Митна справа

Тимчасове ввезення ТЗ резидентами

04.06.2018 / 18:06

У цій статті йдеться про застосування окремих положень Митного кодексу, зокрема про те, чи може громадянин-резидент, який перебуває на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, тимчасово ввезти на митну територію України без сплати митних платежів транспортний засіб особистого користування.

Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами, визначено розділом ХІІ Митного кодексу.

Зокрема, ст. 380 вищезазначеного Кодексу врегульовано особливості тимчасового ввезення громадянами транспортного засобу особистого користування (далі — ТЗОК) на митну територію України. Як свідчить назва статті, йдеться лише про ТЗОК, визначення яких наведено в п. 60 частини першої ст. 4 цього Кодексу.

За яких умов митні платежі не сплачуються

Для громадян-резидентів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, Митним кодексом установлено окремий порядок тимчасового ввезення ТЗОК, а саме: громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, один ТЗОК, що класифікується за товарною позицією 8703 (крім товарної підпозиції 8703 10) згідно з УКТ ЗЕД, та причіп до нього, що класифікується за товарною підпозицією 8716 10 згідно з УКТ ЗЕД (за умови ввезення разом із транспортним засобом), на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами), без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання до органу доходів і зборів документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни.

Таким чином, Митним кодексом чітко визначено умови, дотримання яких дає можливість громадянам-резидентам, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, тимчасово ввозити на митну територію України ТЗОК без сплати митних платежів, що відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів, а саме:

  • тимчасове ввезення ТЗОК у визначеній цим Кодексом кількості та за чітко визначеними кодами згідно з УКТ ЗЕД;
  • право власності громадянина на такі ТЗОК та подання до органу доходів і зборів відповідних документів. Тобто зазначену норму ст. 380 цього Кодексу не може бути використано громадянином, який не є власником ТЗОК, а лише використовує його як уповноважена особа (на підставі доручення);
  • реєстрація транспортних засобів на території відповідної країни та подання до органу доходів і зборів відповідних документів;
  • письмове декларування ТЗОК в порядку, передбаченому законодавством України для громадян;
  • строк ввезення має бути не більше 60 днів протягом одного календарного року (строк може бути як безперервним, так і з перервами).

Крім вищезазначених умов обов’язковим є також перебування громадянина-резидента на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном. Правила ведення консульського обліку затверджено наказом № 337 (далі — Правила). Отже, на що слід звернути увагу громадян?

 
Обов'язковою умовою для отримання права скористатися безмитним ввезенням на митну територію України ТЗОК на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року, є перебування громадянина-резидента на тимчасовому обліку у відповідній дипломатичній установі

Відповідно до п. 1.2 розділу І Правил консульський облік полягає в реєстрації в закордонних дипломатичних установах України громадянина України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, шляхом внесення даних про громадянина України до облікової картки та електронного реєстру громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, що ведеться в закордонних дипломатичних установах України за встановленою формою, проставленні в дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини відповідної позначки (штампу).

Згідно з п. 1.7 розділу І Правил прийняття на консульський облік здійснюється на добровільній основі, за винятком прийняття на облік дітей — громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, на підставі заяви громадянина України або його законного представника, що подається до закордонної дипломатичної установи України особисто або надсилається поштою.

Таким чином, громадянин України, який тимчасово перебуває за кордоном на законних підставах понад трьох місяців, може не звертатися з питанням тимчасового обліку до відповідної дипломатичної установи – це його право. Але такий громадянин втрачає право скористатися безмитним ввезенням ТЗОК на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року, і до нього автоматично застосовуються норми щодо тимчасового ввезення ТЗОК на загальних підставах — на строк до одного року під письмове зобов’язання про зворотне вивезення ТЗОК за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів (абзац перший частини третьої ст. 380 Митного кодексу).

Які ТЗОК можна ввезти без оподаткування

Не всі ТЗОК дозволено тимчасово ввозити на викладених умовах громадянину-резиденту, а лише ТЗОК за певними кодами згідно з УКТ ЗЕД. З’ясуємо, що такі коди позначають і які ТЗОК можуть бути ввезені.

УКТ ЗЕД складено на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів, наведеної в Законі про Митний тариф, ст. 1 якого встановлено, що Митний тариф України є невід’ємною частиною цього Закону і містить перелік ставок загальнодержавного податку — ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України та систематизовані згідно з УКТ ЗЕД.

Класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД можна відшукати в Інтернеті, але для кращого розуміння наведемо витяг з УКТ ЗЕД за названими раніше позиціями і підпозиціями.

Витяг з класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД:

товарна позиція 8703

автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі

товарна підпозиція 8703 10

транспортні засоби, спеціально призначені для пересування снігом; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби

8716 10 92 00 — вагою не більш як 1 600 кг;

8716 10 98 00 — вагою більш як 1 600 кг

товарна підпозиція 8716 10

причепи та напівпричепи типу причіпних будиночків для тимчасового проживання у кемпінгах або для автотуристів, а саме:

товарна позиція 8702

моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія

Тобто громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, можуть тимчасово ввозити в Україну на викладених у ст. 380 Митного кодексу умовах лише легкові автомобілі, а також причепи чи напівпричепи типу причіпних будиночків для тимчасового проживання у кемпінгах або для автотуристів. При цьому для причепів (напівпричепів) встановлено ще одну обов’язкову умову — ввезення разом із транспортним засобом. Тобто якщо причеп (напівпричеп) ввозиться без ТЗОК, норма щодо ввезення без оподаткування не застосовується.

Ввезення авто працівниками дипслужби

У контексті вищезазначеного додатково розглянемо питання ввезення в Україну ТЗОК, що переміщуються працівниками дипломатичної служби України, які проходять дипломатичну службу за кордоном.

Особливості пропуску та оподаткування товарів, які переміщуються через митний кордон України дипломатичними представництвами України, що перебувають за кордоном, регулюються розділом XIII Митного кодексу, ст. 396 якого встановлено, зокрема, таке:

  • працівники дипломатичної служби України, які направляються у довготермінові відрядження або для проходження дипломатичної служби за кордон, можуть вивозити з України товари, призначені для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, з дотриманням установленого цим Кодексом порядку їх переміщення через митний кордон України та зі звільненням від сплати митних платежів (частина друга);
  • товари, призначені для особистого користування працівників дипломатичної служби України, які направляються у довготермінові відрядження або для проходження дипломатичної служби за кордон, включаючи предмети початкового облаштування, підлягають декларуванню та пропускаються за межі України відповідно на весь строк акредитації зазначених установ та перебування зазначених працівників за кордоном (частина третя).

Будь-яких спрощень для працівників дипломатичної служби України, які в’їжджають в Україну, Митним кодексом не встановлено, тож при ввезенні ними товарів (у тому числі ТЗОК) застосовуються загальні положення цього Кодексу.

Водночас враховуючи те, що діяльність працівників дипломатичної служби має свої особливості та з метою забезпечення правильного застосування законодавства України з питань державної митної справи, ДФС звернулася до МЗС України з проханням надати роз’яснення з таких питань:

  • яке значення (засвідчення факту юридичного значення) має позначка про акредитацію, проставлена в дипломатичному паспорті України працівника дипломатичної служби України, який проходить дипломатичну службу за кордоном;
  • чи може акредитація працівника дипломатичної служби України, який проходить дипломатичну службу за кордоном, у відповідних органах іноземної держави виключати необхідність (можливість) прийняття такого працівника на консульський облік у відповідній закордонній дипломатичній установі України?

На запит ДФС МЗС України листом  № 71 надано такі роз’яснення.

Відповідно до пп. 2 п. 11 Положення про дипломатичний паспорт України та пп. 2 п. 10 Положення про службовий паспорт України, затверджених Указом № 264, до дипломатичного та службового паспорта можуть вноситися позначки про перебування особи на консульському обліку. Внесення позначки про перебування особи на тимчасовому консульському обліку здійснюється закордонною дипломатичною установою України на підставі заяви особи, на ім’я якої оформлено паспорт.

Згідно з п. 1.7 Правил прийняття на консульський облік здійснюється на добровільній основі (за винятком усиновлених дітей — громадян України) на підставі заяви громадянина України або його законного представника, яка подається до закордонної дипломатичної установи особисто або надсилається поштою.

Враховуючи викладене, акредитація працівника дипломатичної служби України в компетентних органах іноземної держави не пов’язана з можливістю прийняття такого працівника на консульський облік у відповідній закордонній дипломатичній установі України.

довідково
Акредитація працівника дипломатичної служби України в компетентних органах іноземної держави не пов’язана з можливістю прийняття такого працівника на консульський облік у відповідній закордонній дипломатичній установі України.

Залежно від існуючої в іноземній державі практики позначка про акредитацію, проставлена в дипломатичному/службовому паспорті України працівника дипломатичної служби України, або наявність у нього акредитаційної картки іноземної держави свідчить про факт реєстрації дипломатичного працівника України в компетентних органах іноземної держави як члена дипломатичного персоналу, який відповідно до міжнародних договорів користується дипломатичними привілеями та імунітетом в країні акредитації.

Факт наявності у дипломатичних/службових паспортах працівників закордонних дипломатичних установ України будь-яких позначок, проставлених компетентними органами іноземних держав, має юридичне значення винятково у рамках правовідносин таких осіб з органами держави акредитації.

Враховуючи викладене, з метою уніфікації підходів до зазначеного питання та недопущення можливих порушень працівниками дипломатичної служби України митних правил МЗС України вважає за доцільне застосовувати передбачені законодавством пільги щодо тимчасового ввезення в Україну належних їм ТЗОК за умови наявності у дипломатичних/службових паспортах працівників закордонних дипломатичних установ України позначок про прийняття на тимчасовий консульський облік.

Слід зазначити, що відповідні роз’яснення МЗС було надано усім закордонним дипломатичним установам України.

Таким чином, Митним кодексом установлено окрему пільгу щодо тимчасового ввезення деяких ТЗОК громадянами-резидентами, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном. Зазначену пільгу може бути застосовано лише при одночасному виконанні усіх передбачених цим Кодексом вимог, які є обов’язковими для всіх без винятків громадян (у тому числі для працівників дипломатичної служби України, які проходять дипломатичну службу за кордоном).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Закон про Митний тариф — Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VII «Про Митний тариф України». Указ № 264 — Указ Президента України від 12.05.2015 р. № 264 «Про дипломатичний та службовий паспорти України». Правила консульського обліку — Правила ведення закордонними дипломатичними установами України консульського обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей — громадян України, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, затверджені наказом МЗС України від 17.11.2011 р. № 337. Лист № 71/ПР/16-523-697 — лист МЗС України від 05.05.2018 р. № 71/ПР/16-523-697 «Щодо надання інформації»

«Гарячі лінії»

Дата: 6 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42