ЄСВ

Облік фермерів як платників ЄСВ

04.06.2018 / 18:04

З початку цього року згідно з п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, визначено платниками єдиного внеску. З’ясуємо, чи може член фермерського господарства подати заяву про взяття на облік як платник ЄСВ за місцем проживання.

Які фермери зобов’язані стати на облік

Члени фермерського господарства з 01.01.2018 р. зобов’язані стати на облік в контролюючих органах як платники єдиного внеску.

Зазначена норма не поширюється на членів фермерських господарств, які є застрахованими особами.

Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ така норма також не поширюється на членів фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

У разі втрати членом фермерського господарства статусу застрахованої особи чи статусу особи з інвалідністю або припинення виплати соціальної допомоги такий член фермерського господарства зобов’я­заний стати на облік в контролюючих органах як платник єдиного внеску.

Куди подається заява

Взяття на облік членів фермерських господарств, оскільки на них не поширюється дія Закону № 755, здійснюється контролюючим органом за місцезнаходженням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску.

При цьому у разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755, накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн) (п. 1 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ).

Як визначити базу нарахування

Базою нарахування єдиного внеску для членів фермерського господарства є сума доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (819,06 грн) (абзац перший п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (абзац другий п. 2 частини першої ст. 7 цього Закону).

Строк сплати

Після взяття на облік платниками єдиного внеску в контролюючих органах на членів фермерських господарств поширюються обов’язки, визначені, зокрема, п. 1 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ щодо своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.

Члени фермерського господарства зобов’язані сплачувати за себе єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок
(19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня)
(абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ)

Рахунок для сплати

Відповідно до п. 1 додатка 1 до Порядку № 217 символ звітності (рахунку) відповідає коду класифікації доходів бюджету і кодується згідно з довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженим наказом № 5.

При перерахунку єдиного внеску символ рахунку (цифри з шостої по восьму номера рахунку) відповідає категорії платника єдиного внеску.

Інформацію щодо символів рахунків для зарахування в органах ДФС єдиного внеску розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України у розділі «Реєстри» за посиланням: Головна.

У разі сплати єдиного внеску страхувальниками за себе (крім осіб, які беруть добровільну участь у системі загально­обов’яз­кового державного соціального страхування) використовується символ рахунку «204».

Тобто для зарахування в органах ДФС єдиного внеску, сплаченого членами фермерського господарства за себе, використовується символ рахунку «204».

довідково
Наказом № 393 затверджено окрему форму, за якою братимуть на облік членів фермерського господарства (форма № 12-ЄСВ).

Відповідальність

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина 12 ст. 9 Закону про ЄСВ), а за порушення законодавства про єдиний внесок, зокрема несвоє­часну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску, передбачено фінансову відповідальність, а саме за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно несплачених сум (п. 2 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ). Крім того, згідно з частинами 10 та 13 цієї статті на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої Законом про ЄСВ, починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня фактичної сплати (перерахування) включно.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 755 — Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Наказ № 5 — наказ Державної казначейської служби України від 15.01.2007 р. № 5 «Про затвердження Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету». Наказ № 393 — наказ Мінфіну України від 29.03.2018 р. № 393 «Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Порядок № 217 — Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затверджений наказом Державної казначейської служби України від 27.12.2013 р. № 217

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42