ПДВ

Помилка у розрахунку суми бюджетного відшкодування

18.06.2018 / 15:40
Помилка у розрахунку суми бюджетного відшкодування

Право на отримання бюджетного відшкодування ПДВ виникає у платника податку за наявності від’ємного значення суми податку, фактичної оплати платником товарів/послуг їх постачальникам та здійснюється в межах суми реєстраційного ліміту. Для отримання бюджетного відшкодування платник податку має подати до контролюючого органу податкову декларацію разом із розрахунком та заявою про повернення суми бюджетного відшкодування. Як впливають помилки платників податку при заповненні цих додатків на право отримання суми бюджетного відшкодування, розглянемо на окремій ситуації, наведеній у цій статті.

Ситуація

За результатами перевірки контролюючого органу підприємством відображено у рядку 16.3 декларації з ПДВ донараховану суму на підставі податкового повідомлення-рішення за формою «В3». При цьому у Розрахунку суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до декларації з ПДВ) підприємство допустило помилку при визначенні періоду виникнення від’ємного значення — заз­начило період складання податкових накладних постачальником, а не період їх включення до складу податкового кредиту. Зясуємо, чи матиме право підприємство на бюджетне відшкодування у разі допущення такої методологічної помилки.

Платники податку, які відповідно до ст. 200 Податкового кодексу мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, здійснюють розрахунок бюд­жетного відшкодування та додають до дек­ларації Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3), що є додатком до декларації з ПДВ, та Заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4 до декларації з ПДВ), форми та порядок заповнення яких затверджено Порядком № 21.

Оскільки додатки до декларації є складовою частиною такої декларації, лише правильно заповнені додатки Д3 та Д4 до податкової декларації з ПДВ дають право платнику податків претендувати на отримання бюджетного відшкодування ПДВ за такою податковою декларацією.

При цьому щодо відображення суми від’ємного значення з ПДВ, у якій відмовлено при наданні бюджетного відшкодування ПДВ за податковим повідомленням-рішенням за формою В3, слід зазначити таке.

Відповідно до пп. «в» п. 200.14 ст. 200 Податкового кодексу у разі якщо контролю­ючий орган за результатами камеральної або документальної перевірки виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган у разі з’ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає такому платнику податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування.

Згідно з п. 2 розділу ІІ Порядку № 1204 у разі якщо за результатами перевірок виявлено відсутність права на отримання бюджетного відшкодування, то відповідний структурний підрозділ контролюючого органу складає податкове повідомлення-рішення за формою «В3».

Відповідно до п. 4 розділу V Порядку № 21 сума збільшення/зменшення від’єм­ного значення за результатами перевірки контролюючого органу, що узгоджена протягом звітного (податкового) періоду, відображається у рядку 16.3 розділу ІІ «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ.

Отже, сума ПДВ, у якій відмовлено при наданні бюджетного відшкодування ПДВ, може бути врахована у збільшення значення рядків «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу» податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження податкового повідомлення-рішення за формою «В3». Тобто платник податку може врахувати таку суму зі знаком «+» у рядку 16.3 податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження цього податкового повідомлення-рішення. При цьому обов’язковим є заповнення спеціального поля в податковій декларації, де зазначається дата, номер податкового повідомлення-рішення та сума зменшення від’ємного значення за результатами перевірки.

Зазначена сума враховується при розрахунку суми рядка 17 «Усього податкового кредиту» податкової декларації з ПДВ за звітний (податковий) період і відповідно при визначенні від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 — рядок 9 декларації) (позитивне значення) бере участь в обрахунку:

  • суми від’ємного значення, яка зараховується у зменшення суми податкового боргу з ПДВ та/або підлягає бюджетному відшкодуванню та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду;
  • суми від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного періоду).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21. Порядок № 1204 — Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджений наказом Мінфіну України від 28.12.2015 р. № 1204 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42