Митна справа

Розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання

18.06.2018 / 16:56

З початку цього року суб’єкти господарювання отримали право на розстрочення сплати ПДВ при імпорті обладнання, яке ввозиться ними для власного виробництва за певними кодами згідно з УКТ ЗЕД, перелік яких визначено Податковим кодексом. Про умови, за яких виробники можуть розстрочити сплату ПДВ, та особливості оформлення митних декларацій у разі отримання розстрочення сплати цього податку,  йтиметься далі.

Відповідно до п. 65 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу тимчасово (до 01.01.2020 р.) контролю­ючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше ніж 24 календарні місяці, без нарахування процентів, пені та штрафів, визначених цим Кодексом, при ввезенні на митну територію України з поміщенням в митний режим імпорту обладнання, що класифікується за визначеними у цьому пункті товарними підкатегоріями згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому встановлено, що порядок надання розстрочення сплати ПДВ та застосування забезпечення відповідно до цього пункту встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для реалізації права платників податків на отримання розстрочення сплати ПДВ постановою № 85, яка набрала чинності з дня її опублікування — 21.02.2018 р., затверджено порядок надання розстрочення сплати ПДВ та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України» (далі — Порядок).

Зазначеним Порядком передбачено процедуру надання розстрочення сплати ПДВ та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту обладнання.

Так, згідно з п. 3 Порядку для отримання розстрочення сплати ПДВ платник податку звертається до митниці ДФС із за­явою за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку. До заяви про надання розстрочення ПДВ під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України (далі — заява) крім документів, передбачених ст. 335 Митного кодексу, додаються такі документи:

 • бізнес-проект, бізнес-план або інший документ, у якому зазначено технологічний процес з економічними розрахунками та очікувані результати діяльності;
 • наявні висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти і стандарти підприємства, технічні умови, технічна документація, документи, що підтверджують наявність виробничих потужностей, приміщень.

Рішення про надання розстрочення сплати ПДВ під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України приймається митницею ДФС протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви за рекомендацією комісії, що утворюється за рішенням керівника митниці.

Якщо на дату надходження заяви до митниці ДФС сума податку, заявлена до розстрочення, становить понад 1 млн грн, рішення приймається за погодженням з Головою ДФС протягом 25 робочих днів з дати надходження заяви.

Згідно з п. 7 Порядку рішення приймається за результатами розгляду комісією заяви та перевірки:

 • наявності товарної підкатегорії обладнання згідно з УКТ ЗЕД у п. 65 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу;
 • підтвердження його вартості, а також того, що обладнання не походить з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором стосовно України;
 • відсутності у платника податку заборгованості зі сплати платежів та відсутності діючих спеціальних санкцій, застосованих до нього відповідно до ст. 37 Закону про ЗЕД;
 • підтвердження наявності виробничих потужностей або приміщень чи умов для обліку і зберігання товарів, готової продукції.
 • Підставами для відмови у прийнятті рішення про надання розстрочення сплати ПДВ згідно з п. 8 Порядку є:
 • невідповідність умовам, визначеним п. 7 Порядку;
 • встановлення обставин, які не відображені у документах платника податку;
 • недотримання обов’язкових вимог, визначених Порядком.

Платник податку, який отримав таке рішення, під час митного оформлення в установленому порядку обладнання сплачує тільки перший платіж, а на залишок суми податку надає забезпечення виконання зобов’язань відповідно до розділу X Митного кодексу або банківську гарантію, видану відповідно до законодавства.

Коди документів, які застосовуються при оформленні МД з наданням розстрочення сплати ПДВ: для рішення про розстрочення грошового зобов’язання — «8034»; для фінансової гарантії у вигляді документа банківської установи — «9306»

Розстрочені суми ПДВ сплачуються щомісяця у строк, встановлений у рішенні, з поданням додаткової митної декларації, в якій зазначаються відомості про митну вартість обладнання, визначену на дату поміщення такого обладнання у митний режим імпорту.

Платник податку — імпортер включає суми ПДВ, сплачені згідно з вимогами п. 65 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому було сплачено податок до бюджету.

Протягом усього періоду користування розстроченням платник податку, якому надано розстрочення сплати податку, має подавати щомісяця не пізніше наступного робочого дня за днем сплати частини розстроченої суми податку до головного управління ДФС в області, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС звіт про цільове використання обладнання, ввезеного на митну територію України для власного виробництва на території України за формою згідно з додатком 4 до Порядку.

Оформлення митних декларацій

У разі отримання розстрочення сплати ПДВ ввезеного на митну територію України обладнання при оформленні митних декларацій відповідно до Класифікатора способів розрахунку при заповненні графи 47 митної декларації (МД) застосовуються коди способу розрахунку:

 • для загальної нарахованої суми податку на додану вартість (ПДВ) — «71»;
 • для загальної розстроченої суми ПДВ — «92»;
 • для гарантійної суми ПДВ, на яку надається фінансова гарантія у вигляді документа, — «31»;
 • для щомісячної розстроченої суми ПДВ, яка підлягає сплаті у безготівковій формі, — «01»;
 • для суми ПДВ, визначеної як різниця між загальною нарахованою сумою ПДВ («71») та загальною розстроченою сумою ПДВ («92») та яка підлягає сплаті у безготівковій формі, — «01»;
 • для суми ПДВ, що була сплачена за декларацією, заповненою у звичайному порядку, та додатковою МД, — «70».

При цьому заповнення граф при поданні МД зі сплатою першого розстроченого платежу з ПДВ та при наступному щомісячному поданні додаткових МД (крім останньої) здійснюється із зазначенням таких відомостей (таблиця).

Графи МД

МД, що подається зі сплатою першого розстроченого платежу з ПДВ

Додаткові МД, що подаються щомісяця зі сплатою розстрочених сум ПДВ

40

 

Відомості про МД зі сплатою першого розстроченого платежу з ПДВ та (надалі) про додаткові МД, за якими сплачено щомісячні розстрочені суми ПДВ

47

Загальна нарахована сума ПДВ, що підлягає сплаті, — за кодом способу розрахунку «71»;

загальна розстрочена сума ПДВ — за кодом способу розрахунку «92»;

щомісячна розстрочена сума платежу ПДВ — за кодом способу розрахунку «01» та (у разі наявності) сума ПДВ, що визначається як різниця між загальною нарахованою сумою ПДВ («71») та загальною розстроченою сумою ПДВ, — за кодом способу розрахунку «01»;

гарантійна сума ПДВ, на яку надається фінансова гарантія у вигляді документа, — за кодом способу розрахунку «31»

Загальна нарахована сума ПДВ — за кодом способу розрахунку «71»;

загальна розстрочена сума ПДВ — за кодом способу розрахунку «92»;

сума ПДВ, що була сплачена за МД, заповненою у звичайному порядку, та додатковими МД (сплачені щомісячні розстрочені суми ПДВ та, у разі наявності, сума ПДВ, визначена як різниця між загальною нарахованою сумою ПДВ та загальною розстроченою сумою ПДВ), — за кодом способу розрахунку «70»;

щомісячна розстрочена сума ПДВ — за кодом способу розрахунку «01»;

гарантійна сума, на яку надається фінансова гарантія у вигляді документа, — за кодом способу розрахунку «31»

48*

Граничний строк сплати грошових зобов’язань відповідно до умов розстрочення сплати ПДВ (кінцевий термін дії гарантії)

52*

У лівому підрозділі — гарантійна сума ПДВ, яка відповідає гарантійній сумі ПДВ, зазначеній у графі 47 МД за кодом способу розрахунку «31»;

у правому підрозділі графи — код заходу гарантування «01»

D/J*

Гранична дата подання наступної додаткової декларації, яка дорівнює строку сплати наступного платежу щомісячної розстроченої суми податку, встановленому у рішенні

*Крім останньої МД

Тетяна ЗУБКО, 
заступник директора Департаменту адміністрування
митних платежів — начальник Управління адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби України,

та Сергій ЗАТОРЖИНСЬКИЙ,
головний державний інспектор відділу методології та розгляду звернень Управління

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про ЗЕД — Закон України від 16.04.91 р. № 959-XIІ «Про зовнішньоекономічну діяльність». Постанова № 85 — постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. № 85 «Про затвердження Порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України». Класифікатор способів розрахунку — Класифікатор способів розрахунку, затверджений наказом Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011