих органів як за неосновним,так і за основним місцем обліку.

Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку встановлено розділом VII Порядку № 1588.

Взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється на підставі заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП, яку може бути подано як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку, або повідомлення про об’єкти оподаткування чи об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП, якщо в такому повідомленні платник податків визначив конт­ролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку. Дані заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку вносяться до Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 17-ОПП та повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42