ПДФО

Поворотна фіндопомога підприємству

18.06.2018 / 15:48

Фізичною особою (засновником) було надано підприємству поворотну фінансову допомогу. При цьому підприємством помилково відображено суму наданої допомоги в формі № 1ДФ за ознакою доходу «153». Як виправити цю помилку та як відобразити повернення поворотної фінансової допомоги підприємством зазначеній фізичній особі, розглянемо далі.

Поворотна фінансова допомога — сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Правовою основою для отримання поворотної фіндопомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 — 1053 Цивільного кодексу.

Згідно з пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.

У зазначеному випадку сума поворотної фінансової допомоги при наданні її підприємству фізичною особою не розглядається як нарахований (виплачений) дохід такої особи. Тобто в формі № 1ДФ сума фінансової допомоги відображається тільки у разі її повернення фізичній особі, яка надала допомогу.

Водночас якщо поворотну фінансову допомогу отримує юридична особа від фізичної особи та відповідно до термінів, які за­­­значаються у договорі позики, юридична особа повертає частину отриманої допомоги фізичній особі, то у формі № 1ДФ відображається лише частина повернутої допомоги.

Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4, основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку, відображається у формі № 1ДФ за ознакою доходу «153».

Відповідно до розділу ІІІ Порядку № 4:

у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачено такі доходи чи ні;

у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом;

у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;

у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Отже, при виплаті (поверненні) доходу на користь фізичної особи у вигляді поворотної фінансової допомоги за ознакою доходу «153» у формі № 1ДФ відображається сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу — у графі 3, а у графі 4а (нарахований податок на доходи фізичних осіб) та графі 4 (перерахований податок на доходи фізичних осіб) проставляються нулі. Розглянемо на прикладі.                                                                                                            

Приклад

У жовтні 2017 р. засновником «К» було надано фіндопомогу у розмірі 30 000 грн своєму підприємству. У квітні 2018 р. підприємство її повернуло. У формі № 1ДФ за IV квартал 2017 р. підприємством помилково відображено зазначену суму за ознакою «153».

У зв’язку з тим, що при наданні допомоги фізичною особою підприємству сума такої допомоги не відображається в формі № 1ДФ, з метою виправлення помилки потрібно подати уточнюючу форму за IV квартал 2017 р. та виключити недостовірну інформацію.

Тобто у розділі І цієї форми для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1». У рядку «Військовий збір — виключення****» розділу ІІ цієї форми потрібно повторити всі графи помилкового рядка.

У II кварталі 2018 р. в формі № 1ДФ необхідно зазначити: у графі 3а «Сума нарахованого доходу» — 30 000,0; графі 3 «Сума виплаченого доходу» — 30 000,0; графі 4а «Сума нарахованого податку», графі 4 «Сума перерахованого податку» — 0. При цьому зазначити ознаку доходу — «153». У рядку «Військовий збір» розділу II цієї форми зазначити загальну суму нарахованого доходу (графа 3a) — 30 000,0 та загальну суму виплаченого доходу (графа 3) — 30 000,0.

Приклад заповнення уточнюючої форми за IV квартал 2017 р. наведено у зразку 1, у зразку 2 — приклад заповнення звітної форми за ІІ квартал 2018 р.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42