ПДВ

Примусовий продаж арештованого майна

23.06.2018 / 11:10
Примусовий продаж арештованого майна

Одним із заходів примусового виконання рішення суду є звернення стягнення на майно боржника, яке полягає в його арешті (описі), вилученні та примусовій реалізації. Розглянемо, як оподатковуються ПДВ операції з примусового продажу арештованого майна шляхом проведення електронних торгів у боржника на прикладі такої ситуації.

Ситуация

Підприємство припинило діяльність і перебуває у стадії ліквідації. Виконавчою службою було арештовано майно у рахунок погашення боргових зобов’язань та виставлено на електронні торги ДП «СЕТАМ».

Кошти від продажу нерухомого майна надійшли на рахунок виконавчої служби, яка виплатила заробітну плату працівникам підприємства за судовими рішеннями. З’ясуємо, чи є об’єктом оподаткування ПДВ операція з продажу арештованого майна. Якщо так, то коли виникають податкові зобов’язання і з якої ціни нараховується ПДВ, якщо на торгах вартість об’єкта зазначалася без ПДВ.

Відповідно до ст. 61 Закону № 1404 реалізація арештованого майна (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій ст. 56 цього Закону) здійснюється шляхом електронних торгів або за фіксованою ціною.

Порядок проведення електронних торгів визначається Мін’юстом України.

Довідково
У частині восьмій ст. 56 Закону № 1404 йдеться про виявлені під час опису цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, на які накладено арешт та які підлягають обов’язковому вилученню.

Відповідно до п. 2 розділу IV Порядку № 2831/5 для участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) учасник електронних торгів (далі — Учасник) проходить процедуру реєстрації на веб-сайті реалізації майна, подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок державного підприємства, яке належить до сфери управління Мін’юсту України та уповноважене відповідно до законодавства на здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення системи реалізації арештованого майна, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у цій системі, на організацію та проведення електрон­них торгів та торгів за фіксованою ціною, забезпечення збереження майна, виконання інших функцій (далі — Організатор), передбачених цим Порядком.

Організатор здійснює внесення до Системи інформації про арештоване майно (формування лота) та його реалізацію за заявкою відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця (п. 2 розділу II Порядку № 2831/5).

Після закінчення електронних торгів (закінчення строку аукціону з урахуванням його можливого продовження) на веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Не пізніше наступного робочого дня Система автоматично формує та розміщує на веб-сайті протокол електронних торгів за лотом.  Такий протокол підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня з дня формування Системою розміщується у відповідному особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця).

Згідно з п. 1 розділу X Порядку № 2831/5 на підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно в такому порядку:

  • зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди Організатору за таким лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця);
  • сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронних торгах майна і залишається Організатору в рахунок оплати наданих ним послуг з проведення електронних торгів;
  • різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора у разі, якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової.
Довідково
Зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди Організатору за таким лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби.

У разі проведення електронних торгів у порядку, визначеному п. 1 розділу VII Порядку № 2831/5, сума винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового кодексу, розділом V та підрозділом 2 розділу XX якого встановлено правові основи оподаткування ПДВ.

Згідно з підпунктами «а» та «б» п. 185.1 ст. 185 розділу V Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів слід розуміти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважається, зокрема, передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу). При цьому продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів (пп. 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Під постачанням послуг слід розуміти будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, чи іншу операцію з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 194.1.1 п. 194.1 ст. 194 Податкового кодексу ПДВ становить 20, 7 % бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг

У разі примусового продажу арештованого майна органами юстиції застосовується порядок визнання податкових зобов’язань та податкового кредиту, встановлений п. 189.4 ст. 189 Податкового кодексу.

Зазначеним пунктом передбачено, що базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довір­чого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому ст. 188 Податкового кодексу.

Пунктом 188.1 цієї статті встановлено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни).

Операція з продажу арештованого майна на електронних торгах з метою оподаткування прирівнюється до операції постачання товарів

Датою віджучення боржником арештованого майна буде дата отримання таким боржником документа, що підтверджує факт реалізації такого майна через спеціалізоване підприємство

На зазначену дату у боржника збільшуються податкові зобов’язання та складається та реєструється в ЄРПН податкова накладна на суму коштів, зазначену в протоколі електронних торгів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного майна і сумою винагороди, фактично залишеної спеціалізованому підприємству на покриття власних видатків з урахуванням ПДВ.

При цьому оскільки власник арештованого майна, що реалізується на електрон­них торгах у формі аукціону, є платником податку та перехід права власності на таке майно відбувається безпосередньо від платника податку до Учасника (переможця електронних торгів), то при здійсненні операції з постачання такого майна податкова накладна складається на Учасника (переможця електронних торгів).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1404 — Закон України від 02.06.2016 р. № 1404-VIII «Про виконавче провадження». Порядок № 2831/5 — Порядок реалізації арештованого майна, затверджений наказом Мін’юсту України від 29.09.2016 р. № 2831/5

«Гарячі лінії»

Дата: 6 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42