ЄСВ

Коли Голова фермерського господарства є платником ЄСВ

11.06.2018 / 15:52

З 01.01.2018 р. члени фермерського господарства є платниками ЄСВ, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, а ось за яких умов голова такого господарства є платником ЄСВ, читайте далі.

У частині другій ст. 2 Закону про ЄСВ зазначено, що виключно цим Законом визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

Згідно з п. 51 частини першої ст. 4 зазначеного Закону платниками єдиного внеску визначено членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Зазначені платники зобов’язані сплачувати за себе єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ).

Водночас законом, який визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України, є Закон № 973.

Фермерське господарство підлягає державній реєстрації, зокрема, як юридична особа. Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, діє на основі статуту. У статуті зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України (частина четверта ст. 1 Закону № 973).

Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в статуті особа (частина перша ст. 4 цього Закону).

При створенні фермерського господарства одним із членів сім’ї інші члени сім’ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до його статуту (частина друга ст. 3 Закону № 973).

Вичерпний перелік членів фермерського господарства визначено частиною третьою ст. 3 цього Закону: до членів сім’ї та родичів голови фермерського господарства відносяться дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім’ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

Відповідно до частин першої та другої Закону № 973 трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), — законодавством України про працю.

Якщо голова фермерського господарства є членом цього фермерського господарства, про що зазначено у статуті, він є платником єдиного внеску відповідно до п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, на якого поширюються обов’язки, визначені частиною другою ст. 6 цього Закону

У разі якщо голова фермерського господарства є засновником або іншою визначеною в статуті особою, при цьому згідно з цим статутом не є членом такого господарства, він не є платником єдиного внеску у розумінні п. 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 973 — Закон України від 19.06.2003 р. № 973 «Про фермерське господарство»

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42