Інші податки

Нове у веденні касових операцій

18.06.2018 / 15:14

З 01.06.2018 р. набрала чинності постанова № 54, якою Нацбанком України внесено зміни до деяких власних нормативно-правових актів, зокрема Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою № 148 (далі — Положення № 148).

Змінами впорядковано питання використання нових форм касових документів та початковий термін їх використання.

Зазначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою, мають право до 30.06.2018 р. (включно) використовувати в своїй діяльності «старі» форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданих та прийнятих старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, встановлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою № 637.

Суб’єкти господарювання до 30.06. 2018 р. (включно) мають: 

  • розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення про ведення касових операцій
  • користуватися лімітами каси, установленими та затвердженими до набрання чинності постановою № 54

Унормовано окремі пункти  розділу 1 Положення № 148,  в яких надаються визначення термінів. Так, п. 13 термін «книга обліку»   доповнено словами «книга обліку доходів» (застосовують фізособи-підприємці, яких віднесено до  платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, що не є платниками ПДВ). Аналогічні зміни внесено до п. 14. Це означає, що Книга обліку доходів  для цілей застосування цього Положення є документом, в якому відображається рух готівки.

Викладено також у новій редакції п. 18 зазначеного Положення, яким встановлено, що оприбуткування готівки — проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/Книзі обліку доходів і витрат/Книзі обліку доходів/фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції.

Врегульовано також питання щодо оприбуткування готівки на торговельних об’єктах. Так, згідно з новою редакцією п. 11 розділу І Положення № 148 встановлено, що готівка, яка надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У касах фізичних осіб — підприємців, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням Книги обліку доходів і витрат (або Книги обліку доходів), оприбуткуванням готівки є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у Книзі обліку доходів і витрат (або Книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій)

У відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб — підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, оприбуткуванням готівки в касах є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/внесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Відповідно до Закону про РРО фіскальний звітний чек — це документ встановленої форми, який повинен щоденно друкуватися на РРО та містити дані денного звіту.

Розділ II Положення № 148 «Вимоги до організації готівкових розрахунків» доповнено новим пунктом 7, яким передбачено, що фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

  • із суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами — у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) грн включно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 грн, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

  • між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) грн включно.

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 грн, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Слід зауважити, що при здійсненні перевірок контролюючими органами щодо дотримання касової дисципліни встановлюються непоодинокі випадки несвоєчасного (не у день надходження) оприбуткування готівкових коштів у касовій книзі. Порядок та вимоги щодо оприбуткування та видачі готівкових коштів визначено п. 11 розділу ІІ Положення № 148, згідно з яким уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися.

Наведемо трохи статистики. З початку 2018 р. контролюючими органами ДФС було проведено 6 275 перевірок та у 2 813 випадках було встановлено порушення оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб — підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги. За матеріалами перевірок застосовано штрафних (фінансових) санкцій на загальну суму 94,0 млн грн.

Пунктом 11 розділу ІІ Положення № 148 чітко визначено питання застосування КОРО.

Суб’єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, використовують КОРО для:  

  • підклеювання та зберігання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках КОРО
  • здійснення операцій із розрахунковими квитанціями в разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії
  • обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій та програмного забезпечення РРО

Крім того, внесено зміни до абзацу третього та пп. 3 п. 29 розділу ІІІ Положення № 148, яким передбачено, що документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб’єктів господарювання, є примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

Зазначимо, що почастішали випадки встановлення в ході перевірок порушення вимог чинного законодавства в частині оформлення відповідних касових документів при оприбуткуванні або видачі готівкових коштів у касах (з кас) підприємств, а саме відсутність підписів уповноваженої особи, особи, що отримала кошти, зарахування готівкових коштів на розрахунковий рахунок без її оприбуткування у касі підприємства тощо.

За порушення норм з регулювання обігу готівки, що встановлено Нацбанком України, згідно з чинним законодавством до суб’єктів господарювання передбачено відповідальність у вигляді значних сум штрафних (фінансових) санкцій (у п’ятикратному розмірі — за неоприбуткування, неповне та/або несвоєчасне оприбуткування у касах готівки)

Отже, пропонується платникам податків взяти до уваги зазначену інформацію та до 30.06.2018 р. забезпечити дотримання вимог чинного законодавства, яке регулює питання обігу готівки у частині обов’язковості розробки та затвердження порядку оприбуткування готівки у касі та порядку розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення № 148, а також використання нових форм документів (п. 11 та 12 п. 1 постанови № 148).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про РРО — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Постанова № 54 — постанова Правління Нацбанку України від 24.05.2018 р. № 54 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Нацбанку України». Постанова № 148 — постанова Правління Нацбанку України від 29.12.2017 р. № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». Постанова № 637 — постанова Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» (втратила чинність)